top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Τροποποίηση ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώρισηΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/ΤΑΦ/680309/20549/11407/2672/2.12.2020 (ΦΕΚ Β΄ 5357/7.12.2020)


Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με τον καθορισμό των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό

Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια“ και άλλες

διατάξεις» (Α΄112).

5. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

6. Το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49)

7. Τις διατάξεις του ν. 2725/1999 (Α΄121).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του Υφυπουργού

Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία τροποποιείται και αντικαθίσταται με την παρούσα απόφαση.

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των

αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και

Υφυπουργών» (Α΄121).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α΄114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη (Β΄3099/2019).

6. Την υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠΔΕΕΜ/663976/66075/43827/7002/4054 βεβαίωση

της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

8. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν τα σωματεία τα οποία εγγράφονται στο

«Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

Τροποποιείται η υπό στοιχεία. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/14847/8282/01-09-2020 (Β΄3675) απόφαση του

Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αντικαθίστανται το διατακτικό και τα παραρτήματα της εν θέματι

υπουργικής απόφασης, ως ακολούθως:


Άρθρο 1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», στον ιστότοπο «somateia.gga.gov.gr», στην οποία εγγράφονται τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.


Άρθρο 2

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Σκοποί του ηλεκτρονικού μητρώου του άρθρου 1 είναι:

α. Η στήριξη των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων και η έκτακτη χρηματοδότησή τους για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19, για το χρονικό διάστημα από 15 Μαΐου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020, το οποίο μπορεί να παραταθεί με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον Αθλητισμό, Υπουργού.

β. H εν γένει καταγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που φέρουν ή αποκτούν ειδική αθλητική

αναγνώριση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει κάθε φορά.

γ. H αναζήτηση στοιχείων των ειδικώς αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων, όπως και κάθε άλλη νόμιμη

δράση ή σκοπός που καθιερώνεται με διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης.

2. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου

142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός σωματείου ως ερασιτεχνικού και ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει

στο διαδίκτυο, ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό, ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την επιβεβαίωση

της εγγραφής συγκεκριμένου σωματείου στο μητρώο.


Άρθρο 3

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, προκειμένου να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1, υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι.

Για την ορθή υποβολή της αίτησης ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβάλλονται

σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται

στο Παράρτημα ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, διενεργείται έλεγχος

ορθότητας και πληρότητας της αίτησης από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία

ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Ειδικά για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την

31η.12.2020, το αποτέλεσμα του ελέγχου του υπ΄ αρ. 6 πεδίου ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος

ΙΙΙ, δηλαδή η σύμπραξη ή μη δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου και προέδρου της εφορευτικής επιτρο-

πής της τελευταίας χρονικά γενικής συνέλευσης των μελών του σωματείου, κατά την οποία διενεργήθηκαν οι

αρχαιρεσίες ανάδειξης των καταστατικών του οργάνων, δεν λαμβάνεται υπόψη για την εγγραφή του σωματείου

στο ηλεκτρονικό μητρώο της παρ. 1. Το ίδιο ισχύει, κατ΄ εξαίρεση και για τις αιτήσεις εγγραφών που έχουν υποβληθεί ή υποβάλλονται από την 15η.05.2020 έως και την 31η.12.2020, από σωματεία που υπάγονται στις αθλητικές ομοσπονδίες της σκοποβολής και της τοξοβολίας, ως προς το αποτέλεσμα του ελέγχου των υπ΄ αρ. 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.3 και 9.4.4 πεδίων ελέγχου και αξιολόγησης του παραρτήματος ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με την παρούσα προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η αίτηση δεν γίνεται αποδεκτή και το σωματείο δεν εγγράφεται στο ηλεκτρονικό μητρώο.

Το αιτούν αθλητικό σωματείο ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εγγραφή του ή μη

στο ηλεκτρονικού μητρώο του άρθρου 1.

4. Το αιτούν σωματείο φέρει την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων του αθλητικού σωματείου συνιστά υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τον

ν. 1599/1986.


Άρθρο 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

1. Η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται σε δύο κύκλους.

