Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)

Αρθρογραφία Γ. Λιανός, Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ) Το άρθρο φιλοξενείται στο περιοδικό Εφαρμογές Αστικού Δικαίου & Πολιτικής Δικονομίας που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη (ΕφΑΔΠολΔ 2022, 668) 1. Νομική φύση 2. Συγκρότηση - Σύνθεση 3. Αρμοδιότητα - Διαιτητική συμφωνία 4. Άσκηση προσφυγής και παρέμβασης 5. Συζήτηση προσφυγής και παρέμβασης 6. Προσωρινή δικαστική προστασία; 7. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο 8. Απόφαση - Ένδικα μέσα

Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ)