top of page

3o στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 18.5.2020

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 30608/16.5.2020 (ΦΕΚ Β΄ 1868/17.5.2020) Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42) και ιδίως των περ. ζ΄ και η΄ της παρ. 2 και της περ. ε΄ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), β. της παρ. 3 του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), γ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192), δ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159), ε. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168), στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), ζ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7), η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), θ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), ι. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121), ια. της υπ’ αριθμ. 46/18.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β΄ 3100), ιβ. της υπ’ αριθμ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β΄ 3053), ιγ. της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099). 2. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27813/3.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 10.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1644). 3. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.29110/9.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β΄ 1776). 4. Την υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). 5. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος που καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σε συνδυασμό προς της σταδιακή επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα. 6. Την από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. 7. Την υπ’ αριθμ. Β1,Β2,Β3/οικ.30607/16.5.2020 βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, των ιδιωτικών επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τις ακόλουθες δραστηριότητες: 1. Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής εποχικής λειτουργίας (ΚΑΔ 5520). 2. Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα (ΚΑΔ 5530). 3. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κτλ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5610). 4. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) (ΚΑΔ 5621). 5. Υπηρεσίες που παρέχονται από καντίνες αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 56292002). 6. Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία) (ΚΑΔ 56292004). 7. Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) (ΚΑΔ 56292005). 8. Δραστηριότητες παροχής ποτών (χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.τ.λ.), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery, room service κ.τ.λ.) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά (ΚΑΔ 5630). 9. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών (ΚΑΔ 5914). 10. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων (ΚΑΔ 8230). 11. Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση α) τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), β) τις Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11) [ΚΑΔ 8810]. 12. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος (ΚΑΔ 9002), καθώς και εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες (συναυλίες και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις) [ΚΑΔ 9004], εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων που αφορούν πρόβες ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων και κινηματογραφικά γυρίσματα. 13. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων (ΚΑΔ 9101). 14. Δραστηριότητες μουσείων (ΚΑΔ 9102). 15. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών (ΚΑΔ 9103). 16. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα (συμπεριλαμβανομένων καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών κ.λπ.), εξαιρουμένων: α) των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίγκο (ΚΑΔ: 92.00.13), β) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.14), γ) των υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών (ΚΑΔ: 92.00.19), δ) των υπηρεσιών στοιχημάτων σε απευθείας (on line) σύνδεση (ΚΑΔ: 92.00.21) και ε) άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (ΚΑΔ: 92.00.29) [ΚΑΔ 9200]. 17. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων (ΚΑΔ 9311). 18. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (ΚΑΔ 9312). 19. Εγκαταστάσεις γυμναστικής (ΚΑΔ 9313). 20. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) [ΚΑΔ 9319]. 21. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων (ΚΑΔ 9321). 22. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας (ΚΑΔ 9329), εξαιρουμένων του τομέα των παραλιών (ΚΑΔ 93.29.11.00) και των υπηρεσιών μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων (πλαζ) [ΚΑΔ 93.29.11.05]. 23. Υπηρεσίες που παρέχονται από παιδότοπους (ΚΑΔ 93291905). 24. Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων (ΚΑΔ 94991601), με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής. 25. Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών (ΚΑΔ 94991602). 26. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων α) των υπηρεσιών διαιτολογίας (ΚΑΔ 96.04.10.01), β) υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση) (ΚΑΔ 96.04.10.02), γ) υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, ΚΑΔ 96.04.10.06) [ΚΑΔ 9604]. 27. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων (ΚΑΔ 96091906). 28. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ) (ΚΑΔ 96091909). 29. Υπηρεσίες ιερόδουλων (ΚΑΔ 96091912). 30. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing) (ΚΑΔ 96091917). Άρθρο 2 Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ιδιωτικής επιχείρησης χωρίς ΚΑΔ Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 των αναβατήρων (τελεφερίκ). Άρθρο 3 Κατ’ εξαίρεση λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων από τις 18.5.2020 1. Κατ’ εξαίρεση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται δυνάμει του άρθρου 1, από τις 18.5.2020 επιτρέπεται: α) Η λειτουργία όλων των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων και κολυμβητηρίων και η χρήση τους αποκλειστικά και μόνον για την κάλυψη αναγκών προπόνησης (μόνο με ατομικές προπονήσεις, χωρίς επαφές ή ομαδική άσκηση) από αθλητές σωματείων, Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών (Τ.Α.Α.) και Ανωνύμων Αθλητικών Εταιριών (Α.Α.Ε.) ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) και με τους όρους και τους περιορισμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι αθλητές όλων των προ-ολυμπιακών και των εθνικών ομάδων κάνουν χρήση των παραπάνω αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ απόλυτη προτεραιότητα. β) Η λειτουργία των ανοικτών εγκαταστάσεων σε όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους αδιακρίτως νομικής προσωπικότητας που χρησιμοποιούν τα αθλητικά σωματεία και όμιλοι που διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας για τα αθλήματα: αντισφαίριση, γκολφ, κρίκετ, ιππασία, σκοποβολή, τοξοβολία, αεραθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός, υποβρύχια δραστηριότητα και ορειβασία - αναρρίχηση και η χρήση τους από αθλητές και αθλούμενους ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007) αποκλειστικά και μόνο για προπονητικούς σκοπούς. γ) Η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους εν ενεργεία διαιτητές ομαδικών αθλημάτων. δ) Η λειτουργία των ναυταθλητικών εγκαταστάσεων για τα αθλήματα: ιστιοπλοΐα (σε σκάφη με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κωπηλασία (σε λέμβους με πλήρωμα μέχρι δύο [2] ατόμων), κανόε-καγιάκ, όρθια σανι- δοκωπηλασία (SUP), κυματολίσθηση με σανίδα (surf) και θαλάσσιο σκι, καθώς και η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών αποκλειστικά και μόνον για προπονητικούς σκοπούς από αθλούμενους, ηλικίας δεκατριών (13) ετών και άνω (γεννημένους έως και τις 31.12.2007). 2. Επιτρέπονται οι ομαδικές προπονήσεις των αθλητών των ομάδων των Ποδοσφαιρικών Ανωνύμων Εταιρειών (Π.Α.Ε.), που μετέχουν στο επαγγελματικό πρωτάθλημα της Α1 Εθνικής Κατηγορίας ανδρών (Super League 1). 3. Όσοι είναι υποψήφιοι για να εισαχθούν είτε με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΦΑΑ και παραγωγικές σχολές Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας), είτε κατόπιν προκήρυξης οποιουδήποτε διαγωνισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, δύνανται να κάνουν χρήση των ανοικτών και κλειστών αθλητικών εγκαταστάσεων, πλην των κολυμβητηρίων, με τους όρους και περιορισμούς της περ. α΄ της παρ. 1. 4. Επιτρέπεται η χρήση των κολυμβητηρίων για θεραπευτική άσκηση από άτομα με αναπηρίες, καθώς και από τους συνοδούς τους, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση η παρουσία συνοδού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συνταγογραφηθεί η κολύμβηση ως μέθοδος θεραπείας και να προσκομίζεται πρόσφατη ιατρική βεβαίωση που επιτρέπει τη συγκεκριμένη θεραπευτική μέθοδο κατά την τρέχουσα χρονική περίοδο. 5. Σε όλες τις περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες ασφαλούς άσκησης της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής που εγκρίνονται από την Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή της Γ.Γ.Α. και είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Γ.Γ.Α. 6. Για τη λειτουργία και τη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων και των κολυμβητηρίων, κατά τα οριζόμενα στο παρόν, επιτρέπεται από τις 18.5.2020 στα αθλητικά σωματεία, τα Τ.Α.Α., τις Α.Α.Ε. και τους εν γένει αθλητικούς φορείς η απασχόληση του αναγκαίου προσωπικού. Άρθρο 4 Ειδικότεροι κανόνες εφαρμογής για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις Κατά το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, ήτοι από 18.5.2020 έως και 24.5.2020, ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ειδικότεροι κανόνες: 1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και των επιχειρήσεων του άρθρου 1 εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της Χώρας. 2. Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις των άρθρων 1 και 2. Άρθρο 5 Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων Ως προς τις αρμόδιες αρχές, τα όργανα, τις διαδικασίες ελέγχου, την πιστοποίηση παραβάσεων, την επιβολή, τη βεβαίωση και την είσπραξη προστίμων, για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις της παρούσας, εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. 1016/14/62/9.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, βεβαίωσης και είσπραξης των σχετικών προστίμων της διάθεσης των εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων» (Β΄ 1275). Άρθρο 6 Αρχή ενημέρωσης του κοινού Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων ηλεκτρονικών μέσων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σύμφωνα με τα υπάρχοντα επιστημονικά και ιατρικά δεδομένα και στο πλαίσιο της άσκησης με επαρκή απόσταση ασφαλείας, δίνεται παρακάτω ο μέγιστος αριθμός αθλουμένων ανά εγκατάσταση, ο οποίος θα επικαιροποιείται με νεότερες οδηγίες και με βάση τα νέα επιστημονικά στοιχεία και το γενικό υγειονομικό πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιστημονικής Επιτροπής της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την πορεία της εξέλιξης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19: ΣΤΑΔΙΑ ΣΤΙΒΟΥ 80 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του σταδίου) ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Γήπεδο διαστάσεων 11 Χ 11 60 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 7 Χ 7 30 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) Γήπεδο διαστάσεων 5 Χ 5 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και των ζωνών ασφαλείας) ΛΟΙΠΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ανοικτά γήπεδα καλαθοσφαίρισης/πετοσφαίρισης/χειροσφαίρισης 20 άτομα κατ’ ανώτατο όριο (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις έως 600 τ.μ. 1 άτομο ανά 25 τ.μ. Λοιπές ανοικτές αθλητικές εγκαταστάσεις άνω των 600 τ.μ. - 1 άτομο ανά 25 τ.μ. για τα πρώτα 600 τ.μ. και - 1 άτομο ανά 50 τ.μ. για τα άνω των 600 τ.μ. Κλειστά γήπεδα και γυμναστήρια 1 άτομο ανά 30 τ.μ. (εντός του γηπέδου και του περιβάλλοντος χώρου) ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 60 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 6 άτομα ανά διαδρομή ή 48 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 3 άτομα ανά διαδρομή ή 20 άτομα συνολικά ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 25 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 40 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 50 Χ 20 Έως 4 άτομα ανά διαδρομή ή 32 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 33 Χ 25 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 25 άτομα συνολικά Διαστάσεις πισίνας 25 Χ 15 Έως 2 άτομα ανά διαδρομή ή 12 άτομα συνολικά ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΛΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Επιτρέπεται η χρήση μπάλας ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου απαραίτητου για τη διεξαγωγή του αθλήματος στο πλαίσιο αποκλειστικά και μόνο ατομικής προπόνησης, με σκοπό τη βελτίωση της ατομικής τεχνικής. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 16 Mαΐου 2020

3o στάδιο επανεκκίνησης της αθλητικής δραστηριότητας από 18.5.2020
bottom of page