top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός και λοιπές διατάξειςΜέρη Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄και Ι΄του ν. 4908/2022 (ΦΕΚ Α΄ 52/11.3.2022)


Μέτρα αντιμετώπισης της οπαδικής βίας, ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των λεσχών φιλάθλων, αθλητικός εθελοντισμός, πνευματικός αθλητισμός, ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports), εργασιακός αθλητισμός, άλλες διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της αθλητικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις


ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ (e-sports)


Άρθρο 28

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην καθιέρωση και ενίσχυση του ηλεκτρονικού αθλητισμού.


Άρθρο 29

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του ηλεκτρονικού αθλητισμού (e-sports) μέσω του ορισμού του ηλεκτρονικού αθλητισμού και του αθλητή ηλεκτρονικού αθλητισμού, της αναγνώρισης των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο ως αθλητικών - αγωνιστικών δραστηριοτήτων, κατά την έννοια του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και προβλέψεων για την ίδρυση και την ειδική αθλητική αναγνώριση σωματείων, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα.


Άρθρο 30

Ορισμός

1. Για τους σκοπούς του παρόντος ως «ηλεκτρονικός αθλητισμός (e-sports)» νοείται μορφή αγωνιστικού (ερασιτεχνικού) αθλητισμού στο διαδίκτυο, στην οποία οι παίκτες, ατομικά ή ομαδικά, προπονούνται και αγωνίζονται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών συστημάτων και η οποία περιλαμβάνει:

α) Την ενεργητική και συστηματική ενασχόληση με ηλεκτρονικό άθλημα, ατομικά ή ομαδικά, με συγκεκριμένο τρόπο και ειδική μεθοδολογία,

β) τη διαμόρφωση και ανάπτυξη ή βελτίωση δεξιοτήτων και την εκμάθηση των κανόνων για την συμμετοχή σε αγωνιστικές εκδηλώσεις, ατομικά ή ομαδικά,

γ) την επικοινωνία με ηλεκτρονική συσκευή (Η/Υ ή κονσόλα),

δ) τη συμμετοχή σε ειδικά σχεδιασμένες αγωνιστικές διοργανώσεις, με την παρουσία θεατών, είτε στον χώρο διεξαγωγής είτε μέσω διαδικτύου και

ε) την επιδίωξη της μέγιστης απόδοσης με σκοπό την κατάκτηση του επάθλου.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος ως ηλεκτρονικά αθλήματα νοούνται αυτά που έχουν αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, δηλαδή όσα αποτελούν ψηφιακή αναπαράσταση γνωστού αθλήματος, ατομικού ή ομαδικού, που καλλιεργείται από τις ήδη αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες, όπως ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, μαχητικές τέχνες, μηχανοκίνητος αθλητισμός, καλαθοσφαίριση, και διακρίνονται σε: α) e-sports με αθλητικό χαρακτήρα, β) παιχνίδια εικονικής πραγματικότητας με τη χρήση ειδικής μάσκας και γ) παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας (augmented reality). Δεν θεωρούνται ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του παρόντος οι προπονήσεις, οι αγώνες και τα πρωταθλήματα των πνευματικών αθλημάτων, όπως ζατρίκιο-σκάκι, αγωνιστικό μπριτζ, που διεξάγονται μέσω του διαδικτύου με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.


Άρθρο 31

Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού

1. Αθλητής ηλεκτρονικού αθλητισμού είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο, είτε ατομικά, είτε ως μέλος ομάδας, συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά συστήματα.

2. O αθλητής μπορεί να συμμετέχει σε προπονήσεις, αγώνες και διοργανώσεις ηλεκτρονικού αθλητισμού σε περισσότερα από ένα ατομικά ή ομαδικά ηλεκτρονικά αθλήματα, δεν μπορεί όμως να είναι μέλος σε περισσότερες από μία ομάδες.

3. Οι διατάξεις που ισχύουν για τις μεταγραφές αθλητών ερασιτεχνικού αθλητισμού ισχύουν και για τις μεταγραφές αθλητών ηλεκτρονικού αθλητισμού.


Άρθρο 32

Φορείς ανάπτυξης ηλεκτρονικού αθλητισμού

1. Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού αθλητισμού ιδρύονται σωματεία κατά τα άρθρα 78 έως και 106 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή ενώσεις προσώπων, που έχουν ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών τους (παικτών) για τη συμμετοχή τους σε αγωνιστικές δραστηριότητες συγκεκριμένων ηλεκτρονικών αθλημάτων σε κονσόλες ή υπολογιστές. Τα ήδη νομίμως υφιστάμενα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία έχουν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δύνανται να καλλιεργούν ως κλάδο άθλησης ηλεκτρονικά αθλήματα (e-sports).

2. Για τη σύσταση ομοσπονδίας ηλεκτρονικού αθλητισμού απαιτούνται αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων ή των γενικών συνελεύσεων είκοσι (20) τουλάχιστον σωματείων της παρ. 1, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 28 του ν. 2725/1999.


Άρθρο 33

Ειδική αθλητική αναγνώριση

1. Σωματεία, τα οποία καλλιεργούν ηλεκτρονικά αθλήματα με την έννοια του παρόντος, δικαιούνται να ζητήσουν την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, η οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο άρθρο 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121).

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 34, η απόφαση παροχής της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης ανακαλείται για τους λόγους της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, καθώς και αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο καλλιεργεί ηλεκτρονικό άθλημα χωρίς αμιγώς αθλητικό περιεχόμενο, το οποίο απεικονίζει, αναπαράγει ή προωθεί κάθε είδους βία ή άλλη παράνομη δραστηριότητα.


Άρθρο 34

Εφαρμογή του ν. 2725/1999 στον ηλεκτρονικό αθλητισμό (e-sports)

Ο ηλεκτρονικός αθλητισμός αποτελεί αθλητική δραστηριότητα, η οποία διέπεται από τον ν. 2725/1999 (Α΄ 121), εξαιρουμένων των άρθρων 31 περί του προπονητή, 34 περί των παροχών σε διακρινόμενους και 35 περί υποτροφιών του ίδιου νόμου.


Άρθρο 35

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καταρτίζονται οι κανονισμοί ασφαλούς διοργάνωσης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικού αθλητισμού του άρθρου 30, με τους οποίους καθορίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα μέτρα ασφαλείας, οι προδιαγραφές του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.


ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ


Άρθρο 36

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αναγνώριση και προώθηση του εργασιακού αθλητισμού.


Άρθρο 37

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η ρύθμιση του εργασιακού αθλητισμού μέσω του ορισμού της έννοιας, της πρόβλεψης για την εποπτεία και την υποστήριξη κάθε διοργάνωσης ή προγράμματος εργασιακού αθλητισμού από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και της καθιέρωσης υποχρέωσης έκδοσης κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζόμενου ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή του σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού.


Άρθρο 38

Ορισμός

Ως «εργασιακός αθλητισμός» νοείται το σύνολο των αθλητικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, που διοργανώνονται εντός ή εκτός του εργασιακού χώρου με πρωτοβουλία του εργοδότη ή σωματείου εργαζομένων του ιδίου κλάδου ή χώρου εργασίας ενός ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα, ή εργαζομένων που συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες χωρίς νομική προσωπικότητα. Σκοπός του εργασιακού αθλητισμού είναι η κινητοποίηση στη διά βίου άσκηση, η εκπαίδευση στην υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, η βελτίωση της φυσικής κατάστασης, της σωματικής, ψυχικής και πνευματικής υγείας των εργαζομένων, η κοινωνικοποίησή τους μέσα από αθλητικές και ψυχαγωγικές δράσεις στο πλαίσιο του εργασιακού περιβάλλοντος και η αύξηση της παραγωγικότητάς τους μέσα από ενέργειες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων άσκησης εντός του εργασιακού περιβάλλοντος ανατίθεται υποχρεωτικά σε επαγγελματίες της άσκησης, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της περ. β) της παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 219/2006 (Α΄ 221) ή είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο.


