• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη αθλητικού σωματείου για τραυματισμό αθλήτριας του τραμπολίνο κατά την προπόνησηΠΠρΠειρ 2991/2016


Αστική ευθύνη. Αθλητικό σωματείο. Τραμπολίνο. Τραυματισμός αθλήτριας του τραμπολίνο κατά τη διάρκεια της προπόνησής της, εξαιτίας του οποίου κατέστη ανάπηρη σε ποσοστό 67% και άνω. Ευθύνη οργάνων σωματείου. Κρίση για ευθύνη των οργάνων του σωματείου, ο έλεγχος του οποίου εκτεινόταν και στον έλεγχο και την εποπτεία όλων των τομέων και της τήρησης των κανόνων ασφαλείας, του ελέγχου της επάρκειας των προπονητών και κρίση στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι κατά τη διάρκεια της χρήσης του τραμπολίνο θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας βοηθός ασφαλείας σε κάθε πλευρά του τραμπολίνο εν όψει της επικινδυνότητας του αθλήματος.