• Γεώργιος Λιανός

Διατήρηση αποκλεισμού ρωσικών ομάδων από διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρουTAS απόφαση της 18.3.2022, 2022/Α/8708


Διεθνής ομοσπονδία. Ποδόσφαιρο. Σύσταση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής προς όλες τις διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες για μη πρόσκληση και μη αποδοχή συμμετοχής ρωσικών ομάδων σε διεθνείς αγώνες. Απόφαση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου UEFA για αποκλεισμό των ρωσικών ομάδων από διεθνείς αγώνες ποδοσφαίρου. Αίτηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου για αναστολή των αποφάσεων αυτών. Για την ευδοκίμηση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικώς 3 προϋποθέσεις: 1. η αναστολή να είναι απαραίτητη για την προστασία του αιτούντος από ανεπανόρθωτη ζημιά (irreparable harm), 2. ο αιτών να έχει εύλογες πιθανότητες (reasonable chances) να επιτύχει στην ουσία της υπόθεσης και 3. τα συμφέροντα του αιτούντος να υπερτερούν έναντι των συμφερόντων των αντιδίκων του ή τρίτων μερών. Εν προκειμένω, η αγωνιστική ζημία που επικαλείται η αιτούσα ελέγχεται ως προς το αν είναι ανεπανόρθωτη, δεδομένου ότι βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία πρόκρισης και δεν έχει εξασφαλίσει δικαίωμα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου ή κάποια άλλη σημαντική διεθνή διοργάνωση. Ανεξαρτήτως αυτού ωστόσο, επί της ουσίας της υπόθεσης η πιθανότητα ευδοκίμησης της προσφυγής δεν είναι αναμφισβήτητα προεξοφλημένη (definitely discounted) και επιπλέον με βάση τη στάθμιση των συμφερόντων (balance of interests) κρίνεται ότι η συμμετοχή ρωσικών ομάδων σε προκριματικούς αγώνες στη Ρωσία δεν είναι ασφαλής και δεν υφίσταται κάποιο άλλο κράτος-μέλος της UEFA που να δέχεται να διεξαχθούν αγώνες με συμμετοχή ρωσικών ομάδων στο έδαφός του. Απορρίπτει την αίτηση.