• Γεώργιος Λιανός

Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης αθλητικού σωματείουΜΠρΑθ 5848/2017


Αθλητικό σωματείο. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης για εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου. Ακυρότητα. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Το δικαίωμα ακύρωσης απόφασης Γενικής Συνέλευσης αθλητικού σωματείου κατ' άρθρο 101 ΑΚ λόγω καταγγελλόμενης ως παράνομης παροχής δυνατότητας ψήφου με εξουσιοδότηση ασκείται καταχρηστικά, όταν η συγκεκριμένη διαδικασία ψήφου ακολουθείται κατά πάγια τακτική τα τελευταία δέκα χρόνια και εγείρεται αμφισβήτηση ως προς τη νομιμότητά της το πρώτον μετά τη μη εκλογή ως τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώην (επί δεκαετία) Προέδρου του αθλητικού σωματείου. Απορρίπτει την αγωγή.