ΔΕφΑθ 1782/2018: Αρμοδιότητα Διοικητικού Πρωτοδικείου για προσβολή αποφάσεων επιβολής προστίμου σε αθλητικό σωματείο λόγω τέλεσης επεισοδίων

31.7.2018

Απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού για επιβολή προστίμου σε αθλητικό σωματείο, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4326/2015 (σοβαρές περιπτώσεις τέλεσης επεισοδίων, παρότρυνσης σε πρόκληση επεισοδίων, ρατσιστικών συμπεριφορών και εν γένει φαινομένων βίας που σχετίζονται με τον αθλητισμό, εντός ή εκτός αγωνιστικών χώρων). Από την προσφυγή κατά της απόφασης αυτής γεννάται διαφορά ουσίας, για την εκδίκαση της οποίας είναι αρμόδιο το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Παραπέμπει.

Please reload