2. Ο πρώτος κύκλος υποβολής και αξιολόγησης, που εκκίνησε την 15η Μαΐου 2020 ολοκληρώνεται την 11η

Σεπτεμβρίου 2020.

3. Τα σωματεία που υπέβαλαν αιτήσεις οριστικά έως την 11η.09.2020, οι οποίες, αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, βρέθηκαν ελλιπείς με αποτέλεσμα τη μη εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό

μητρώο του άρθρου 1, έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης και επανυποβολής των αιτήσεών τους κατά τον δεύτερο

κύκλο, ο οποίος λήγει την 31η.12.2020.

Αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πρώτη φορά ως την 31η.12.2020 και αφού ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις παρ.

2 και 3 του άρθρου 3 βρέθηκαν ελλιπείς, δύνανται να συμπληρωθούν και να επανυποβληθούν έως και τις

22.01.2021.


Άρθρο 5

ΤΗΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

1. Τα στοιχεία που εισάγονται στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 διατηρούνται στη Γενική Γραμματεία

Αθλητισμού και μεταφέρονται στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), υποκατηγορία του οποίου αποτελεί το ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 της παρούσας, με την έγγραφη συναίνεση του νόμιμου εκπροσώπου του σωματείου και με την προϋπόθεση τήρησης των απαιτούμενων κανόνων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση

της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη δια-

δικασία ελέγχου των κριτηρίων χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 4 του άρθρου 142 του

ν. 4714/2020. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες

επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του

άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που

τηρείται στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με τον ν. 2472/1997 (Α΄50) και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η Γ.Γ.Α. ως εκ του ρόλου της είναι ο εκτελών την επεξεργασία.

3. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Α. έχουν πλήρη και απεριόριστα δικαιώματα προβολής των στοιχείων. Οι

αρμόδιες αρχές και τα υπόχρεα πρόσωπα έχουν περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης στα στοιχεία του μητρώου και μόνο για τους σκοπούς άσκησης μέτρων δέουσας επιμέλειας που προβλέπονται στα άρθρα 11 έως και 19 του ν. 4557/2018. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 στοιχεία.


...


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1. Το Αθλητικό Σωματείο καθώς επισκέπτεται την πλατφόρμα κατευθύνεται στην σελίδα της σύνδεσης

όπου έχει τις παρακάτω δυνατότητες:

1.1. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

1.2. Είσοδος στην πλατφόρμα

1.3. Επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του

2. Δημιουργία λογαριασμού για Αθλητικό Σωματείο

2.1. Το Αθλητικό Σωματείο αρχικά και για μια φορά χρειάζεται να προχωρήσει στη δημιουργία του

λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Εκεί απαιτείται η εισαγωγή του μοναδικού του τετραψήφιου

Κωδικού του φυσικού μητρώου της Γ.Γ.Α. (Ελληνικά και Κεφαλαία Γράμματα). Σε διαφορετική

περίπτωση το σύστημα δεν επιτρέπει την δημιουργία λογαριασμού και εμφανίζει μήνυμα λάθους.

2.2. Καταχωρεί μία ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που αποτελεί το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου,

στην οποία θα λάβει έναν σύνδεσμο μίας και μοναδικής σύνδεσης («one time login link»), για την είσοδό

του στο σύστημα, από όπου θα μπορεί να ορίσει τους κωδικούς πρόσβασής του.

2.3. Συμπληρώνει τον μοναδικό τετραψήφιο Κωδικό του φυσικού μητρώου που τηρείται στη Γ.Γ.Α.(π.χ.

ΑΑ01), καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πρόκειται να υποβάλει την αίτηση, ο οποίος πρέπει να

είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου.

2.4. Ο χρήστης επιλέγει ότι είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Σωματείου και στη συνέχεια καταχωρεί τα

στοιχεία του. Συγκεκριμένα, ο νόμιμος εκπρόσωπος καταχωρεί το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και

το ΑΦΜ του.

