• Γεώργιος Λιανός

Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου αθλητικής ομοσπονδίας στην ΕΟΕ από αναπληρωματικό εκπρόσωποΜΠρΑθ ΑσφΜ 903/2017


Εκπροσώπηση αθλητικής ομοσπονδίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Αντικατάσταση τακτικού εκπροσώπου από τον αναπληρωματικό εκπρόσωπο μόνο σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του τακτικού εκπροσώπου (άρθρο 8 π.δ. 130/2000) ή τελεσίδικης ακύρωσης της απόφασης εκλογής του (άρθρο 6 παρ. 3 π.δ. 130/2000).