Εγκύκλιος ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΤΕΔΜΑ/344442/19346/1743/68/31.8.2017: Πλαίσιο λειτουργίας αθλητικού τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

31.8.2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 

Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37

Ταχ. Κώδικας : 151 80

Πληροφορίες : Δ. Καραστάθης

Τηλέφωνο : 213 131 6164

 

ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ)

 

Θέμα: Εγκύκλιος Πλαισίου Λειτουργίας Αθλητικού Τουρισμού της Γενικής

Γραμματείας Αθλητισμού

 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΦΟΡΕΩΝ

&

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Ο συνδυασμός των αθλητικών δραστηριοτήτων και η ταύτιση του χρόνου των

διακοπών ή του ελεύθερου χρόνου, με το χρόνο του αθλητισμού αποτελούν

ουσιαστικά την αιτία δημιουργίας και ανάδειξης του φαινομένου που ονομάζεται

Αθλητικός Τουρισμός.

Ο Αθλητικός Τουρισμός είναι ένα οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό φαινόμενο

που δημιουργείται από τη μοναδική αλληλεπίδραση δραστηριότητας, ανθρώπων και

τοποθεσίας.

Σκοπός του αθλητικού τουρισμού είναι η ικανοποίηση κοινωνικο-ψυχολογικών

αναγκών των συμμετεχόντων αναφορικά με:

- Την εμπειρία από τη συμμετοχή ή παρακολούθηση ενός αθλητικού γεγονότος.

- Το συνδυασμό των διακοπών, της χαλάρωσης, της απόδρασης στη φύση και

της περιπέτειας και τη δημιουργική και ενεργητική χρήση του ελεύθερου

χρόνου.

- Την αλληλεπίδραση με οικογένεια, φίλους κλπ.

- Την κοινωνικοποίηση και την ομαδοποίηση.

- Την αθλητική απόδοση και ευκαιρία την για εκτόνωση του στρες της

καθημερινής ζωής και της βελτίωσης της διάθεσης.

Τα οφέλη που απορρέουν από την ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού αφορούν:

- στην αύξηση όλες δημοτικότητας των εθνικών και διεθνών αθλητικών

γεγονότων,

- στην κατανόηση όλες αξίας όλες ενασχόλησης με την αθλητική

δραστηριότητα ως μέσο προαγωγής όλες υγείας διεθνώς,

- στη συνειδητοποίηση για τη σπουδαιότητα του αθλητισμού ως μέσου

ανάπτυξης των σχέσεων των λαών και άσκησης εξωτερικής πολιτικής από

όλες κρατικές αρχές κάθε χώρας και

- στην ύπαρξη μεγάλης προσφοράς αθλητικών εκδηλώσεων παγκοσμίως.

 

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1.ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Γενικά με τον όρο Αθλητικός Τουρισμός περιγράφονται, όλες οι μορφές

ενεργητικής και παθητικής ανάμιξης σε αθλητικές δραστηριότητες εντασσόμενες στο

πλαίσιο του τουρισμού και του ελεύθερου χρόνου.

Αναλυτικότερα, με τον ορό Αθλητικός Τουρισμός περιγράφονται οι δραστηριότητες

που βασίζονται στην αναψυχή και οι οποίες απομακρύνουν τα άτομα προσωρινά από

τον τόπο διαμονής τους, με σκοπό να συμμετάσχουν σε αθλητικές δράσεις. Η βασική

έννοια και το κίνητρο της μετακίνησης είναι η αθλητική δραστηριότητα ενώ το

τουριστικό στοιχείο δρα επικουρικά στη συνολική εμπειρία.

Επίσης ως Αθλητικός Τουρισμός ορίζεται η συμμετοχή ατόμων η/και ομάδων σε

οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες και προπονητικά προγράμματα η

παρακολούθηση αθλητικών αγώνων και η αθλητική αναψυχή.

Σύμφωνα με τη έννοια του όρου Τουριστικός Αθλητισμός, η αθλητική

δραστηριότητα δεν αποτελεί το βασικό κίνητρο της τουριστικής δράσης. Η

συμμετοχή σε αθλητική δραστηριότητα δύναται να πραγματοποιηθεί σε εντελώς

ευκαιριακή ή περιστασιακή βάση κατά τη διάρκεια των διακοπών, χωρίς να αποτελεί

το βασικό ζητούμενό τους.

1.1.1. Μορφές Αθλητικού Τουρισμού:

Α. Τουρισμός Αθλητικών γεγονότων.

Α1). Η παρακολούθηση αθλητικών γεγονότων από τουρίστες που ταξιδεύουν, ως

θεατές αθλητικών αγώνων και διαμένουν στην περιοχή, τουλάχιστον μία ημέρα.

Α2). Η συμμετοχή ομάδων / αθλητών, αποστολών, τεχνικών, δημοσιογράφων, κλπ.,

οι οποίοι ταξιδεύουν για να συμμετάσχουν σε αθλητικούς αγώνες και διαμένουν για

τουλάχιστον μία διανυκτέρευση - στον προορισμό διεξαγωγής του αγώνα - πέρα από

τις καθαρά αθλητικές υποχρεώσεις, λαμβάνοντας τουριστικές υπηρεσίες.

Β. Τουρισμός Αθλητικής Αναψυχής.

Ο όρος αφορά σε άτομα που ταξιδεύουν στο πλαίσιο του ελεύθερου χρόνου τους

(διακοπές), βελτιώνοντας παράλληλα την φυσική του κατάσταση μέσω:

Β1). Προγραμμάτων υπαίθριων αθλητικών δραστηριοτήτων.

Β2). Προγραμμάτων αθλητικής αναψυχής από τις ομάδες επαγγελματιών εμψυχωτών

(animation) και προπονητών/γυμναστών των ξενοδοχείων με ειδική υποδομή (gym,

spa, γήπεδα, πισίνες, μαρίνα, κέντρο θαλάσσιων σπορ κ.ά.) ή και σε θεματικά πάρκα

και αθλητικές κατασκηνώσεις.

Η διαφορά του αθλητικού τουρίστα με τον απλό τουρίστα είναι η συστηματική,

καθημερινή του (και όχι τυχαία ή περιστασιακή) ενασχόληση με τις αθλητικές

δραστηριότητες, η χρήση του αθλητικού εξοπλισμού και η κατανάλωση των

παρεχόμενων αθλητικών υπηρεσιών.

Γ. Προπονητικός Τουρισμός.

Με τον όρο Προπονητικός Τουρισμός εννοείται η επίσκεψη επαγγελματικών ή

ερασιτεχνικών ομάδων σε μια χώρα για εγκλιματισμό ή προπόνηση. Οι ομάδες

συνήθως αποτελούνται από τους αθλητές, συνοδούς αρχηγούς αποστολής,

προπονητές ιατρούς φυσικοθεραπευτές, ακόμη και γονείς στις παιδικές ηλικίες.

Αφορά στην μετάβαση αθλητή ή ομάδας (επαγγελματικού ή ερασιτεχνικού επιπέδου

για τη συμμετοχή του σε ειδικά προγράμματα προετοιμασίας και αποθεραπείας σε

κατάλληλα εξοπλισμένα και στελεχωμένα προπονητικά κέντρα.

Ο αθλητικός τουρίστας συνεπώς διαθέτει δύο επιλογές συμμετοχής:

α) την ενεργητική (ενεργητικός αθλητικός τουρισμός) κατά την οποία συμμετέχει

ενεργά στην αθλητική δράση

β) την παθητική, (παθητικός αθλητικός τουρισμός) κατά την οποία έχει μεταβεί στο

χώρο του αθλητικού γεγονότος προκειμένου να την παρακολουθήσει.

Με δεδομένα τις αθλητικές υποδομές της χώρας, τις κλιματολογικές συνθήκες που

επικρατούν και την ποικιλία της μορφολογίας του γεωγραφικού χώρου της Ελλάδας,

θα προωθηθεί και αναπτυχθεί συνεργασία με όλα τα εποπτευόμενα στάδια και

γυμναστήρια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την εκμετάλλευση των

αθλητικών τους εγκαταστάσεων και τη σύναψη συμφωνιών με επαγγελματικές και

ερασιτεχνικές ομάδες του εξωτερικού προκειμένου για τη δημιουργία προπονητικών

καμπ.

Επίσης ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ολοκληρωμένων πακέτων προπονητικού

τουρισμού (ανά αθλητική εγκατάσταση σε συνεργασία τοπικές επιχειρήσεις

(ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λ.π) θα λειτουργήσει ανταποδοτικά για τις τοπικές

κοινωνίες ενισχύοντας την οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

1.2.ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Είναι οι δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν ενεργητικές μορφές αναψυχής που

προωθούν τη φυσική άσκηση και διεξάγονται κυρίως στο φυσικό περιβάλλον με την

εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων ασφαλείας για τη δράση και το περιβάλλον.

Οι δραστηριότητες αυτές διακρίνονται σε:

1. Πεζοπορία απλή-ορεινή

2. Ορειβασία

3. Αναρρίχηση

4. Καταρρίχηση (Rappel) - Κατάβαση

5. Διάσχιση Φαραγγιού (Canyoning)

6. Εξερεύνηση Σπηλαίων (Caving)

7. Ποδήλατο Βουνού (Mountain bike)

8. Σκι βουνού (Snowboard)

9.Αγωνιστικός Προσανατολισμός

10. Τζιπ εκτός δρόμου (Jeeping off Roading)

11. Τοξοβολία Αναψυχής

12. Ιππασία (περιπάτου)

13. Κατάβαση με φουσκωτή βάρκα (Rafting)

14. Κανόε καγιάκ

15. Κολύμβηση με εξοπλισμό (Snorkeling)

16. Αυτόνομη Κατάδυση (Scuba Diving)

17. Αλιεία επιφάνειας – υποβρύχια

18. Θαλάσσιο σκι

19. Ιστιοσανίδα (Windsurfing)

20. Σερφινγκ με αερόστατο (Kitesurfing)

21. Ιστιοπλοΐα αναψυχής (Sailing)

22. Αιώροπτερο ή Αλεξίπτωτο πλαγιάς (Paragliding - Parapente)

23. Χρωματοσφαίριση (Paintball)

και άλλες δραστηριότητες.

 

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1.Η ανάπτυξη του Αθλητικού Τουρισμού στην Ελλάδα μέσω της συνεργασίας μας με:

συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, υπηρεσίες και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης,

αθλητικές ομοσπονδίες, σωματεία, κ.λ.π.

2.Η ανάδειξη της χώρας μας ως τον πλέον ασφαλή προορισμό Αθλητικού Τουρισμού,

θέτοντας όλες τις προδιαγραφές για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των υπαίθριων

δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής.

3.Η ανάπτυξη και εναλλακτικών μορφών άσκησης που δεν εδράζονται στο πλαίσιο

του αγωνιστικού Αθλητισμού αλλά αποτελούν συνιστώσα της Άθλησης για Όλους

Στόχος: Η δημιουργία ενός Εθνικού δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που

ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων Αθλητικού τουρισμού και

Εναλλακτικών δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

 

3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

3.1. Υποστηριζόμενες εκδηλώσεις - δράσεις.

3.1.1.) Εκδηλώσεις – δράσεις Αθλητικού Τουρισμού.

Θεωρούνται όλες οι αθλητικές δράσεις κατά τις οποίες πραγματοποιείται προσέλευση

συμμετεχόντων (είτε ως θεατές είτε ως ενεργοί αθλητικά συμμετέχοντες) που

προέρχονται από άλλες περιοχές, εντός της Ελληνικής επικράτειας είτε από άλλες

χώρες

Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω εκδηλώσεις δεν περιλαμβάνονται αγώνες και

συναντήσεις αγωνιστικού αθλητισμού (διασυλλογικοί αγώνες, τουρνουά και

meetings, βαλκανικά μεσογειακά ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα και

αγώνες) που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από αναγνωρισμένες ή μη

ομοσπονδίες, στο πλαίσιο του Αγωνιστικού Αθλητισμού, οι οποίες ενισχύονται

οικονομικά αρμοδίως.

3.1.2.) Δράσεις Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

Θεωρούνται οι δράσεις που αφορούν στη συμμετοχή των πολιτών σε εναλλακτικές

δραστηριότητες άθλησης, άσκησης, αναψυχής και φυσικής δραστηριότητας στο

φυσικό περιβάλλον, χειμερινών και θαλάσσιων δραστηριοτήτων (δρόμοι υγείας,

ποδηλασία δρόμου και βουνού, πεζοπορίας, αναρρίχησης, ορειβασίας, κατάβασης

αιωροπτερισμού, αλιείας, καταδύσεων, rafting, εναλλακτικής γυμναστικής (pilates,

yoga κ.λπ.), διάσχισης και Ιππασίας Περιπάτου, Παιχνιδιών Προσανατολισμού και εν

γένει οικοτουρισμού).

 

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ

4.1.Σκοπός.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της ενίσχυσης του Αθλητικού Τουρισμού και των

Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, η ΓΓΑ θα παρέχει

πιστοποίηση στους φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς.

