• Γεώργιος Λιανός

Άκυρη η απόφαση για επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας λόγω παραβίασης της αρχής της αμεροληψίαςTA Paris απόφαση της 12.3.2019, 1801752/6-2


Διοικητικό Πρωτοδικείο Παρισιού (Tribunal Administratif de Paris). Επαγγελματική ένωση. Επεισόδια μεταξύ οργανωμένων φιλάθλων αντίπαλων ομάδων. Απόφαση για επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας κλεισίματος θυρών οργανωμένων φιλάθλων. Η απόφαση για επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας είναι άκυρη λόγω παραβίασης της γενικής δικαϊκής αρχής (principe général du droit) της αμεροληψίας (impartialité) του αποφασίζοντος οργάνου, καθώς ο Πρόεδρος της Επιτροπής, που εξέδωσε την προβαλλόμενη απόφαση, είχε προβεί πριν την εκδίκαση της υπόθεσης σε δημόσια δήλωση σε εφημερίδα, από την οποία ήταν δυνατόν να δημιουργηθεί εύλογα η υπόνοια ότι είχε ήδη σχηματισμένη και μη δυνάμενη να ανατραπεί, δηλαδή προκατειλημμένη, γνώμη για την υπόθεση. Δέχεται την αίτηση. Ακυρώνει την προσβαλλόμενη πράξη.