• Γεώργιος Λιανός

Βάρος απόδειξης νόμιμης χρήσης μηχανικής βοήθειας από αθλητή με αναπηρίαTAS απόφαση της 23.10.2020, 2020/A/6807


Διεθνής αθλητική ομοσπονδία. Στίβος. Κανονισμός σχετικά με την απαγόρευση χρήσης από αθλητή με αναπηρία μηχανικής βοήθειας που του προσδίδει συνολικό αγωνιστικό προβάδισμα (overall competitive advantage) έναντι των άλλων αθλητών που δεν χρησιμοποιηθούν τη μηχανική αυτή βοήθεια. Βάρος απόδειξης. Η διάταξη του κανονισμού της διεθνούς ομοσπονδίας είναι άκυρη, στο βαθμό που προβλέπει μετακύλιση του βάρος απόδειξης στον αθλητή με αναπηρία. Αντιθέτως, η διάταξη του κανονισμού της διεθνούς ομοσπονδίας είναι έγκυρη, στο βαθμό που προβλέπει ότι το μέτρο απόδειξης είναι αυτό της στάθμισης πιθανοτήτων (balance of probabilities). Κρίνει ότι η διεθνής ομοσπονδία, η οποία έφερε το βάρος απόδειξης του σχετικού ισχυρισμού της ότι η χρήση από αθλητή με αναπηρία μηχανικής βοήθειας του προσδίδει συνολικό αγωνιστικό προβάδισμα, απέδειξε με στάθμιση των πιθανοτήτων τον ισχυρισμό της ότι η αγωνιστική βοήθεια που χρησιμοποίησε in concreto ο αθλητής με αναπηρία του προσέδωσε πράγματι συνολικό αγωνιστικό προβάδισμα.