Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας (ΔΦΝ 2021, 403) 1. Εισαγωγή 2. Ερμηνεία φορολογικής νομοθεσίας οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 3. Τυπολογία φορολογικής μεταχείρισης οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων 4. Επίλογος

Φορολογική μεταχείριση οικονομικών δραστηριοτήτων μη κερδοσκοπικών αθλητικών φορέων