• Γεώργιος Λιανός

Αρμοδιότητα ΔΠρΑθ επί προσφυγών κατά αποφάσεων του ΑΣΕΑΔ σχετικά με ποινές ντόπινγκΣτΕ 1219/2021


Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). Ανώτατο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Απόφαση του ΑΣΕΑΔ με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη προσφυγή κατά απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής του ΕΣΚΑΝ. Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. ιγ΄ του ν. 702/1977, όπως προστέθηκε με το άρθρο 47 παρ. 1 του ν. 3900/2010, μεταφέρθηκε ανεκκλήτως προς τα Διοικητικά Εφετεία κατηγορία υποθέσεων της γενικής ακυρωτικής δικαιοδοσίας του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά στην εφαρμογή της αθλητικής νομοθεσίας. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4055/2012, που επακολούθησε, οι διαφορές που προκύπτουν από την έκδοση διοικητικών πράξεων, οι οποίες αφορούν την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, εκδικάζονται ως διαφορές ουσίας από τα κατά τόπον αρμόδια διοικητικά πρωτοδικεία, με εξαίρεση μόνο, σύμφωνα με την παρ. 2, τις διοικητικές κυρώσεις κατά προσώπου που διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου. Το υπό κρίση ένδικο βοήθημα, που αφορά σε διοικητική κύρωση κατά προσώπου που δεν διέπεται από κανόνες δημοσίου δικαίου, αποτελεί κατ’ ορθόν χαρακτηρισμό προσφυγή ουσίας και αρμόδιο για την εκδίκασή του είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο. Παραπέμπει προς εκδίκαση στο τοπικώς αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.