Άρθρο 39

Εποπτεία εργασιακού αθλητισμού

1. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) είναι αρμόδια για την εποπτεία και την υποστήριξη προγραμμάτων και διοργανώσεων εργασιακού αθλητισμού.

2. Η Γ.Γ.Α., στο πλαίσιο της εποπτείας της, μπορεί να επιχορηγεί τους φορείς που διοργανώνουν προγράμματα ή δράσεις εργασιακού αθλητισμού για την αντιμετώπιση των δαπανών οργάνωσης ή συμμετοχής στις εν λόγω δραστηριότητες, να χορηγεί την αιγίδα της, ύστερα από σχετικό αίτημα, σύμφωνα με την υποπερ. γγ) της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 70 του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7), να διαθέτει τα εξειδικευμένα στελέχη της για την παροχή τεχνογνωσίας στους ενδιαφερόμενους σε θέματα άθλησης, υγιεινής, ασφάλειας και σχεδιασμού αθλητικών δραστηριοτήτων, να διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις και υποδομές κατόπιν σχετικών αιτημάτων και να διαβουλεύεται με συναρμόδιους φορείς τη θεσμοθέτηση κινήτρων, ιδίως φορολογικών και ασφαλιστικών, για την ανάπτυξη του εργασιακού αθλητισμού, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της κείμενης νομοθεσίας.

3. Για την επίτευξη των περιγραφόμενων στις παρ. 1 και 2, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) δύναται να συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και πιστοποίηση.


Άρθρο 40

Κάρτα υγείας αθλούμενου εργαζομένου

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλούμενων εργαζομένων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε διοργάνωση ή πρόγραμμα εργασιακού αθλητισμού. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων και καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλούμενου εργαζόμενου και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της.


Άρθρο 41

Εξουσιοδοτική διάταξη

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας καθορίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, η αρμοδιότητα θεώρησης και ανανέωσης και όλες οι λεπτομέρειες έκδοσης της κάρτας υγείας αθλούμενου εργαζομένου.


ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2725/1999


Άρθρο 42

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό σειράς διατάξεων της αθλητικής νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιογενής εφαρμογή τους και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου.


Άρθρο 43

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις που αφορούν:

α) στη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης,

β) στις αθλητικές ομοσπονδίες,

γ) στον αθλητισμό ατόμων με νοητική αναπηρία,

δ) στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αθλητών και

ε) στους προπονητές.


Άρθρο 44

Γενική Συνέλευση Αθλητικής Ένωσης - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 6 άρθρου 14 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των προϋποθέσεων του δικαιώματος αθλητικού σωματείου να συμμετάσχει και να ψηφίσει σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, προστίθεται επιφύλαξη του νέου δεύτερου εδαφίου, β) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ένωσης έχει κάθε αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση, έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148) και τουλάχιστον κατά τα δύο (2) από τα τρία (3) προηγούμενα της γενικής συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχε σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, με οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητές, ανά έτος, και αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, με όσους κατ` ελάχιστον αθλητές απαιτούνται από τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος για την κανονική συμμετοχή σε επίσημους αγώνες και σε κάθε περίπτωση με τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητές, ανά έτος. Αν η προκήρυξη της Γενικής Συνέλευσης γίνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30ή Ιουνίου, το έτος διεξαγωγής της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συμμετοχής του σωματείου σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις του πρώτου εδαφίου. Για τους σκοπούς της παρούσας, επίσημες αθλητικές διοργανώσεις είναι όσες περιλαμβάνονται στο ετήσιο αγωνιστικό πρόγραμμα της ένωσης που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της. Η συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο από επίσημα φύλλα αγώνων που διοργανώνονται από την οικεία ένωση ή ομοσπονδία ή διεθνών αγώνων που διοργανώνονται από αθλητικά σωματεία και διεξάγονται με την έγκριση της οικείας ομοσπονδίας. Δεν πληροί την προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου, σωματείο που εντός των δύο (2) προηγούμενων ημερολογιακών ετών δεν ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του σε επίσημη αθλητική διοργάνωση, επειδή αποχώρησε από αυτήν ή αποβλήθηκε με τελεσίδικη απόφαση του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου. Αθλητικό σωματείο που είναι μέλος αθλητικής ένωσης και αποβλήθηκε, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης της ένωσης, θεωρείται ότι πληροί την, κατά τους όρους της παρούσας, προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, αν προσέφυγε, σύμφωνα με τα άρθρα 88 ή 101 Α.Κ., κατά της περί αποβολής του απόφασης και το σχετικό ένδικο βοήθημα έχει γίνει τελεσιδίκως δεκτό, έως και την οριστική σύνταξη του καταλόγου της παρ. 3. Το καταστατικό των ενώσεων μπορεί να προβλέπει αυστηρότερες προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος συμμετοχής σε Γενική Συνέλευση και ψήφου σε αυτήν.»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, περί της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης αθλητικής ένωσης, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση» αντικαθίσταται από τη φράση «Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση» και προστίθεται προθεσμία είκοσι πέντε (25) πλήρων ημερών για τη δημοσίευση της πρόσκλησης για τη διεξαγωγή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, β) στο δεύτερο εδάφιο η φράση «πριν από την ημέρα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης», γ) στο τέταρτο εδάφιο η φράση «πριν από τη Γενική Συνέλευση» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση», δ) προστίθεται νέο έκτο εδάφιο, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται σαράντα πέντε (45) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της και για την έκτακτη Γενική Συνέλευση είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ένωσης. Σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης και είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο της αθλητικής ένωσης καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού κατάλογο με τα σωματεία που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην επικείμενη Γενική Συνέλευση. Ο κατάλογος αυτός επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με βάση το τηρούμενο στην υπηρεσία αυτή ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄148). Το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση και οκτώ (8) πλήρεις ημέρες πριν από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απαντά εγγράφως περί της επικυρώσεως ή μη του καταλόγου, άλλως θεωρείται ότι ο κατάλογος έχει επικυρωθεί. Σε περίπτωση που ο κατάλογος δεν συμφωνεί με το ανωτέρω μητρώο αναμορφώνεται. Μεταγενέστερες της ημερομηνίας υποβολής του καταλόγου προς επικύρωση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγγραφές ή διαγραφές σωματείων δεν ασκούν επιρροή στο κύρος του εκλογικού καταλόγου.»

3. Στην παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999, περί των κυρώσεων που επιβάλλονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης, προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, επιτρέπουν σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων, εκπίπτουν του αξιώματός τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 3. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ένωσης που, κατά παράβαση του νόμου ή του οικείου καταστατικού, αρνούνται σε αθλητικό σωματείο να συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου σε Γενική Συνέλευση, διά της μη εγγραφής του στον κατάλογο της παρ. 3 ή σε φυσικό πρόσωπο να είναι υποψήφιος σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη καταστατικών οργάνων. Αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, εκπίπτουν, κατά τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, όσα μέλη του απελθόντος Διοικητικού Συμβουλίου επανεξελέγησαν σε καταστατικό όργανο της ένωσης.»


