Παράταση θητείας Ολομέλειας Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής

Άρθρο 46 του ν. 4778/2021 (ΦΕΚ Α΄ 26/19.2.2021) Άρθρο 46 Παράταση της θητείας της Ολομέλειας της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) Ειδικά για τους θερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο, οι οποίοι έχουν αναβληθεί για το έτος 2021, η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α΄ 16), κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021. Σε περίπτωση ακύρωσης των Παραολυμπιακών Αγώνων, η Ολομέλεια της Διοίκησης θα αναδειχθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική επίσημη ανακοίνωση της Διεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής. Η θητεία των μελών της παρούσας Ολομέλειας της Διοίκησης της Ε.Π.Ε., που έχουν εκλεγεί ή διοριστεί μετά από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο, παρατείνεται έως την ανάδειξη της νέας.

Παράταση θητείας Ολομέλειας Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής