Ευρωπαϊκή Επιτροπή απόφαση της 8.12.2017, AT.40208, International Skating Union: Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο η απαγόρευση αθλητικής ομοσπονδίας σε αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται από ανεξάρτητους διοργανωτές χωρίς την έγκρισή της

23.12.2017

 

Ελεύθερος ανταγωνισμός. ΣΛΕΕ. Παραβίαση του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ (προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού) από την εισαγωγή από διεθνή αθλητική ομοσπονδία απαγόρευσης σε αθλητές να συμμετέχουν σε αγώνες που διεξάγονται χωρίς την έγκρισή της, με την επαπειλή μάλιστα πειθαρχικής τιμωρίας ακόμα και ισόβιου αποκλεισμού από όλους τους διεθνείς αγώνες, καθώς με την απαγόρευση αυτή οι ανεξάρτητοι διοργανωτές αγώνων εμποδίζονται να προσελκύσουν κορυφαίους αθλητές και βρίσκονται έτσι αναγκαστικά σε μειονεκτική θέση, σε επίπεδο ανταγωνισμού, απέναντι στη διεθνή αθλητική ομοσπονδία.

 

Κατεβάστε την απόφαση εδώ

Please reload