2.5. Σε περίπτωση που Αθλητικό Σωματείο δεν διαθέτει τον τετραψήφιο κωδικό του φυσικού μητρώου

της Γ.Γ.Α. υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γ.Γ.Α,. σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία για χορήγηση

ειδικής αθλητικής αναγνώρισης.,

2.6. Όταν το Σωματείο δημιουργήσει επιτυχώς λογαριασμό αυτόματα λαμβάνει ένα e-mail, το οποίο

περιλαμβάνει το one time login link για την είσοδό του στο σύστημα. Πατώντας αυτόν τον σύνδεσμο ο

χρήστης εισέρχεται στην πλατφόρμα από όπου μπορεί να ορίσει τον κωδικό πρόσβασής του.

2.7. Πλέον το Σωματείο χρησιμοποιώντας ως «όνομα χρήστη» τον μοναδικό του τετραψήφιο κωδικό και

ως «κωδικό πρόσβασης» αυτόν που το ίδιο όρισε στο βήμα 2.6. μπορεί να εισέλθει στην πλατφόρμα.

2.8. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αιτηθεί ο χρήστης επαναφορά του κωδικού πρόσβασής του μέσω

της κατάλληλης καρτέλας, εισάγοντας τον μοναδικό τετραψήφιο κωδικό που τηρείται στην Γ.Γ.Α. ή μέσω

της δηλωμένης ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) του λογαριασμού του Σωματείου. Οι οδηγίες

επαναφοράς του κωδικού πρόσβασης θα σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει

δηλώσει ο χρήστης στο σύστημα.

3. Καταχώριση αίτησης εγγραφής

3.1. Μετά την είσοδό του στο σύστημα, το Σωματείο υποβάλλει την αίτηση εγγραφής άπαξ.

3.2. Το σύστημα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης της αίτησης. Σε αυτή την

περίπτωση το Σωματείο λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα ότι η αίτησή του είναι σε εκκρεμότητα και

δύναται να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία.

3.3. Αφού συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία υπάρχει η δυνατότητα προεπισκόπησης της αίτησης, με

σκοπό τον έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων για την οριστική υποβολή τους.

3.4. Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι η

αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς.

Περιγραφή Πεδίων Αίτησης εγγραφής

Η αίτηση εγγραφής αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

- Στοιχεία Φορέα

- Στοιχεία Δ.Σ.

- Οικονομικά στοιχεία

- Αθλητική δραστηριότητα

Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω

ενότητες.

4. Στοιχεία Φορέα

4.1.Γενικές Πληροφορίες. Η επωνυμία του Σωματείου και ο τετραψήφιος κωδικός που έχει από την ΓΓΑ,

είναι ήδη προσυμπληρωμένα κατά τη δημιουργία του λογαριασμού του. Παρόλα αυτά, αν έχουν γίνει

αλλαγές στην επωνυμία, το Σωματείο επιλέγει “Αλλαγή επωνυμίας” και καταχωρεί τη νέα επωνυμία του.

Στη συνέχεια συμπληρώνει τον ΑΦΜ του επισυνάπτοντας το σχετικό αποδεικτικό του σε μορφή αρχείου

pdf (π.χ. προσωποποιημένη πληροφόρηση από το Taxisnet). Τέλος καταχωρεί το έτος ίδρυσης του

Σωματείου και τους αριθμούς τόσο των εγγεγραμμένων, όσο και των ενεργών μελών του

4.2.Ιδρυτικό Καταστατικό: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό και την ημερομηνία εκδόσεως της

εγκριτικής του ιδρυτικού καταστατικού του δικαστικής απόφασης. Συμπληρώνει το πρωτοδικείο στο

οποίο έγινε η καταχώριση και επισυνάπτει το ιδρυτικό καταστατικό του σε αρχείο μορφής pdf.

4.3.Τροποποιημένο καταστατικό: Αν υπάρχουν τροποποιήσεις στο καταστατικό, τότε το Σωματείο

καταχωρεί την ημερομηνία εκδόσεως της εγκριτικής του τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού του

δικαστικής απόφασης και επισυνάπτει το τελευταίο τροποποιημένο καταστατικό του σε αρχείο μορφής

pdf.

4.4.Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών: Το Σωματείο συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την

ημερομηνία έκδοσής του , και επισυνάπτει το πιστοποιητικό μεταβολών σε αρχείο μορφής pdf. Να

σημειωθεί ότι το πιστοποιητικό μεταβολών πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν

από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης εγγραφής στο μητρώο.

4.5. Βεβαιώσεις / Θεωρήσεις: Το Σωματείο καταχωρεί τον/τους ΚΑΔ που κατέχει και επισυνάπτει σε

αρχείο μορφής pdf πρόσφατη βεβαίωση για τη θεώρηση και την τήρηση βιβλίων, η οποία θα πρέπει

να έχει εκδοθεί, από την οικεία Περιφέρεια εντός τριμήνου πριν από την ημερομηνία έναρξης υποβολής

της αίτησης εγγραφής στο μητρώο. Στη συνέχεια επιλέγει από την σχετική λίστα τα θεωρημένα βιβλία

που τηρεί (π.χ. βιβλίο μητρώου μελών).

4.6. Έδρα Φορέα: Το Σωματείο επιλέγει και συμπληρώνει τα στοιχεία της έδρας του (περιφέρεια,

περιφερειακή ενότητα, δήμος, διεύθυνση και τηλέφωνο). Αντίστοιχα καταχωρεί την ιστοσελίδα του, αν

διαθέτει.

4.7. Λοιπές Πληροφορίες: Το Σωματείο δίνει κάποιες πρόσθετες πληροφορίες, όπως αν διατηρεί

ηλεκτρονικό μητρώο αθλητών (προαιρετικό), αν είναι φορολογικά/ασφαλιστικά ενήμερο (υποχρεωτικό)

αν υπάρχουν δικαστικές εκκρεμότητες (προαιρετικό) και τέλος συμπληρώνει τον ενεργό λογαριασμό

ΙΒΑΝ που τηρείται με δικαιούχο το Σωματείο (υποχρεωτικό). Στην περίπτωση δικαστικών

εκκρεμοτήτων δίνονται προαιρετικά περαιτέρω διευκρινίσεις.

5. Στοιχεία Δ.Σ.

5.1. Στοιχεία Προέδρου: To Σωματείο καταχωρεί τα στοιχεία του προέδρου (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο

και e-mail).

5.2. Στοιχεία μελών Δ.Σ.: Για κάθε μέλος του Δ.Σ. καταχωρούνται τα αντίστοιχα στοιχεία με αυτά που

αναφέρονται για τον πρόεδρο αμέσως πιο πάνω υπό 5.1. καθώς και η ιδιότητά του (π.χ. αντιπρόεδρος,

γραμματέας, απλό μέλος κ.λπ..).

5.3. Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση: Το Σωματείο καταχωρεί τις πληροφορίες που αφορούν την

τελευταία εκλογική γενική συνέλευση των μελών του, (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία), καθώς και

τα ίδια στοιχεία (αριθμός πρακτικού και ημερομηνία) της πιο πρόσφατης (τελευταίας) συνεδρίασης,

κατά την οποία το Διοικητικό του Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Στη συνέχεια επισυνάπτει σε

αρχεία μορφής pdf το πρακτικό της τελευταίας εκλογικής γενικής συνέλευσης των μελών του, καθώς και

το τελευταίο (πιο πρόσφατο) πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του Δ.Σ. . Τέλος καταχωρεί την ημερομηνία

λήξης της θητείας του Δ.Σ.

6. Οικονομικά Στοιχεία

6.1. Προϋπολογισμός Φορολογικού Έτους 2020: Το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το

έγγραφο του προϋπολογισμού που κατέθεσε στην περιφέρεια ( είτε αντίγραφο με σφραγίδα της

Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που

αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη θεώρηση βιβλίων») και

καταχωρεί, υποχρεωτικά, το συνολικό ποσό των εσόδων και εξόδων του Προαιρετικά καταχωρεί και μια

ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά. Στην τελευταία περίπτωση το

άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

6.2. Απολογισμός Φορολογικού Έτους 2019: Το Σωματείο επισυνάπτει σε μορφή pdf το έγγραφο του

απολογισμού για το έτος 2019 που κατέθεσε στην περιφέρεια (είτε αντίγραφο με σφραγίδα της

Περιφέρειας είτε αποδεικτικό κατάθεσης με ημερομηνία και Αριθμό Πρωτοκόλλου είτε βεβαίωση που

αναφέρει ότι «έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία για τη θεώρηση βιβλίων») και

καταχωρεί υποχρεωτικά το συνολικό ποσό εσόδων και εξόδων του. Προαιρετικά καταχωρεί και μια

ανάλυση των παραπάνω συνολικών κονδυλίων σε επιμέρους ποσά.. Στην τελευταία περίπτωση το

άθροισμα των επιμέρους ποσών πρέπει να είναι ίσο με το συνολικό ποσό που έχει δηλωθεί παραπάνω.

6.3. Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους 2018: Το Σωματείο επισυνάπτει το έγγραφο σε αρχείο μορφής pdf το

έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2018. Σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο υποβάλλει αίτηση κατά

τον β’ κύκλο, επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf – πέραν του εντύπου Ν για το φορολογικό έτος 2018 –

και το έντυπο Ν για το Φορολογικό Έτος 2019.

7. Στοιχεία Αθλητικής Δραστηριότητας

7.1. Καταχώρηση αθλήματος: Το Σωματείο καταχωρεί όλα τα αθλήματα τα οποία καλλιεργεί. Αφού

προβεί στην επιλογή “Καταχώρηση αθλήματος” εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο το Σωματείο

συμπληρώνει τα σχετικά πεδία ανά άθλημα. Τα Σωματεία ΑμεΑ δε θα καταχωρούν το Άθλημα αλλά την

Ομοσπονδία στην οποία υπάγονται.

7.2. Πληροφορίες Αθλήματος: Το Σωματείο επιλέγει - ανά άθλημα που καλλιεργεί -αν έχει εγγραφεί

στην οικεία Αθλητική Ομοσπονδία και αν έχει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα

από την ΓΓΑ. Στην περίπτωση των σωματείων ΑμεΑ επιλέγεται για άθλημα η αντίστοιχη Ομοσπονδία .

7.3. Πληροφορίες Προπονητή: Στο πεδίο αυτό το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει την υποχρέωση

(κάνοντας check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης σε απασχόληση προπονητή) ή όχι

απασχόλησης προπονητή. Εάν δεν έχει (ν. 2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει Υπεύθυνη

Δήλωση. Εάν έχει την υποχρέωση κάνει check το αντίστοιχο κουτάκι περί υποχρέωσης απασχόλησης

προπονητή, αναφέρει τον/τους προπονητές του ανά άθλημα, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Η

επιλογή του προπονητή γίνεται είτε με την εισαγωγή του κωδικού μητρώου (Ελληνικά Γράμματα) ή το

επώνυμο του προπονητή με το οποίο είναι καταχωρημένος στο μητρώο της ΓΓΑ. Στη συνέχεια για τον

κάθε προπονητή το Σωματείο επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf είτε την Αναγγελία Πρόσληψής του είτε

το Συμφωνητικό Εργασίας, όπως αναρτάται στο taxisnet. Η λίστα των προπονητών που έχουν άδεια από

τη Γ.Γ.Α. βρίσκεται στον ιστότοπο ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΑΘΛΗΜΑ. Αν η πρόσληψη

του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης

του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η

αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με

αμοιβή)..

7.4. Πληροφορίες Αθλητών: Το Σωματείο καταχωρεί το πλήθος των αθλητών του ανά ηλικιακή

κατηγορία, για την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Τα Σωματεία ΑμεΑ καταχωρούν όλους τους αθλητές

τους, για όλα τα αθλήματα, ανά ηλικιακή κατηγορία.