Άρθρο 45

Συμμετοχή εκπροσώπων αθλητών και προπονητών σε Διοικητικό Συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 22 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της συμμετοχής εκπροσώπων αθλητών και προπονητών στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, προστίθεται νέο έβδομο εδάφιο και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. αθλητικής ομοσπονδίας συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και ένας (1) εκπρόσωπος των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών, ακόμη και αν η αθλητική ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης. Ο εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των αθλητών/αθλητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, με απόφαση του Δ.Σ. της ομοσπονδίας. Ο εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου των προπονητών/προπονητριών του αντίστοιχου αθλήματος και αν δεν έχει συσταθεί τέτοιο σωματείο, έως ότου αυτό συσταθεί, οι προπονητές/προπονήτριες δεν εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Ο αριθμός των αιρετών μελών του Δ.Σ. που ορίζεται στην παρ. 1 και στο καταστατικό της ομοσπονδίας, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος, όταν σε αυτό συμμετέχει εκπρόσωπος των αθλητών/αθλητριών. Η θέση αυτή καλύπτεται από τον πρώτο μη εκλεγέντα, κατά σειρά σταυρών προτίμησης, υποψήφιο σύμβουλο. Αν, εκτός του εκπροσώπου των αθλητών / αθλητριών, στο Δ.Σ. μετέχει και εκπρόσωπος των προπονητών/προπονητριών, δεν προσαυξάνονται τα αιρετά μέλη του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τέταρτο και πέμπτο εδάφιο. Οι εκπρόσωποι των αθλητών και των προπονητών δεν επιτρέπεται να καταλάβουν θέση αντιπροέδρου, γραμματέα ή ταμία στο Δ.Σ. της αθλητικής ομοσπονδίας. Στο Δ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας συμμετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καλούμενοι στις συνεδριάσεις, οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών, της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος και της Ομοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος.»

2. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού ρυθμίζονται ο τρόπος ορισμού των εκπροσώπων των εν ενεργεία αθλητών/αθλητριών και των εν ενεργεία προπονητών/προπονητριών και των αναπληρωτών τους στα Διοικητικά Συμβούλια των Ομοσπονδιών στις περιπτώσεις που: α) η ομοσπονδία καλλιεργεί περισσότερα του ενός αθλήματα ή κλάδους άθλησης και β) υπάρχουν περισσότερα του ενός σωματεία αθλητών/αθλητριών και προπονητών/προπονητριών για το άθλημα ή τον κλάδο άθλησης, οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο σχετικό και συναφές με την εφαρμογή της παρ. 6 θέμα.»


Άρθρο 46

Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας - Προσθήκη άρθρου 23Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται άρθρο 23Α ως εξής:

« Άρθρο 23Α

Σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας ομοσπονδίας

1. Κάθε αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να προσλαμβάνει σύμβουλο αθλητικής ψυχολογίας ως ειδικό συνεργάτη.

2. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας παρέχει στους αθλητές υπηρεσίες συμβουλευτικής και διαχείρισης καταστάσεων του αθλητικού περιβάλλοντος, συμβάλλοντας στην ψυχολογική τους ενδυνάμωση, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών και την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

3. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας είναι ψυχολόγος, ο οποίος κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή πτυχίο ή δίπλωμα που έχει αναγνωρισθεί ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή είναι κάτοχος αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. και διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου.

4. Ο σύμβουλος αθλητικής ψυχολογίας συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με την αθλητική ομοσπονδία, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του με σύμβαση πλήρους, μερικής ή περιοδικής απασχόλησης, εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή να αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet.»


Άρθρο 47

Γενικές Συνελεύσεις αθλητικών ομοσπονδιών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 24 ν. 2725/1999

Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών αθλητικών ομοσπονδιών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «εφαρμόζονται ανάλογα και στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμόζονται ανάλογα και στις Γενικές Συνελεύσεις αθλητικής ομοσπονδίας» και β) προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 14 εφαρμόζονται ανάλογα και στις Γενικές Συνελεύσεις αθλητικής ομοσπονδίας. Κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 14 και με βάση το έτος της κατ’ άρθρο 28 χορήγησης της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου σε Γενική Συνέλευση αθλητικής ομοσπονδίας έχουν:

α) τα σωματεία που φέρουν μόνο ειδική αθλητική αναγνώριση, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του ίδιου ή του αμέσως επόμενου έτους, και β) τα σωματεία που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση, έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148) και τουλάχιστον κατά το ένα (1) από τα δύο (2) προηγούμενα της Γενικής Συνέλευσης έτη, συμπεριλαμβανομένου του έτους διεξαγωγής της, συμμετείχαν σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις, αν η Γενική Συνέλευση διεξάγεται εντός του μεθεπόμενου έτους.»


Άρθρο 48

Κανονισμοί - Τροποποίηση άρθρου 27 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 27 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί των κανονισμών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο τέταρτο εδάφιο, β) τροποποιείται το παλαιό τέταρτο εδάφιο, ώστε οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους να υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, κατόπιν υποβολής τους, με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας, εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση, γ) προστίθενται δύο νέα εδάφια στο τέλος του άρθρου, και το άρθρο 27 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 27

Κανονισμοί

Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 104, με γενικούς ή ειδικούς κανονισμούς, που ψηφίζει η γενική συνέλευση των μελών κάθε αθλητικής ομοσπονδίας του οικείου αθλήματος ή του οικείου κλάδου άθλησης, τίθενται οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτή, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Για την κατάρτιση των παραπάνω κανονισμών λαμβάνονται υπόψη οι ισχύοντες διεθνείς Κανονισμοί. Η τήρηση των κανόνων αυτών είναι υποχρεωτική για τα αθλητικά σωματεία και τις αθλητικές ενώσεις που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικείας ομοσπονδίας. Η αθλητική ομοσπονδία οφείλει να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον τους εξής επτά (7) κανονισμούς: α) αγώνων, β) εθνικών ομάδων, γ) εγγραφών και μεταγραφών, δ) πειθαρχικού, ε) δεοντολογίας, στ) αντιντόπινγκ και ζ) διαιτησίας. Οι κανονισμοί του τέταρτου εδαφίου και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, στον οποίο υποβάλλονται με ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου της ομοσπονδίας εντός τριών (3) μηνών από την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της υποβολής του προς έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, ο Κανονισμός θεωρείται ότι έχει εκδοθεί νομίμως. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας κανονισμού διαπιστωθεί ότι ρυθμίσεις αυτού πρέπει να τροποποιηθούν, να συμπληρωθούν ή να εναρμονιστούν με διατάξεις του παρόντος ή άλλων νόμων, ο κανονισμός αναπέμπεται στην οικεία ομοσπονδία προκειμένου να συμμορφωθεί με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Αν η ομοσπονδία δεν συμμορφωθεί εντός δύο (2) μηνών από την αναπομπή, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να αποφασίσει την αναστολή της τακτικής επιχορήγησης της ομοσπονδίας και αν παρέλθουν δύο (2) επιπλέον μήνες από την περί αναστολής της επιχορήγησης απόφαση, χωρίς η ομοσπονδία να έχει στο μεταξύ συμμορφωθεί, ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός δύναται να ανακαλέσει την ειδική αθλητική αναγνώρισή της. Το διοικητικό συμβούλιο αθλητικής ομοσπονδίας, το οποίο δεν υποβάλλει εντός της προθεσμίας του πέμπτου εδαφίου στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό κανονισμό από τους παρατιθέμενους στο τέταρτο εδάφιο προς έλεγχο νομιμότητας, κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτο. Για την έκπτωση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).»


