• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη του Δημοσίου για πίεση παραίτησης Προέδρου αθλητικής ομοσπονδίαςTA Paris απόφαση της 14.1.2022, 2008096/6-3


Διοικητικό Πρωτοδικείο Παρισιού (Tribunal Αdministratif de Paris). Καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση εντός αθλητικής ομοσπονδίας. Δημόσια δήλωση της Υπουργού Αθλητισμού ότι σε περίπτωση που ο Πρόεδρος της αθλητικής ομοσπονδίας παραμείνει στη θέση του, η αθλητική ομοσπονδία δεν θα διατηρήσει την ειδική αθλητική αναγνώριση για το συγκεκριμένο άθλημα. Αποστολή λίγες ημέρες μετά κλήσης της Υπουργού Αθλητισμού στην αθλητική ομοσπονδία για παροχή απόψεων για ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Υπό το καθεστώς αυτό, παραίτηση του Προέδρου της αθλητικής ομοσπονδίας από τη συγκεκριμένη θέση. Τα όργανα της αθλητικής ομοσπονδίας, εν προκειμένω το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Conseil Fédéral), είναι τα μόνα αρμόδια για εκλογή του Προέδρου της και άρα και για την ανάκληση της εντολής προς αυτόν (révocation du mandat). Η δημόσια και ανεπιφύλακτη δήλωση της Υπουργού Αθλητισμού, με την οποία εξάρτησε τη διατήρηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της αθλητικής ομοσπονδίας από τη μη παραμονή του Προέδρου της στη συγκεκριμένη θέση, αποτελεί πίεση που οδήγησε, με αποφασιστικό τρόπο, στην παραίτησή του (pression ayant conduit, de façon décisive, à sa démission) και είναι παράνομη, διότι αποστέρησε από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τη δυνατότητα να αποφανθεί ελεύθερα (se prononcer librement), ως αποκλειστικώς αρμόδιο όργανο, για την παραμονή του Προέδρου της στη συγκεκριμένη θέση. Δέχεται την αγωγή. Επιδικάζει χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη του ενάγοντος παραιτηθέντος Προέδρου.