Η διαδικασία της πιστοποίησης, η εγγραφή σε ηλεκτρονικό αρχείο των

πιστοποιημένων φορέων και η χορήγηση σχετικής βεβαίωσης, πραγματοποιείται

μέσω του τμήματος Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων

Μαζικού Αθλητισμού προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργαζόμενων

φορέων που βασικό αντικείμενό του είναι η οργάνωση εκδηλώσεων - δράσεων

Αθλητικού Τουρισμού και προγραμμάτων εναλλακτικών δραστηριοτήτων αθλητικής

αναψυχής, σε συνεργασία με τη ΓΓΑ. Η κατάθεση αιτημάτων σχετικών με το

ανωτέρω αντικείμενο από τους πιστοποιημένους φορείς, θα αφορά σε:

α) οικονομική ενίσχυση του από τη ΓΓΑ, εφόσον θεωρηθεί (από το φορέα)

απαραίτητο, βάσει των δυνατοτήτων της ΓΓΑ.

β) προβολή της εκδήλωσης – δράσης και συνεπαγωγικά του φορέα-διοργανωτή

(ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του

Αθλητικού Τουρισμού).

Σημείωση: Η χορήγηση αιγίδας από τη ΓΓΑ στον αιτηθέντα φορέα θα

πραγματοποιείται βάσει του ήδη υφιστάμενου Πλαισίου Χορήγησης Αιγίδας της ΓΓΑ

και τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου (gga.gov.gr).

Την ανωτέρω πιστοποίηση δύνανται να λαμβάνουν:

1. Οι Ο.Τ.Α. Α και Β βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα (Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ) τα

οποία παρέχουν αρμοδίως υπηρεσίες στον τομέα του αθλητισμού και της Άθλησης

για Όλους,

2. Αθλητικά Σωματεία, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ, μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στους σκοπούς των οποίων περιλαμβάνεται η

καλλιέργεια, ανάπτυξη και υποστήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και της

Άθλησης για Όλους (υποχρεωτικά), του Αθλητικού Τουρισμού και των εναλλακτικών

δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής (ενισχυτικά).

4.2. Προϋποθέσεις πιστοποίησης Φορέων.

Οι φορείς που ενδιαφέρονται να λάβουν σχετική πιστοποίηση, πρέπει να:

α) αποτελούν νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

β) περιλαμβάνουν στο καταστατικό τους, την καλλιέργεια, ανάπτυξη και υποστήριξη

του ερασιτεχνικού Αθλητισμού και της Άθλησης για Όλους ή του Αθλητικού

Τουρισμού και των Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής,

Επίσης και με δεδομένο ότι υφίστανται σωματεία και ομοσπονδίες που δεν εμπίπτουν

στις διατάξεις του άρθρου 8 της κείμενης αθλητικής νομοθεσίας, η πιστοποίηση

δύναται να τους χορηγείται εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω α) και β) προϋποθέσεις.

4.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά πιστοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς οφείλουν να υποβάλλουν τα εξής έγγραφα προκειμένου να

εξεταστεί την αίτηση πιστοποίησης του φορέα:

(α) Πράξη ίδρυσης του νομικού προσώπου.

(β) Καταστατικό διοίκησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου.

(γ) Κατάσταση νόμιμων εκπροσώπων.

(δ) Έγγραφο περί ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας.

4.4. Αιτήσεις οικονομικής ενίσχυσης και προβολής εκδηλώσεων - δράσεων.

Η εξέταση των αιτημάτων των φορέων για οικονομική ενίσχυση και προβολή των

εκδηλώσεων και Προγραμμάτων, Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών

Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής που επιθυμούν να υλοποιήσουν

πραγματοποιείται μόνο, εφόσον οι φορείς του παρόντος άρθρου πιστοποιηθούν

σχετικώς από την Γ.Γ.Α. Η κατάθεση των δικαιολογητικών πιστοποίησης μπορεί να

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την κατάθεση αιτήματος για την οικονομική

ενίσχυση και προβολή των εκδηλώσεων και Προγραμμάτων, Αθλητικού Τουρισμού

και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής.

Σχετικά έγγραφα:

1. Έντυπο αίτησης φορέα για υποστήριξη και προβολή αθλητικών εκδηλώσεων

Αθλητικού Τουρισμού και Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής

Αναψυχής (επισυνάπτεται).

4.5. Χρηματοδότηση.

Η χρηματοδότηση των φορέων, όταν τούτο είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, θα

κυμαίνεται από 1000 - 5000 ευρώ και θα καθορίζεται σύμφωνα με:

Α) τη δυναμική της, τον κοινωνικό και αθλητικό της αντίκτυπο και τη συχνότητά της,

Β) τις συμμετοχές (εγχώριες και διεθνείς),

Γ) τη οικονομική δυνατότητα της Υπηρεσίας.

