top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Χρήση νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών μέχρι 31.3.2021Άρθρο 118 του ν. 4764/2020 (ΦΕΚ A΄ 256/23.12.2020)


Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και αρχαιρεσιών


Κατ` εξαίρεση και έως την 31.3.2021, οι Γενικές Συνελεύσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α` 79), των εργοδοτικών οργανώσεων, όλων των σωματείων που λειτουργούν βάσει του ΑΚ ή άλλων νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) εξαιρουμένων των αλληλοβοηθητικών ταμείων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Με χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων περί απαρτίας και λήψης απόφασης.

Τα Διοικητικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.


Comments


bottom of page