Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΘΠΔΔ 2022, 384) 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση ως ίδιον του κρατικού παρεμβατισμού 2. Κανονιστική ή ατομική διοικητική πράξη; 3. Προϋποθέσεις, διαδικασία και χρονική ισχύς χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 4. Διακριτική ευχέρεια ή δέσμια αρμοδιότητα; 5. Έννομες συνέπειες χορήγησης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 6. «Ανάκληση» ειδικής αθλητικής αναγνώρισης 7. Αντίθεση εθνικού καθεστώτος ειδικής αθλητικής αναγνώρισης με υπέρτερης τυπικής ισχύος διατάξεις; 8. Διάκριση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από συναφείς έννοιες - Concursus

Ειδική αθλητική αναγνώριση εθνικών αθλητικών ομοσπονδιών