• Γεώργιος Λιανός

Prima facie νόμιμη η απόφαση του TAS σχετικά με τον κανονισμό της IAAF περί υπερανδρογονισμούTribunal Fédéral διάταξη της 29.7.2019, 4A_248/2019


Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Διεθνής αθλητική ομοσπονδία. Στίβος. International Association of Athletics Federations (IAAF). Κανονισμός σχετικά με τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες αθλητριών με διαφοροποιήσεις σεξουαλικής ανάπτυξης (différences de développement sexuel) και δη με με υπερανδρογονισμό. Αίτηση ακύρωσης απόφασης του Tribunal Arbitral du Sport (TAS) σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (loi fédérale sur le droit international privé-LDIP). Η απόφαση του TAS είναι ακυρωτέα σε περίπτωση αντίθεσής της στην ουσιαστική δημόσια τάξη (ordre public matériel), δηλαδή σε περίπτωση που παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές του ουσιαστικού δικαίου, σε σημείο που δεν είναι πλέον συμβατή με την έννομη τάξη και το σύστημα καθορισμού των αξιών. H ακύρωση αποφάσεων διεθνούς αθλητικής διαιτησίας από το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο λόγω παραβίασης της δημοσίας τάξης έχει καταστεί πράγμα σπανιότατο (chose rarissime). Με βάση τα συμπεράσματα του TAS που βασίζονται στη γνωμοδότηση των εμπειρογνωμόνων δεν μπορεί να λεχθεί prima facie ότι η προσβαλλόμενη απόφαση του TAS είναι παράνομοι. Οι περιορισμοί που τίθενται με τον επίμαχο κανονισμό της IAAF για τις αθλήτριες στίβου σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες 400μ. και 800μ. αυτών που έχουν επίπεδο τεστοστερόνης ανώτερο των 5 nmol/L παρίστανται πρόσφοροι, αναγκαίοι και αναλογικοί για να επιτύχει η IAAF το σκοπό της διατήρησης της ακεραιότητας του γυναικείου στίβου σε ορισμένα επί μέρους αγωνίσματα. Οι επικαλούμενες από την προσφεύγουσα διατάξεις της ΕΣΔΑ για την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν εφαρμόζονται ευθέως στη διαιτησία και σε κάθε περίπτωση η παραβίαση των διατάξεων αυτών δεν υπάγεται στους λόγους ακύρωσης διαιτητικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 190 παρ. 2 του ελβετικού νόμου ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Ανακαλεί την προεδρική διάταξη της 31.5.2019. Απορρίπτει την αίτηση.