7.5. Πληροφορίες Αθλητικών Εγκαταστάσεων: Το Σωματείο καταχωρεί τις αθλητικές του εγκαταστάσεις

ανά άθλημα, επιλέγοντας τον τύπο της εγκατάστασης (π.χ. δημόσια, ιδιωτική) και τον τρόπο κτήσης ή/και

παραχώρησης της χρήσης της (π.χ. ιδιόκτητη, μισθωμένη, δωρεάν παραχωρημένη). Στη συνέχεια

καταχωρεί την επωνυμία αυτής (εφόσον υπάρχει τέτοια επωνυμία π.χ. Ο.Α.Κ.Α.), τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

και επισυνάπτει σε αρχείο μορφής pdf το σχετικό δικαιολογητικό (π.χ. μισθωτήριο / παραχωρητήριο). Για

ειδικότερες διευκρινήσεις σχετικά με συγκεκριμένα αθλήματα ανατρέξετε στο αμέσως επόμενο

κεφάλαιο του παρόντος με τον τίτλο «Τυποποιημένες Ερωτήσεις – Απαντήσεις».


ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


1. Πώς μπαίνω στην πλατφόρμα;

Αρχικά και για μια φορά θα προχωρήσετε σε δημιουργία λογαριασμού με τον τετραψήφιο κωδικό του

Σωματείου σας (με Ελληνικά και Κεφαλαία γράμματα) και το e-mail επικοινωνίας του Σωματείου.

Απαιτείται την πρώτη φορά να πάτε στην πλατφόρμα και να πατήσετε στο «Δημιουργία Λογαριασμού

για Αθλητικό Σωματείο». Στη συνέχεια θα σας παραδοθεί στο e-mail που δηλώσατε, ένα e-mail

αρχικοποίησης. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο e-mail, διότι μπορεί να βρίσκεται στα SPAM, στην

ανεπιθύμητη ηλεκτρονική αλληλογραφία, στα ανεπιθύμητα μηνύματα.


2. Αν βάλω λάθος e-mail κατά την εγγραφή τι κάνω;

Στέλνετε e-mail για την διαγραφή της εγγραφής από το σύστημα για να προχωρήσετε σε νέα εγγραφή.


3. Δεν παίρνει τον Κωδικό Μητρώου μου. Τί κάνω;

Ελέγχετε αν ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου είναι αυτός που έχετε λάβει κατά τη χορήγηση της

Απόφασης περί Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης. Ελέγχετε αν βάλατε τον τετραψήφιο κωδικό μητρώου

με Κεφαλαία Αλφαβητικά Γράμματα και Ελληνικούς Χαρακτήρες. Σε περίπτωση που ο τετραψήφιος

κωδικός είναι σωστός, αλλά δεν τον δέχεται το σύστημα, στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας

της Γ.Γ.Α., γράφοντας τον Κωδικό Μητρώου και την Επωνυμία του Σωματείου, για έλεγχο από την Γ.Γ.Α.


4. Αν δεν έχω Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Αν δεν έχετε Κωδικό Μητρώου τότε δεν έχετε ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν μπορείτε να εισέλθετε

στην πλατφόρμα. Πρέπει πρώτα να προχωρήσετε σε υποβολή αιτήματος για χορήγηση Ειδικής

Αθλητικής Αναγνώρισης σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην ιστοσελίδα


5. Αν δεν θυμάμαι τον Κωδικό Μητρώου, τί κάνω;

Ο τετραψήφιος κωδικός μητρώου αναφέρεται στην Απόφαση Ειδικής Αθλητικής αναγνώρισης, αν όχι,

τότε στέλνετε ερώτημα στο e-mail επικοινωνίας, δίνοντας την πλήρη ονομασία του Σωματείου, για να

σας απαντήσουμε.


6. Δεν μου έχει έρθει το e-mail one time login link, τί κάνω;

Περιμένετε για περίπου μισή ώρα. Ελέγχετε αν έχει φτάσει το e-mail. Ελέγχετε και τα spam (ανεπιθύμητη

αλληλογραφία). Αν όχι στέλνετε e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. για ενέργειες από τη Γ.Γ.Α.


7. Έβαλα λάθος τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου. Τί κάνω;

Στέλνετε ένα e-mail στο e-mail επικοινωνίας της Γ.Γ.Α. με τα σωστά στοιχεία και αίτημα προς διόρθωση

από την Γ.Γ.Α.


8. Είμαι Αθλητική Ένωση μπορώ να γραφτώ;

Όχι. Η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 αφορά μόνο τα Αθλητικά

Σωματεία.


9. Επισυνάπτω ένα έγγραφο και αλλάζει όνομα. Γιατί;

Η αλλαγή της ονομασίας του αρχείου γίνεται από το σύστημα σε προκαθορισμένη μορφή για την ασφαλή

αποθήκευσή του.


10. Θα πρέπει να σας αποστείλουμε όλες τις σελίδες του καταστατικού του συλλόγου;

Ναι.


11. Τί είναι το Έντυπο Ν Φορολογικού Έτους;

Το Έντυπο Ν είναι η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος των Νομικών Προσώπων και αφορά τόσο τη

Δήλωση που κατατέθηκε το 2019 για τη χρήση του έτους 2018, όσο και τη Δήλωση που κατατέθηκε το

2020 για τη χρήση του έτους 2019.


12. Τί είναι το Πιστοποιητικό Μεταβολών; Στο πιστοποιητικό μεταβολών ποιος αριθμός

απόφασης ζητείται και ποια ημερομηνία ακριβώς;

Το πιστοποιητικό μεταβολών χορηγείται από τη γραμματεία του δικαστηρίου στα βιβλία του οποίου

έχει κατατεθεί το ιδρυτικό καταστατικό του σωματείου και οι τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.

Εμφανίζει την αρχική κατάθεση του ιδρυτικού καταστατικού του σωματείου και τις τυχόν

μεταγενέστερες μεταβολές του . Ζητείται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης του

πιστοποιητικού.


13. Πρέπει να προσθέσω το Πρόσφατο πιστοποιητικό μεταβολών αν δεν έχω κάνει αλλαγή στο

Καταστατικό μου;

Το πιστοποιητικό μεταβολών που ζητείται είναι απαραίτητο ανεξαρτήτως αν έχουν γίνει ή όχι αλλαγές

στο καταστατικό. Είναι απαραίτητο να κατατεθεί ακόμη και αν όταν δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο

καταστατικό του σωματείου.


14. Θα χρειαστεί να κατατεθούν και με έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά που ζητούνται στην

πλατφόρμα;

Όχι για την παρούσα φάση.


15. Προσπαθώ να προσθέσω τον προπονητή και δεν μου εμφανίζονται τα στοιχεία του.

Στο μητρώο των Προπονητών εμφανίζονται οι προπονητές που έχουν λάβει άδεια άσκησης

επαγγέλματος από την Γ.Γ.Α.


16. Κατά την καταχώρηση του Αθλήματος είναι υποχρεωτικό το πεδίο του Προπονητή;

Το Αθλητικό Σωματείο επιλέγει εάν έχει υποχρέωση ή όχι σε απασχόληση προπονητή. Εάν δεν έχει (Ν.

2725/99, άρθρο 31, παρ. 5) τότε συμπληρώνει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση.

Δεν είναι απαραίτητο να δηλωθεί προπονητής για τα παρακάτω αθλήματα: 1. ΔΙΑΘΛΟΝ 2.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΤΙΝΑΖ 3. ΚΕΡΛΙΝΓΚ 4. ΠΑΓΟΔΡΟΜΙΑ 5. ΧΟΚΕΥ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ 6. ΜΠΡΙΤΖ 7. ΓΚΟΛΦ 8.

ΜΠΟΟΥΛΙΝΓΚ 9. ΑΕΡΟΜΟΝΤΕΛΙΣΜΟΣ 10. ΑΕΡΟΣΤΑΤΙΣΜΟΣ 11. ΑΙΩΡΟΠΤΕΡΙΣΜΟΣ 12. ΑΚΡΟΒΑΤΙΚΑ 13.

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ 14. ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΜΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ 15. ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑ 16. ΓΕΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 17.

ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΑ 18. ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΑ 19. ΜΟΥΑΙΤΑΙ 20. ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ 21. ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Για το άθλημα του ΖΑΤΡΙΚΙΟΥ όσα σωματεία δεν δηλώνουν προπονητή, υποβάλλουν την υπεύθυνη

δήλωση ότι δεν έχουν υποχρέωση απασχόλησης προπονητή με βάση την κείμενη νομοθεσία.


