top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για φορολογική μεταχείριση εισοδημάτων αμειβόμενων προπονητών και εκπαιδευτών διαιτητώνΕγκύκλιος ΑΑΔΕ Ε.2169/23.10.2020


ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων που αποκτούν οι αμειβόμενοι προπονητές και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες»


Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:


1. Με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4714/2020 (Α'148), στην παρ. 2α του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και μετά τις λέξεις «αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία» προστίθενται οι λέξεις «και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες» και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής: «2α. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.». 


2. Περαιτέρω, με την παρ.2 του ίδιου άρθρου και νόμου, στην παρ. 4α του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 μετά τις λέξεις «οι αμειβόμενοι αθλητές» προστίθενται οι λέξεις «και οι προπονητές» και μετά τις λέξεις «αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία» προστίθενται οι λέξεις «καθώς οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες» και η παρ. 4α διαμορφώνεται ως εξής: «4α. Για τα ποσά τα οποία εισπράττουν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβομένων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, καθώς και οι εκπαιδευτές των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, ο συντελεστής παρακράτησης ορίζεται σε είκοσι δύο τοις εκατό (22%), εφόσον τα ποσά που εισπράττονται υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Στην περίπτωση που το εισόδημα καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, ο φόρος υπολογίζεται μετά την αναγωγή του ποσού σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου.».


3. Σύμφωνα με τη σχετική αιτιολογική έκθεση, με τις εν λόγω διατάξεις η φορολόγηση των εισοδημάτων των προπονητών εξομοιώνεται με αυτή των αμειβόμενων αθλητών όσον αφορά την μετεγγραφή την ανανέωση ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας τους με αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία. Η εξομοίωση αυτή κρίνεται σκόπιμη για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης λόγω της συνάφειας στις ιδιότητες αθλητή και προπονητή.


4. Επιπλέον, σημειώνεται ότι η παρ.2α του άρθρου 15 του ν.4172/2013 για την αυτοτελή φορολόγηση του εισοδήματος που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία εξαιτίας υπογραφής συμβολαίου μετεγγραφής ή ανανέωσης ή λύσης συμβολαίου συνεργασίας καθώς επίσης και η παρ.4α του άρθρου 60 του ν.4172/2013 περί του συντελεστή παρακράτησης στα ποσά αυτά, προστέθηκαν με το άρθρο 76 του ν.4646/2019, σύμφωνα δε με την παρ.1 άρθρου 84 του αυτού νόμου, εφαρμόζονται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά.


5. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδιωκόμενος σκοπός είναι η εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των εισοδημάτων των προπονητών και των εκπαιδευτών των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες με αυτήν των αμειβόμενων αθλητών, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4714/2020, εφαρμόζονται για εισοδήματα προπονητών και εκπαιδευτών των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά για λόγους φορολογικής δικαιοσύνης αλλά και ομοιόμορφης εφαρμογής των οικείων διατάξεων, δεδομένου ότι η διάταξη αναφέρεται σε φορολογικό έτος, το οποίο λαμβάνεται υπόψη ενιαίο από 01-01-2020 έως 31-12-2020.


6. Τέλος, για λοιπά ζητήματα σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εισοδημάτων των προπονητών και εκπαιδευτών των Διαιτητών Ομαδικών Αθλημάτων από τις Ομοσπονδίες, ισχύουν τα όσα έχουν διευκρινιστεί στην Ε.2026/2020 εγκύκλιο για τους αμειβόμενους αθλητές.


Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ


Comments


bottom of page