top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού σε ΟλυμπιονίκεςΚΥΑ ΥΠΕΘΑ Φ. 950/2/367365/27.5.2022 (ΦΕΚ Β΄ 2790/3.6.2022)


Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

1. Την παρ. 11 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-07-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).

4. To γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 144/2022 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Δικαιολογητικά

Για την απονομή της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, λόγω κατάκτησης μίας από τις τρεις πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων καθορίζονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση του ενδιαφερομένου, με την οποία αιτείται την κατάταξή του στις Ένοπλες Δυνάμεις ως έφεδρος εν ενεργεία αξιωματικός, δηλώνοντας ρητά την ιδιότητά του ως αθλητής εν ενεργεία ή μη.

β. Βεβαίωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), θεωρημένη από την αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), με την οποία βεβαιώνεται η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και το είδος του αγωνίσματος (ατομικό ή ομαδικό).

γ. Επίσημος πίνακας αποτελεσμάτων, θεωρημένος από την Ομοσπονδία του οικείου αθλήματος, από τον οποίο θα προκύπτει η θέση που κατέλαβε ο ενδιαφερόμενος σε ατομικό ή ομαδικό αγώνισμα Ολυμπιακών Αγώνων.


Άρθρο 2

Διαδικασία

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά της παρ.1 στη Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΑΣΑΕΔ).

2. Η Γραμματεία ΑΣΑΕΔ ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και προτείνει την κατανομή των αθλητών στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρησιακές και υπηρεσιακές ανάγκες των κατά κλάδο Γενικών Επιτελείων (ΓΕ).

3. Οι αιτήσεις που γίνονται δεκτές και η σχετική πρόταση της παρ. 2 υποβάλλονται στον Β΄ Κλάδο του ΓΕΕΘΑ, ο οποίος εισηγείται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ) την έκδοση γνωμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 σχετικά με την κατανομή και την απονομή βαθμού στους αθλητές.

4. Μετά την έκδοση της σχετικής γνωμάτευσης του ΣΑΓΕ και πριν από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος απονομής της ιδιότητας του εφέδρου εν ενεργεία αξιωματικού, τα ΓΕ προβαίνουν στις κατά τον νόμο ενέργειες για την κρίση της σωματικής ικανότητας των αθλητών.


Άρθρο 3

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αρ. Φ.454/35/266640/Σ.4629/09-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β΄ 3472).


Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 27 Μαΐου 2022


Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας

Ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Comments


bottom of page