top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμούΆρθρο 226 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ A΄ 78/28.3.2023)


Αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 20Α ν. 4067/2012

Στην παρ. 1 του άρθρου 20Α του ν. 4067/2012 (Α` 79), περί θόλων αθλητικών εγκαταστάσεων, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 και προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των σχετικών αδειών μικρής κλίμακας, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Υπάγονται στην έννοια των λυόμενων κατασκευών της περ. γ` της παρ. 1 του άρθρου 20 του παρόντος οι αεροϋποστηριζόμενοι θόλοι, που προορίζονται για την κάλυψη υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς κοινόχρηστους χώρους, ανεξάρτητα του τρόπου αγκύρωσής τους στο έδαφος και των υλικών κατασκευής τους.

Για τους αεροϋποστηριζόμενους θόλους, που τοποθετούνται στους προαναφερθέντες χώρους, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις που καθορίζουν τα ανώτατα ποσοστά κάλυψης από λυόμενες ή άλλες κατασκευές. Για την εγκατάσταση των κατασκευών αεροϋποστηριζόμε-νων θόλων απαιτείται έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας είναι: α) μελέτη στατικής επάρκειας, β) βεβαίωση του κατασκευαστή, ότι ο αεροϋποστηριζόμενος θόλος πληροί τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων γ) βεβαίωση του επιβλέποντα μηχανικού, ότι έχουν εφαρμοστεί ορθώς οι τεχνικές οδηγίες της υπουργικής απόφασης της παρ. 3. Στις περιπτώσεις εγκατάστασης σε δημόσιους και δημοτικούς ανοιχτούς χώρους της παρ. 1 απαιτείται προ της έκδοσης άδειας μικρής κλίμακας απόφαση έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου.»


Comments


bottom of page