Άρθρο 49

Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία - Προσθήκη άρθρου 29Α στον ν. 2725/1999

Στον ν. 2725/1999 (Α΄ 121) μετά το άρθρο 29 προστίθεται άρθρο 29Α περί του αθλητισμού ατόμων με νοητική αναπηρία, ως εξής:

«Άρθρο 29Α

Αθλητισμός ατόμων με νοητική αναπηρία - Εξουσιοδοτική διάταξη

1. Το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ - ΕΛΛΑΣ» λογίζεται ως αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 και λαμβάνει τακτική επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 50.

2. Με ειδικούς κανονισμούς που ψηφίζει η γενική συνέλευση του σωματείου, τίθενται οι κανόνες για όλα τα θέματα που αφορούν στους αθλητές, την οργάνωση και τη διεξαγωγή του αθλήματος ή των αθλημάτων που υπάγονται σε αυτό, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι κανονισμοί αυτοί και οι τροποποιήσεις τους υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας από τον αρμόδιο για θέματα αθλητισμού Υπουργό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 27. Για την κατάρτιση των ως άνω κανονισμών, λαμβάνονται υπόψη οι κανονισμοί της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας «SPECIAL OLYMPICSINTERNATIONAL» και οι κανονισμοί των διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών, κατά τρόπο που προσιδιάζει στις ανάγκες των αθλητών.

3. Για το ως άνω νομικό πρόσωπο δεν έχουν εφαρμογή το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 7 περί της καταβολής επιχορήγησης σε αθλητικό σωματείο και η παρ. 3 του άρθρου 135 περί της προθεσμίας τροποποίησης καταστατικού όλων των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων των επαγγελματικών συνδέσμων, των συνδέσμων διαιτητών και των ομοσπονδιών διαιτητών με σκοπό την προσαρμογή του στον νόμο.

4. Τα αθλήματα, που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο της παρ. 1 και οι κανονισμοί που τα διέπουν δεν σχετίζονται με αντίστοιχα αθλήματα, που καλλιεργούνται για τη συγκεκριμένη νοητική αναπηρία από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με αναπηρία - μέλη της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και αναγνωρίζονται από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή.

5. Με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού καθορίζονται οι ειδικοί κανονισμοί, τους οποίους υποχρεούται να καταρτίζει και να τηρεί κατ’ ελάχιστον το αθλητικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΠΕΣΙΑΛ ΟΛΥΜΠΙΚΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ -ΕΛΛΑΣ», κατά παρέκκλιση του τετάρτου εδαφίου του άρθρου 27.»


Άρθρο 50

Προπονητής - Τροποποίηση παρ. 2, 3 και 4 άρθρου 31 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί των απαραίτητων δικαιολογητικών για την αναγγελία προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2, ως προς την παραπεμπόμενη παράγραφο, β) στο δεύτερο εδάφιο της υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2, η φράση «συνοδευόμενο από απλή μετάφρασή του» αντικαθίσταται από τη φράση «συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του», γ) στην υποπερ. αη) της περ. α) της παρ. 2 μετά τη φράση «δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών», προστίθεται η φράση «, από το οποίο θα προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.», δ) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου στην περ. β της παρ. 2 περί της εγγραφής του δικαιούχου άσκησης επαγγέλματος προπονητή, προστίθεται η φράση «και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.», ε) στην παρ. 2 προστίθεται περ. γ) και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2.α) Για την αναγγελία προς τη Γ.Γ.Α. της άσκησης του επαγγέλματος του προπονητή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Σχολής ή Τμήματος Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.), με κύρια ή πρώτη ή δευτερεύουσα ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα, ή πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών ή αναγνωρισμένων σχολών προπονητών της αλλοδαπής ή δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ή ισότιμο τίτλο, που απονέμεται στους αποφοίτους Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα στο οικείο άθλημα ή κλάδο άθλησης, ή δίπλωμα των σχολών προπονητών της παρ. 4 του άρθρου 31Β, επιπέδου τουλάχιστον UEFA B όσον αφορά στο ποδόσφαιρο. Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στο εξωτερικό, απαιτείται επιπλέον αντίγραφο του ξενόγλωσσου αναλυτικού προγράμματος σπουδών, συνοδευόμενο από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα,

αβ) αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υφίσταται αμετάκλητη καταδίκη για τα αδικήματα που αναφέρονται στις περ. β) και γ) της παρ. 1 του άρθρου 3,

αγ) ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου, ακτινολόγου και ψυχιάτρου, οι οποίες έχουν εκδοθεί είτε από δημόσιο νοσοκομείο, είτε από ιδιώτες ιατρούς αντίστοιχων ειδικοτήτων,

αδ) απόδειξη εξόφλησης παραβόλου μέσω διαδικασίας «e-παράβολο» στο TAXISNET,

αε) ευκρινής φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας,

αστ) απολυτήριο λυκείου ή ισότιμου τίτλου ή ανώτερου τίτλου σπουδών,

αζ) άδεια ταχυπλόου, στην περίπτωση της αναγγελίας για το άθλημα του θαλάσσιου σκι, και

αη) δίπλωμα εκπαίδευσης ή πιστοποιητικό πρώτων βοηθειών, από το οποίο θα προκύπτει κατ’ ελάχιστον η εκπαίδευση σε πρόγραμμα καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και χρήσης αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή.

β) Μετά την υποβολή της αίτησης της παρ. 1, εφόσον δεν εκδοθεί απορριπτική απόφαση από το αρμόδιο όργανο της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ο δικαιούχος άσκησης επαγγέλματος προπονητή λαμβάνει ατομικό αριθμό μητρώου και καταχωρίζεται στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α.. Η εγγραφή κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο προπονητών για κάθε άθλημα ή κλάδο άθλησης και στον οικείο σύνδεσμο προπονητών, εφόσον υπάρχει τέτοιος.

γ) Όλοι οι προπονητές, οι οποίοι εγγράφονται στο μητρώο προπονητών, οφείλουν να επικαιροποιούν τα δικαιολογητικά των υποπερ. αβ) και αγ) της περ. α) ανά πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους, άλλως διαγράφονται αυτοδικαίως από το μητρώο προπονητών. Ο προπονητής, ο οποίος διαγράφεται αυτοδικαίως σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, επανεγγράφεται στο μητρώο υποβάλλοντας το σύνολο των δικαιολογητικών της περ. α) της παρούσας.»

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 διαγράφεται η φράση «ή την επαγγελματική ισοδυναμία των πτυχίων» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για όσους κατέχουν πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένων σχολών προπονητών του εξωτερικού απαιτείται για την ισοτιμία και αντιστοίχιση με τα πτυχία σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή της Εθνικής Σχολής Προπονητών και η γνώμη της Επιτροπής Ισοτιμιών, η οποία συγκροτείται στη Γ.Γ.Α., με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Η Επιτροπή Ισοτιμιών αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με ισάριθμα αναπληρωματικά, ως εξής:

α) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι υπάλληλοι της Γ.Γ.Α., Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), εκ των οποίων ο ένας (1) τουλάχιστον διαθέτει διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στον αθλητισμό και οι οποίοι ορίζονται μετά από πρόταση του Διευθυντή Αγωνιστικού Αθλητισμού και του Διευθυντή Επαγγελματικού Αθλητισμού αντίστοιχα,

β) δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές τους είναι μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή των Τ.Ε.Φ.Α.Α., που ορίζονται από τις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., και