Η οικονομική ενίσχυση που θα χορηγείται από τη ΓΓΑ στους ανωτέρω φορείς θα

καλύπτει τις κάτωθι δαπάνες:

Αναλώσιμα (γραφική ύλη, έντυπο υλικό, νερά, κλπ.)

Μπλουζάκια

Έξοδα διαφήμισης

Έξοδα ιατρικής υποστήριξης

Απολογιστικά απαραίτητα τα σχετικά παραστατικά των δαπανών.

Τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία και αθλητικές ομοσπονδίες (με ειδική

αθλητική αναγνώριση σύμφωνα με την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία) που θα

υποβάλλουν σχετικά αιτήματα, θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις απολογιστικές

τους υποχρεώσεις αναφορικά με παλαιότερες επιχορηγήσεις που είχαν λάβει από τη

ΓΓΑ.

4.6. Υποχρεώσεις του Φορέα.

Μετά το τέλος της διοργάνωσης ο φορέας οφείλει να καταθέσει:

α) τον οικονομικό απολογισμό της διοργάνωσης καθώς και τα σχετικά παραστατικά

των δαπανών που καλύφθηκαν από την οικονομική ενίσχυση της ΓΓΑ,

β) σχετική έκθεση στη ΓΓΑ με την οποία θα ενημερώνει μεταξύ άλλων για:

1. τα αποτελέσματα της δραστηριότητας,

2. τον αριθμό των συμμετεχόντων και των συμμετεχουσών χωρών αν υπάρχουν

(επίσημο σχετικό αρχείο της διοργάνωσης),

3. τους χορηγούς που συνέδραμαν και με ποιο τρόπο,

4.τις ξενοδοχειακές μονάδες που εξυπηρέτησαν τους συμμετέχοντες, και το κόστος

διαμονής,

5. το κόστος συμμετοχής στη διοργάνωση καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί

να θεωρηθεί σημαντικό στην προαγωγή και ανάπτυξη του αθλητικού Τουρισμού και

των εναλλακτικών δραστηριοτήτων αθλητικής αναψυχής.

 

5. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ

Στο Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο όπου εγγράφονται οι

φορείς, (πιστοποιημένοι και μη ξεχωριστά), υλοποίησης δράσεων Αθλητικού

Τουρισμού και Εναλλακτικών δραστηριοτήτων Άθλησης –Άσκησης – Αναψυχής. Το

αρχείο αυτό ενημερώνεται και επικαιροποιείται συνεχώς ενώ κάθε τρία χρόνια

πραγματοποιείται έλεγχος που αφορά εγγεγραμμένους φορείς που δεν παρουσιάζουν

δραστηριότητα. Στους πιστοποιημένους φορείς που εντάσσονται αυτόματα σε αυτό

(μετά την πιστοποίησή τους) χορηγείται σχετική βεβαίωσης πιστοποίησης.

 

6. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που ασχολούνται με τη διοργάνωση εκδηλώσεων Αθλητικού Τουρισμού και την υποστήριξη Εναλλακτικών

Δραστηριοτήτων Αθλητικής Αναψυχής, θα δημιουργηθεί Ηλεκτρονικός Εθνικός

Αθλητικός Χάρτης Αθλητικού Τουρισμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει τις δράσεις του

Αθλητικού Τουρισμού και τις Δραστηριότητες Αθλητικής Αναψυχής που λαμβάνουν

χώρα σε επίπεδο γεωγραφικού διαμερίσματος.

Ο χάρτης αυτός θα ενημερώνεται και θα επικαιροποιείται συνεχώς βάσει των

πληροφοριών που θα αποστέλλονται στο Τμήμα Αθλητικού Τουρισμού και θα

αφορούν σε δράσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πλαίσιο του

Αθλητικού Τουρισμού και των Εναλλακτικών Δραστηριοτήτων Αθλητικής

Αναψυχής.

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο αίτησης φορέα περί «Ενίσχυσης και Προβολής

Αθλητικών Εκδηλώσεων», το οποίο μαζί με το παρόν έγγραφο, θα αναρτηθούν στον

ιστότοπο της Υπηρεσίας.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ

 

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού

- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού

- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού

- Διεύθυνση Άθλησης για Όλους, Προβολής Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής

Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων

Please reload