• Γεώργιος Λιανός

Νόμιμοι οι περιορισμοί του κανονισμού της IAAF για αθλήτριες στίβου με υπερανδρογονισμόTAS απόφαση της 1.5.2019, 2018/O/5794 και 2018/O/5798


Διεθνής αθλητική ομοσπονδία. Στίβος. Κανονισμός σχετικά με τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες αθλητριών με διαφοροποιήσεις σεξουαλικής ανάπτυξης (différences de développement sexuel) και δη με με υπερανδρογονισμό. Οι περιορισμοί που τίθενται με τον επίμαχο Κανονισμό της IAAF για τις αθλήτριες στίβου σχετικά με την απαγόρευση συμμετοχής σε αγώνες 400μ. και 800μ. αυτών που έχουν επίπεδο τεστοστερόνης ανώτερο των 5 nmol/L είναι πρόσφοροι, αναγκαίοι και αναλογικοί για να επιτύχει η IAAF το σκοπό της διατήρησης της ακεραιότητας του γυναικείου στίβου σε ορισμένα επί μέρους αγωνίσματα.