Αστική ευθύνη για μετάδοση αθλητικών αγώνων μέσω livestreaming

Cass. απόφαση της 6.12.2018, 17-20146 Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Μετάδοση αθλητικών αθλητικών αγώνων μέσω livestreaming, χωρίς συγκατάθεση της διοργανώτριας ομάδας. Αστική ευθύνη. Δικαστική απόφαση, με την οποία διατάσσεται η εταιρεία που εκμεταλλεύεται την ιστοσελίδα να καταργήσει τους παράνομους υπερσυνδέσμους που επιτρέπουν την παρακαλούθηση αθλητικών αγώνων σε απευθείας μετάδοση ή με ελαφρά καθυστέρηση, με απειλή χρηματικής ποινής για κάθε παραβίαση. Νέα δικαστική απόφαση για εκκαθάριση της επιβληθείσας χρηματικής ποινής, λόγω παραβίασης της προηγηθείσας δικαστικής απόφασης με διατήρηση αναρτημένων υπερσυνδέσμων. Η εταιρεία που εκμεταλλεύεται ιστοσελίδα με παράνομους υπερσυνδέσμους μετάδοσης αθλητικών αγώνων μέσω livestreaming φέρει την ευθύνη του διαχειριστή ιστοσελίδας, κατά την έννοια των ενωσιακών και εθνικών διατάξεων για την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, και επομένως ευθύνεται και για κάθε παραβίαση της δικαστικής απόφασης, με την οποία διατάσσεται να καταργήσει τους παράνομους υπερσυνδέσμους. Απορρίπτει την αίτηση.

Αστική ευθύνη για μετάδοση αθλητικών αγώνων μέσω livestreaming