γ) ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, είναι μέλος ΔΕΠ ή επιστήμονας εγνωσμένου κύρους με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ορίζεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της υποχρεωτικής απασχόλησης προπονητή, τροποποιείται ώστε να διευρυνθούν οι κατηγορίες/περιπτώσεις των αθλητικών σωματείων που δεν έχουν την υποχρέωση να απασχολούν προπονητή και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. α) Προπονητή έχουν υποχρέωση να απασχολούν οι αθλητικές ομοσπονδίες και αθλητικές ενώσεις, οι αθλητικές Α.Ε. και Τ.Α.Α. και τα αθλητικά σωματεία σε κάθε άθλημα, ατομικό ή ομαδικό, ολυμπιακό ή μη και για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργούν και για όλα τα τμήματα, όλων των ηλικιακών και αγωνιστικών κατηγοριών. Η υποχρέωση απασχόλησης προπονητή δεν ισχύει α) για τα αθλητικά σωματεία, που καλλιεργούν τα αθλήματα του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, τα αθλήματα του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τα αθλήματα του αεραθλητισμού, β) κατά τα δύο πρώτα έτη από την υπαγωγή ενός αθλήματος σε αναγνωρισμένη αθλητική ομοσπονδία, για τα αθλητικά σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα αυτό και γ) κατά τα δύο πρώτα έτη από την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε αθλητική ομοσπονδία για τα αθλητικά σωματεία-μέλη της.

β) Ο σύνδεσμος των προπονητών του αθλήματος ή, εφόσον τέτοιος δεν υπάρχει, η οικεία αθλητική ομοσπονδία εκδίδει Δελτίο Ταυτότητας Προπονητή (ΔΤΠ) σε όσους έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρ. 2. Ο έλεγχος του ΔΤΠ γίνεται σε κάθε επίσημα οργανωμένο πρωτάθλημα ή αθλητική διοργάνωση του αθλήματος και είναι προϋπόθεση για την πρόσβαση στον χώρο διεξαγωγής των αγώνων.»


Άρθρο 51

Επίπεδα προπονητών - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 31Α ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 31Α του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί των επιπέδων προπονητών, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στις υποπερ. α) και β) της περ. Α, καθώς και στις υποπερ. α) και β) της περ. Β, η φράση «επαγγελματικό ισοδύναμο» αντικαθίσταται από τη φράση «επαγγελματικά ισοδύναμο», β) στην υποπερ. β) της περ. Α, η φράση «στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)» αντικαθίσταται με τη φράση «στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,», γ) στην υποπερ. δ) της περ. Α η φράση «πρώην αθλητές που έχουν κατακτήσει 1η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα» αντικαθίσταται από τη φράση «πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα», δ) στην υποπερ. β) της περ. Β, η φράση «στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ή θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα φορολογίας (TAXIS)» αντικαθίσταται από τη φράση «στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet», και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι προπονητές διακρίνονται σε Α΄, Β΄ και Γ΄ επιπέδου από το ανώτερο προς το κατώτερο, αναλόγως της εκπαίδευσης και των προσόντων τους, ως εξής:

Α. Προπονητές αθλήματος Α΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σχολών ή Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α.) ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. με κύρια ή πρώτη ειδικότητα στο συγκεκριμένο άθλημα,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν., ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σύμβασης εργασίας, αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,

γ) οι κάτοχοι διπλώματος περιοδικής σχολής προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) Α΄ επιπέδου του αθλήματος ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

δ) πρώην αθλητές που έχουν συμμετάσχει σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή έχουν κατακτήσει 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 4η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών ή γυναικών, με αποδεικτικό επιτυχούς παρακολούθησης σχολής προπονητών Α΄ επιπέδου.

Β. Προπονητές αθλήματος Β΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α., ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχουν διδαχθεί επιτυχώς το άθλημα ως μάθημα με βάση το πιστοποιητικό σπουδών,

β) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. ανεξαρτήτως ειδικότητας και με επαγγελματική εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών ως προπονητές Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος, η οποία αποδεικνύεται από αντίγραφο της σχετικής σύμβασης εργασίας αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ), εφόσον είναι σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή κατατεθειμένης και θεωρημένης από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ή αναρτημένης στο πληροφοριακό σύστημα taxisnet,

γ) οι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης των Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή οι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολής της αλλοδαπής, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο και αντίστοιχο ή ως επαγγελματικά ισοδύναμο από το A.T.E.E.N. ανεξαρτήτως ειδικότητας, εφόσον έχει συμπληρώσει επτά (7) τουλάχιστον αγωνιστικές περιόδους στην κορυφαία κατηγορία του αντίστοιχου αθλήματος ως αθλητής. Η βεβαίωση της αθλητικής δραστηριότητας δίδεται από την αντίστοιχη ομοσπονδία,

δ) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Β΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.

Γ. Προπονητές αθλήματος Γ΄ επιπέδου. Στο επίπεδο αυτό εντάσσονται:

α) οι κάτοχοι διπλώματος Σχολής Προπονητών Γ΄ επιπέδου του συγκεκριμένου αθλήματος των περιοδικών σχολών προπονητών της Γ.Γ.Α. ή αντίστοιχου επιπέδου διπλώματος της Εθνικής Σχολής Προπονητών της Γ.Γ.Α.,

β) οι κάτοχοι πιστοποιημένου διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής του επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων του άρθρου 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254) με κατεύθυνση την προπονητική και ειδίκευση στο άθλημα, η οποία προκύπτει από το Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 42 του ν. 4763/2020 ή ισότιμο τίτλο της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), που εκδίδεται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή, εφόσον δεν αναγράφεται στο δίπλωμα, από τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή Βεβαίωση Φοίτησης, που εκδίδονται από το Ι.Ε.Κ. αποφοίτησης.»


Άρθρο 52

Δικαιώματα - Υποχρεώσεις αθλητών - Βετεράνοι αθλητές - Τροποποίηση παρ. 1, 3Α και 9 άρθρου 33 ν. 2725/1999

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999 (Α΄121) περί της εφαρμογής του άρθρου 33 για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αθλητών σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία, προστίθεται προσδιορισμός της έννοιας των βετεράνων αθλητών, ώστε το άρθρο να εφαρμόζεται και σε αυτούς και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται σε αθλητές που δεν αγωνίζονται σε τμήμα αμειβόμενων αθλητών αθλητικού σωματείου ή σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία και σε βετεράνους αθλητές, ήτοι όσους έχουν συμπληρώσει το ηλικιακό όριο που αναφέρεται στους κανονισμούς της οικείας ομοσπονδίας, οι οποίοι διαθέτουν υποχρεωτικά δελτίο αθλητικής ιδιότητας και κάρτα υγείας αθλητή και υπάγονται στους κανονισμούς του άρθρου 27 της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας.»

2. Στην παρ. 3Α του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί του ηλικιακού ορίου για την έκδοση δελτίου αθλητή, προστίθεται στο πρώτο εδάφιο η λέξη «ανώτατο» και η παρ. 3Α διαμορφώνεται ως εξής:

«3Α. Κάθε ανώτατο ηλικιακό όριο, που προβλέπεται από κανονισμό αθλητικής ομοσπονδίας για την έκδοση δελτίου αθλητή είναι ανίσχυρο. Ερασιτέχνης αθλητής ή αθλήτρια μεταγράφεται ελεύθερα από το αθλητικό σωματείο, στη δύναμη του οποίου ανήκει, σε άλλο σωματείο, από τη θερινή μεταγραφική περίοδο του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται το δέκατο ένατο (19ο) έτος της ηλικίας του/της και εφεξής. Το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου περί ελεύθερης μεταγραφής ασκείται μόνο κατά τη διάρκεια της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Ως προς τον υπολογισμό του ύψους της τυχόν καταβλητέας αποζημίωσης κατάρτισης, τις προϋποθέσεις καταβολής της, το σωματείο ή τα σωματεία που δικαιούνται να εισπράξουν τέτοια αποζημίωση και οποιοδήποτε άλλο συναφές ζήτημα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του κανονισμού μεταγραφών της οικείας ομοσπονδίας. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται, αν πρόκειται για ερασιτέχνη αθλητή ή αθλήτρια τμήματος ή ομάδας υποδομής που ανήκει σε Αθλητική Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Α.Ε.).»