17. Πως συμπληρώνω στα ποσά τους δεκαδικούς;

Στα πεδία που αφορούν ποσά, οι τελείες δεν διαχωρίζουν τις χιλιάδες και τα κόμματα τα δεκαδικά, παρά

μόνο οι τελείες διαχωρίζουν τα δεκαδικά. Δηλαδή το ποσό 1.234,56 γράφεται ως 1234.56


18. Ο Δικαστικός αντιπρόσωπος για τις εκλογές σωματείων πότε χρειάζεται για τις αρχαιρεσίες.

Χρειάζεται αν έχουν γίνει μετά τις 22/11/2019.


19. Αν δεν έχουμε παραχωρητήριο χρήσης αθλητικής εγκατάστασης τί κάνουμε;

Η παραχώρηση είναι απαραίτητη και θα πρέπει να έχει έγγραφη μορφή έστω και δια εγγράφου του

φορέα προς το σωματείο.


20. Τι σημαίνει αθλητές ανά ηλικιακή κατηγορία;

Απαιτείται η καταγραφή των αθλητών ανά ηλικιακή κατηγορία για το έτος 2019-2020.


21. Τί είναι τα εγγεγραμμένα και τί τα ενεργά μέλη;

Εγγεγραμμένα είναι όλα τα μέλη που κάποια στιγμή γράφτηκαν στο Σωματείο, ενώ τα ενεργά είναι μόνο

αυτά που έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους.


22. Πως προσθέτω ένα άθλημα;

Κατά την προσθήκη αθλήματος εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο. Στο νέο αυτό παράθυρο μπορείτε να

πατήσετε υποβολή. Μετά την υποβολή κάθε επιπλέον αθλήματος το σύστημα θα σας επαναφέρει στην

κεντρική καρτέλα.


23. Τι δηλώνεται στα πεδία για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις Χιονοδρομίας;

Δηλώνεται το Χιονοδρομικό Κέντρο με τα στοιχεία του. Αν έχει επιτραπεί η χρήση χωρίς οικονομικό

αντάλλαγμα τότε είναι ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ και επισυνάπτεται το ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η

χρήση γίνεται με οικονομικό αντάλλαγμα ή και με άλλους όρους τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και

επισυνάπτεται το σχετικό συμφωνητικό ή ΕΓΓΡΑΦΟ του Κέντρου. Αν η χρήση γίνεται με οικονομικό

αντάλλαγμα βάσει του γενικού ή ειδικού τιμοκαταλόγου του ΧΚ τότε είναι ΜΙΣΘΩΜΕΝΗ και

επισυνάπτεται ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ή ΑΠΟΔΕΙΞΗ πληρωμής του Κέντρου από τον σύλλογο. Προσοχή: Δεν

δηλώνονται ως αθλητικές εγκαταστάσεις τα γραφεία των συλλόγων.


24. Διευκρινήσεις για τα πεδία των αθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ,

ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

Δεν δηλώνουμε τα γραφεία των συλλόγων ως αθλητικές εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που οι

προπονήσεις γίνονται αποκλειστικά σε εξωτερικούς δημόσιους χώρους (π.χ. τοπικές οδοί) η δήλωση των

αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται ως εξής: ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ /ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ………………… ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΗ

ΑΦΜ: ΑΦΜ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ (π.χ. ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ή ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ

ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ή ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ


25. Μετά την Υποβολή της Αίτησης μπορώ να την αλλάξω/διορθώσω; Αν την έχω υποβάλλει και

θέλω να αλλάξω ένα πεδίο τι κάνω;

Η Υποβολή της Αίτησης είναι Οριστική και το σύστημα δεν επιτρέπει περαιτέρω διορθώσεις. Σε αυτήν

την περίπτωση θα πρέπει να στείλετε e-mail έτσι ώστε οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας να επαναφέρει

την αίτηση στο στάδιο της επεξεργασίας. Προσοχή, αυτό σημαίνει ότι αφού ολοκληρώσετε τις αλλαγές

θα πρέπει να κάνετε και πάλι Υποβολή.

Για τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: mitroo@gga.gov.gr


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 2 Δεκεμβρίου 2020


Ο Υφυπουργός


Comments


bottom of page