Νομικές υπηρεσίες σε όλο το φάσμα του δικαίου με ειδίκευση στο αθλητικό δίκαιο