3. Στην παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 2725/1999, περί της υποχρεωτικής πιστοποίησης της υγείας των αθλητών επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο προστίθεται αναφορά στην υποχρέωση έκδοσης δελτίων αθλητικής ιδιότητας, β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Η έκδοση δελτίων αθλητικής ιδιότητας και η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η πιστοποίηση αυτή δίδεται μόνο κατόπιν συγκεκριμένων ιατρικών εξετάσεων, οι οποίες προσδιορίζονται με εισήγηση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικών Ερευνών (Ε.Κ.Α.Ε.) και θεσπίζονται με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Υγείας. Η πιστοποίηση ικανότητας προς άθληση καταγράφεται σε κάρτα υγείας, η οποία αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρησή της. Η κάρτα του προηγούμενου εδαφίου ανανεώνεται και εκδίδεται από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες. Οι αθλητές του αγωνιστικού μπριτζ και του ζατρικίου εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης της υγείας τους και έκδοσης της κάρτας υγείας του τρίτου εδαφίου της παρούσας, ως προϋπόθεσης για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες. Η Κάρτα Υγείας του Αθλητή θεωρείται βάσει της προαναφερθείσας κοινής υπουργικής απόφασης από ιατρούς μονάδων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Περιφερειακών ή Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, υγειονομικών στρατιωτικών μονάδων ή από ιατρούς έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ιατρούς του ιδιωτικού τομέα, κατέχοντες την καρδιολογική ειδικότητα. Σε ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων που διοργανώνει το Ε.Κ.Α.Ε. σε θέματα προαγωνιστικού ελέγχου των αθλητών, με βάση την προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς διεξαγωγής αγώνων των Εθνικών Αθλητικών Ομοσπονδιών ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής στον αγώνα. Στην Κάρτα Υγείας Αθλητή αναγράφονται τα παρακάτω: α) Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία, β) όνομα, επίθετο, πατρώνυμο αθλητή, γ) έτος γέννησης, δ) άθλημα, ε) φωτογραφία, στ) αριθμός δελτίου αθλητικής ιδιότητας, ζ) ΑΜΚΑ, η) ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση υπογραφή ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες) και βεβαίωση υπογραφή, ότι έχει υποβληθεί στις ιατρικές εξετάσεις που ορίζονται στην προαναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση. Από την ψήφιση του παρόντος μέσα σε διάστημα ενός (1) έτους, οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας, να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των αθλητικών σωματείων της δύναμής τους και την έκδοση των καρτών υγείας των αθλητών τους. Η τροποποίηση των Δελτίων Αθλητικής Ιδιότητας, καθώς και η έκδοση της Κάρτας Υγείας των Αθλητών γίνεται ατελώς χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση των αθλητικών σωματείων και των αθλητών. Η ανανέωση των δελτίων αθλητικής ιδιότητας και της κάρτας υγείας των αθλητών γίνεται υποχρεωτικά ετησίως.»


Άρθρο 53

Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση - Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 34 ν. 2725/1999

Στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί της εισαγωγής των αθλητών που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται η φράση «,με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», β) διαγράφεται το δεύτερο εδάφιο, γ) τροποποιούνται το τρίτο και το τέταρτο εδάφιο ως προς το παραπεμπόμενο εδάφιο, δ) στο τέταρτο εδάφιο της υποπερ. δ) της περ. 6 του εβδόμου εδαφίου, η φράση «συμμετοχή τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) των αγώνων» αντικαθίσταται από τη φράση «σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες», ε) στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η λέξη «Μαθητικούς» διαγράφεται, στ) στο πρώτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου η φράση «των σχολείων ως σωματείων» αντικαθίσταται από τη φράση «των σχολικών ομάδων ως σωματείων», ζ) στο τρίτο εδάφιο της περ. 7 του έβδομου εδαφίου διαγράφεται η φράση «και δεύτερο», και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Αθλητές που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ή 1η έως 6η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων ή που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών - γυναικών σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες, εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους και εγγράφονται σε αυτό, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν τίτλο σπουδών που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αθλητής ή αθλήτρια που κατακτά 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας, 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες ή επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, εισάγεται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και εγγράφεται σε αυτά, καθ` υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων που ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας. Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής διακριθέντων κατά την έννοια του παρόντος αθλητών και αθλητριών, με την προϋπόθεση της συνδρομής όσων ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, στις Σ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Α.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν μηχανογραφικό δελτίο μετά την ολοκλήρωση των πανελλαδικών εξετάσεων, σύμφωνα με τους όρους που ισχύουν για τους υποψηφίους της κατηγορίας τους. Προϋποθέσεις εισαγωγής σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση συνιστούν α) η επίτευξη: αα) της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή των Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση και αβ) της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης και β) η συγκέντρωση συνολικού αριθμού μορίων τουλάχιστον ίσου με το εκατό τοις εκατό (100%) του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισαχθέντος ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (Α΄ 193). Για τη συνδρομή της περ. β΄ λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013, ανάλογα με το ποιος είναι ο μικρότερος. Το σύνολο των μορίων των υποψηφίων της παρούσας εξάγεται ύστερα από προσαύξηση του αριθμού των μορίων που προκύπτει από τη βαθμολογική τους επίδοση ως ακολούθως:

1) Για 7η έως 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

2) α. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Παγκόσμιους Αγώνες παίδων - κορασίδων ή για την επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται 25% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. γ. Για 7η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 15% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

3) α. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα ανδρών - γυναικών, παρέχεται τριάντα τοις εκατό

(30%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. β. Για 1η έως 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, ή για την επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση σαράντα τοις εκατό (40%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. γ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και 20% προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. δ. Για 4η έως 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα παίδων - κορασίδων, παρέχεται προσαύξηση τριάντα τοις εκατό (30%) για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

4) Για 1η έως 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες, παρέχεται τριάντα τοις εκατό (30%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δεκαπέντε τοις εκατό (15%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

5) Για 1η έως 3η νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας παρέχεται είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) προσαύξηση για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Όλες οι ανωτέρω διακρίσεις αφορούν αθλήματα ή αγωνίσματα αθλημάτων που καλλιεργούνται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο αθλητικές ομοσπονδίες και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναγνωρισθούν ως διακρίσεις οι νίκες σε παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, είναι να ισχύουν οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τις αντίστοιχες διοργανώσεις κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος.

5α) Για 1η έως 3η νίκη σε παγκόσμιους σχολικούς αγώνες, παρέχεται είκοσι δύο τοις εκατό (22%) προσαύξηση για εισαγωγή σε σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

6) α. Για 1η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και δέκα τοις εκατό (10%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

β. Για 2η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και οκτώ τοις εκατό (8%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

γ. Για 3η νίκη σε πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και επτά τοις εκατό (7%) για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι.

