• Γεώργιος Λιανός

Απαγόρευση μερικής ή ολικής εκποίησης και αλλαγής χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων σωματείουΣτΕ 858/2016


Αθλητικό σωματείο. Απαγόρευση μερικής ή ολικής εκποίησης και αλλαγής χρήσης των αθλητικών του εγκαταστάσεων. Δυνατότητα εκποίησης ή αλλαγής χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, εφόσον δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του σωματείου ή υφίσταται αναπόφευκτη ανάγκη, μόνο με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ. 9 ν. 2725/1999 (απόφαση πολιτικού δικαστηρίου ύστερα από αίτηση της διοίκησης του σωματείου, για την υποβολή της οποίας πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση της ΓΣ του σωματείου που λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών του).