Αστική ευθύνη για τραυματισμό ανήλικου αθλουμένου σε κολυμβητική δεξαμενή

ΑΠ 123/2019 Αθλητική αστική ευθύνη. Τραυματισμός ανήλικου αθλουμένου κατά τη διοργάνωση εκπαιδευτικού και αθλητικού προγράμματος σε κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα). Η μη τήρηση από το διοργανωτή και τους προστηθέντες αυτού (εκπαιδευόμενοι επόπτες και εν γένει προσωπικό, διευθυντής και υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας) των υποχρεώσεων για την ασφάλεια αθλουμένων που καθιερώνονται στα άρθρα 21 και 22 της Γ1/443/1973 ΥΑ περί κολυμβητικών δεξαμενών (μη καθοδήγηση αθλουμένου σε κολυμβητική δεξαμενή προορισμένη για τη συγκεκριμένη ηλικία του, μη άμεση παρέμβαση των προστηθέντων με αποτέλεσμα ο αθλούμενος παραμείνει 3 λεπτά στο βυθό της κολυμβητικής δεξαμενής λόγω αναρρόφησης), με αποτέλεσμα να προκληθεί σωματική βλάβη σε αθλούμενο (σοβαρή εγκεφαλική βλάβη και νευρολογικά προβλήματα), ιδρύει ευθύνη τους από αδικοπραξία, που θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 71, 298, 299, 330, 914, 922, 926 και 932 ΑΚ και στις ειδικές διατάξεις της ως άνω ΥΑ περί κολυμβητικών δεξαμενών. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση. Παραπέμπει.

Αστική ευθύνη για τραυματισμό ανήλικου αθλουμένου σε κολυμβητική δεξαμενή