δ. Αθλητής ή αθλήτρια που επιτυγχάνει ή ισοφαρίζει πανελλήνια επίδοση σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών λαμβάνει το αντίστοιχο ποσοστό προσαύξησης για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. που παρέχεται στον αθλητή ή την αθλήτρια που κατακτά 1η νίκη στην αντίστοιχη κατηγορία, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην παρούσα. Για ομαδικά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον έξι (6) ομάδων από έξι (6) σωματεία με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αναγνώριση διάκρισης στους πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών είναι η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία για τα ομαδικά αθλήματα και, προκειμένου για τα ατομικά αθλήματα, η συμμετοχή στην αντίστοιχη διοργάνωση οκτώ (8) τουλάχιστον αθλητών από έξι (6) τουλάχιστον σωματεία ανά αγώνισμα, η δε διάκριση να αφορά άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες κατά τον παρόντα νόμο ομοσπονδίες. Περαιτέρω στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής θα πρέπει να έχει συμμετοχή σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης και παράλληλα ο συνολικός αριθμός των συμμετασχόντων αθλητών/τριών της ομάδας του/της να μην υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού, των υπό των οικείων κανονισμών του αθλήματος ή του αγωνίσματος του αθλήματος, δικαιουμένων αθλητών/τριών να συμμετάσχουν στη διοργάνωση αυτή. Κατά τον προσδιορισμό των ποσοστών του προηγουμένου εδαφίου γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως προηγούμενη ακέραιη μονάδα. Όταν πρόκειται

για ατομικό ή ομαδικό άθλημα ή αγώνισμα ή για μορφή τέτοιου αθλήματος που σύμφωνα με τους κανονισμούς της οικείας παγκόσμιας ομοσπονδίας και της αντίστοιχης ελληνικής αθλητικής ομοσπονδίας, διεξάγεται σε δυάδες, απαιτείται και οι δύο (2) αθλητές της δυάδας να ανήκουν σε σωματείο με ειδική αθλητική αναγνώριση στο συγκεκριμένο άθλημα.

7) Για 1η έως 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες παρέχεται είκοσι τοις εκατό (20%) προσαύξηση για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και για εισαγωγή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. παρέχεται προσαύξηση οκτώ τοις εκατό (8%) για την 1η νίκη, έξι τοις εκατό (6%) για τη 2η νίκη και τέσσερα τοις εκατό (4%) για την 3η νίκη, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν για τη διοργάνωση που επιτεύχθηκε η διάκριση οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τους πανελλήνιους αγώνες, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, λογιζομένων, για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης, των σχολικών ομάδων ως σωματείων. Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη, τόσο σε Πανελλήνιους Σχολικούς αγώνες όσο και σε πανελλήνιους αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα κατά τα ανωτέρω ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα επί του μεγαλύτερου ποσοστού. Επιφυλασσομένων των οριζομένων στο πρώτο εδάφιο της παρούσας, όλοι οι αθλητές/τριες, που έχουν κατακτήσει μία τουλάχιστον νίκη από τις αναφερόμενες στις περ. 1 έως και 7 της παρούσας, εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. και σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επιπλέον του εκάστοτε αριθμού των εισακτέων σε οποιαδήποτε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. Οι αθλητές/τριες που εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατά τις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή. Αν το τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται, εκπαιδευτικό ίδρυμα, το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περ. 1 έως 7, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία (1) τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. Αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες είτε σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά Πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών - γυναικών, νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έπειτα από εισήγηση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αιτήσεως, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.»


Άρθρο 54

Κώλυμα συμμετοχής στη διοίκηση Ανώνυμης Αθλητικής Εταιρείας λόγω πειθαρχικής ποινής - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 74 ν. 2725/1999

Στο άρθρο 74 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) περί του Διοικητικού Συμβουλίου και της εταιρικής χρήσης της αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς την παραπεμπόμενη διάταξη, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 τροποποιείται ως προς τη συνολική ποινή η οποία δεν επιτρέπεται να έχει επιβληθεί σε πρόσωπο, ώστε να γίνει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και το άρθρο 74 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 74

Διοικητικό Συμβούλιο - Εταιρική χρήση

1. Το ιδρυτικό της εταιρείας αθλητικό σωματείο έχει δικαίωμα διορισμού ενός (1) μέλους στο Δ.Σ. της εταιρείας. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά στο καταστατικό της Α.Α.Ε. και τελεί υπό την προϋπόθεση ότι το ιδρυτικό αθλητικό σωματείο διατηρεί σε λειτουργία και μετά τη σύσταση της Α.Α.Ε. και άλλα αθλητικά τμήματα. Για τη διαμόρφωση της σχετικής καταστατικής ρήτρας αρκούν τα προβλεπόμενα από τις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4548/ 2018 (Α΄ 104).

2. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλος Δ.Σ. αθλητικής ανώνυμης εταιρείας πρόσωπο στο οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιασδήποτε μορφής πειθαρχική ποινή, πλην αυτής της επίπληξης, δύο (2) τουλάχιστον φορές μέσα σε δύo (2) συνεχή έτη και με συνολική ποινή τουλάχιστον οκτώ (8) μηνών, για οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος νόμου ή της αθλητικής γενικά νομοθεσίας. Το κώλυμα της παρούσας παραγράφου ισχύει κάθε φορά για μια πλήρη τριετία από την επιβολή της δεύτερης ποινής. Σε περίπτωση ποινής έκπτωσης από το εταιρικό αξίωμα, το κώλυμα αρχίζει μετά την έκτιση της ποινής.

3. Η κατά το καταστατικό της εταιρείας θητεία των μελών του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα και ελευθέρως ανακλητά.

4. Η χρήση της εταιρείας αρχίζει την 1η Ιουλίου κάθε έτους και λήγει την 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 του άρθρου 63 του παρόντος νόμου. Ειδικά η πρώτη, μετά τη σύσταση της εταιρείας, χρήση διαρκεί έως το τέλος της επόμενης, του χρόνου ίδρυσης, χρήσης.»


Άρθρο 55

Αποζημίωση δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 127 ν. 2725/1999

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 127 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) περί των θεμάτων κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α, η φράση «τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού» αντικαθίσταται από τη φράση «τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού» και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 127

Στέγαση - γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργία

1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται έπειτα από πρόταση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθορίζονται ο εν γένει τρόπος λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Α.Δ., η διαδικασία συζήτησης των προσφυγών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του.

2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα θέματα κοινής στέγασης, γραμματειακής και επιστημονικής υποστήριξης των δικαιοδοτικών οργάνων και των επιτροπών των άρθρων 95, 119, 122, 123 και 127Α. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2725/1999 (Α΄ 176), η αποζημίωση των μελών των παραπάνω δικαιοδοτικών οργάνων και επιτροπών και των γραμματέων τους καθορίζεται για το σύνολο της θητείας τους με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού και βαρύνει τα έξοδα του τακτικού προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.»


Άρθρο 56

Έναρξη ισχύος παρ. 4 άρθρου 31 και παρ. 2 άρθρου 31Α ν. 2725/1999 - Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 140 ν. 2725/1999

Η παρ. 5 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της έναρξης ισχύος διατάξεων του ν. 2725/1999, τροποποιείται ως προς την έναρξη ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 31, περί της υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, περί της απασχόλησης προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 31, ως προς την υποχρέωση απασχόλησης προπονητή, και της παρ. 2 του άρθρου 31Α, ως προς την απασχόληση προπονητή αναλόγως του επιπέδου άδειας άσκησης επαγγέλματος, αρχίζει από την 1η.7.2024.»


