Αποζημίωση αθλητή για απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Cass. απόφαση της 25.5.2022, 20-16351 Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Νεαρός αθλητής στίβου (1.500 μ.). Τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο οδηγός μοτοσικλέτας έπεσε πάνω στον αθλητή, προκαλώντας του ζημία. Σύμφωνα με το άρθρο 706-3 γαλλΚΠΔ, κάθε πρόσωπο, το οποίο υφίσταται ζημία από γεγονότα που στοιχειοθετούν υλική αποτύπωση μιας παράβασης, έχει δικαίωμα για πλήρη αποκατάσταση της ζημίας χωρίς κέρδος ή απώλεια για αυτό (réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime), η οποία συμπεριλαμβάνει και την εξαιρετική ηθική βλάβη από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής σε αγώνες λόγω της εκτός των συνηθισμένων βάναυση εγκατάλειψη της απασχόλησης αθλητή (préjudice moral exceptionnel de la perte de chance lié à l'abandon brutal du métier hors du commun d'athlète). Το Εφετείο, που έκρινε ότι ο αθλητής κατά τη στιγμή του ατυχήματος ήταν μέλος μόνο των Εθνικών Ομάδων Ελπίδων (και όχι Ανδρών-Γυναικών) και είχε χρόνο 4 δευτερόλεπτα πιο αργό από το χρόνο πρόκρισης στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι επομένως θεμελιώνεται εν προκειμένω μόνο ευθύνη για αποκατάσταση της αποθετικής ζημίας και ηθικής βλάβης του αθλητή χωρίς επιπρόσθετη ευθύνη αποκατάστασης της αθλητικής ζημίας από την απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εσφαλμένως ερμήνευσε και εφάρμοσε την ως άνω διάταξη του άρθρου 706-3 γαλλΚΠΔ. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.

Αποζημίωση αθλητή για απώλεια ευκαιρίας συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες