• Γεώργιος Λιανός

Οικονομική επιβράβευση για διακρίσεις σε αγωνίσματα του προγράμματος των Ολυμπιακών ΑγώνωνΣτΕ 485/2018


Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακρινόμενους αθλητές taekwondo. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Από την ιστορική ερμηνεία της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 2 του ν. 2725/1999 (τροποποίηση του σχεδίου νόμου κατά τη συζήτησή του στη Βουλή) συνάγεται ότι η παροχή οικονομικής επιβράβευσης προϋποθέτει, σε αντίθεση με τα λοιπά ευεργετήματα, συμμετοχή σε συγκεκριμένο αγώνισμα (π.χ. κατηγορία κιλών) αθλήματος (και όχι γενικά σε άθλημα) που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η οικονομική επιβράβευση αποκλειστικά και μόνο των αθλητών που οι κατηγορίες των αγωνισμάτων, στα οποία διακρίνονται, ταυτίζονται στους διεθνείς αγώνες και στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού σε κάθε περίπτωση παραμένει εφικτή και για τους αθλητές που οι κατηγορίες των αγωνισμάτων, στα οποία διακρίνονται, δεν ταυτίζονται στους διεθνείς αγώνες και στους Ολυμπιακούς Αγώνες η διεκδίκηση των λοιπών ευεργετημάτων. Αντίθετη μειοψηφία, σύμφωνα με την οποία η παροχή οικονομικής επιβράβευσης δεν προϋποθέτει συμμετοχή σε συγκεκριμένο αγώνισμα (π.χ. κατηγορία κιλών) αθλήματος που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά συμμετοχή γενικά σε άθλημα που περιλαμβάνεται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.