• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για τραυματισμό θεατή αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμούΜΠρΤριπ 146/2021


Μηχανοκίνητος αθλητισμός. Επαφή διαγωνιζόμενων αυτοκινήτων, εκτροπή ενός εξ αυτών από την κανονική πορεία του και πτώση του σε προστατευτικά μεταλλικά κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να παρασύρει και να τραυματίσει 4 θεατές, μεταξύ των οποίων και ο ενάγων. Αστική ευθύνη του οικείου αθλητικού σωματείου, το οποίο διοργάνωσε τον αγώνα κατ' ανάθεση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας χωρίς άδεια διεξαγωγής αγώνα από την οικεία Περιφέρεια, σε αθλητική εγκατάσταση χωρίς άδεια αθλητικής εγκατάστασης από την οικεία Περιφέρεια και δεν φρόντισε να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας των θεατών (π.χ. κατάλληλη περίφραξη του αγωνιστικού χώρου). Αστική ευθύνη και της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, η οποία ανέθεσε τη διοργάνωση του αθλητικού αγώνα στο οικείο αθλητικό σωματείο και χορήγησε έγκριση διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, χωρίς να ελέγξει αν η αθλητική εγκατάσταση είχε άδεια και αν ο διοργανωτής φρόντισε να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας και ασφάλειας των θεατών. Οι εναγόμενοι υποχρεούνται εις ολόκληρον να αποκαταστήσουν τη ζημία του τραυματισθέντος θεατή, π.χ. δαπανες υπηρεσιών αποκλειστικής νοσοκόμας-οικιακής βοηθού κ.λπ., και να καταβάλουν σε αυτόν και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.