Άρθρο 57

Οργάνωση υπηρεσιών αθλητικής ομοσπονδίας - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 30 ν. 2725/1999

Στην παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της οργάνωσης των υπηρεσιών της αθλητικής ομοσπονδίας, τροποποιείται το τρίτο εδάφιο ώστε να προβλέπεται ότι και για τις ομοσπονδίες που έχουν στη δύναμή τους, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση, λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, εφαρμόζεται ο αριθμητικός περιορισμός των συνολικά πέντε (5) οργανικών θέσεων, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με κανονισμό που ψηφίζει το Δ.Σ. της ομοσπονδίας και εγκρίνει ο αρμόδιος για τον αθλητισμό Υπουργός ρυθμίζονται όλα τα θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας αυτής και των ενώσεών της, καθώς και τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού τους. Ειδικότερα στον κανονισμό προβλέπονται οι οργανικές μονάδες, η διάρθρωσή τους, ο αριθμός των θέσεων κατά κλάδο, η ειδικότητα, τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα και τα καθήκοντα κάθε θέσης. Ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ομοσπονδιών, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις πέντε (5), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της είκοσι (20) έως τριάντα (30) σωματεία ή, σύμφωνα με ειδική ρύθμιση, έχει στη δύναμή της λιγότερα από είκοσι (20) σωματεία, τις δέκα (10), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, τις δεκαπέντε (15), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και τις είκοσι (20), εάν η ομοσπονδία έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία ο συνολικός αριθμός των συνιστώμενων θέσεων, προκειμένου περί ενώσεων, είναι τρεις (3) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της δέκα (10) έως τριάντα (30) σωματεία, έξι (6) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της τριάντα ένα (31) έως εκατό (100) σωματεία, οκτώ (8) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της εκατόν ένα (101) έως διακόσια πενήντα (250) σωματεία και δέκα (10) θέσεις, εάν η ένωση έχει στη δύναμή της διακόσια πενήντα ένα (251) και άνω σωματεία. Οι ανωτέρω οργανικές θέσεις είναι ενιαίες για κάθε ομοσπονδία και το σύνολο των ενώσεων που υπάγονται σε αυτήν. Απαγορεύεται η πρόσληψη προσωπικού εκτός οργανικών θέσεων. Η υποχρέωση υποβολής προς έγκριση του παραπάνω κανονισμού από τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό δεν υφίσταται στην περίπτωση κατά την οποία η ομοσπονδία χρηματοδοτείται από τη ΓΓΑ ή από εποπτευόμενους από αυτή φορείς σε ποσοστό μικρότερο του πενήντα τοις εκατό (50%) των συνολικών εσόδων της.»


Άρθρο 58

Αναγνώριση διακρίσεων σε ομαδικά αθλήματα - Τροποποίηση περ. α) παρ. 10 άρθρου 34 ν. 2725/1999

1. Στην περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί του τρόπου υπολογισμού των συμμετοχών των αθλητών στα ομαδικά αθλήματα για την εφαρμογή των παρ. 2 έως και 9 του ιδίου άρθρου, προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Στα ομαδικά αθλήματα ο αθλητής πρέπει να έχει συμμετάσχει σε περισσότερους από τους μισούς αγώνες της διοργάνωσης. Σε διοργανώσεις που διεξάγονται κατά φάσεις, οι συμμετοχές στους αγώνες υπολογίζονται με βάση το άθροισμα των αγώνων όλων των φάσεων. Η προϋπόθεση του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται να συντρέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στα Παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών και γυναικών.»

2. Η ισχύς του τρίτου εδαφίου της περ. α) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 αρχίζει από την 1η.7.2021.


Άρθρο 59

Διαρκής Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) - Αντικατάσταση παρ. 1, τροποποίηση παρ. 2-5 και 7, προσθήκη παρ. 8 στο άρθρο 41Α ν. 2725/1999

1. Η παρ. 1 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999 (Α’ 121), περί της σύστασης της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συστήνεται Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.), που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον αναπληρωτή Πρόεδρο και οκτώ (8) ακόμη τακτικά μέλη. Ως μέλη της Δ.Ε.Α.Β. διορίζονται:

α) δύο (2) εγνωσμένου κύρους κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στο ποινικό ή το αθλητικό δίκαιο ή κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής στο αντικείμενο της εγκληματολογίας, β) ένας (1) ομότιμος ή εν ενεργεία καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή αναπληρωτής ή επίκουρος καθηγητής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) με γνωστικό αντικείμενο την εγκληματολογία ή την κοινωνιολογία,

γ) ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας Αθλητισμού της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών,

δ) ένας (1) ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη,

ε) ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,

στ) ένας (1) δικηγόρος στον Άρειο Πάγο με εξειδίκευση και εμπειρία σε θέματα ποινικού ή αθλητικού δικαίου,

ζ) δύο (2) πρόσωπα εγνωσμένου κύρους προερχόμενα από τον αθλητικό χώρο, από τα οποία το ένα (1) είναι παλαίμαχος αθλητής και η) ένας (1) δημοσιογράφος, ο οποίος προτείνεται από κοινού από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).

Ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Δ.Ε.Α.Β. ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. Με την ίδια απόφαση διορίζονται δύο (2) τουλάχιστον γραμματείς, οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το ίδιο πρόσωπο δεν επιτρέπεται να οριστεί μέλος της Δ.Ε.Α.Β., υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, για περισσότερες από δύο (2) θητείες. Ο αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν εκείνος απουσιάζει προσωρινά ή κωλύεται. Η Δ.Ε.Α.Β., με απόφασή της, μπορεί να καλεί εκπροσώπους αθλητικών ομοσπονδιών, επαγγελματικών συνδέσμων αθλητικών ανώνυμων εταιρειών (Α.Α.Ε.) ή τμημάτων αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.), ενώσεων και συλλογικών φορέων εκπροσώπησης αθλητών, διαιτητών, προπονητών και φιλάθλων, οι οποίοι μετέχουν στις συνεδριάσεις και τις εργασίες της, χωρίς δικαίωμα ψήφου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί της αποζημίωσης των μελών της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο δεύτερο εδάφιο, αφενός, αφαιρείται η πρόβλεψη για καταβολή αποζημίωσης στον γραμματέα της Δ.Ε.Α.Β. και, αφετέρου, προβλέπεται εναλλακτικά η καταβολή της αποζημίωσης στον Πρόεδρο, στον αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β να γίνεται και ανά συνεδρίαση και σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί των αμοιβών συλλογικών οργάνων και β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται Κανονισμός Λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β., συστήνεται και συγκροτείται Ειδικό Σώμα Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β., αποτελούμενο από πρόσωπα με εμπειρία στον αθλητισμό, τουλάχιστον αποφοίτους λυκείου, στο πρόσωπο των οποίων δεν συντρέχουν τα κωλύματα του άρθρου 3, με διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται. Στον Πρόεδρο, στον αναπληρωτή του και στα μέλη της Δ.Ε.Α.Β. καταβάλλεται μηνιαία ή ανά συνεδρίαση αποζημίωση, που ορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με όμοια απόφαση ορίζονται οι αποζημιώσεις, τα έξοδα και οι δαπάνες λειτουργίας του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β.. Οι αποζημιώσεις στους Παρατηρητές καταβάλλονται μετά από βεβαίωση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου, για την εκτέλεση του έργου τους.»

3. Στην παρ. 3 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί του έργου της Δ.Ε.Α.Β., επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται περ. ιδ), β) στις περ. ι) και ιγ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την αναφορά του αρμόδιου Υπουργού, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) έχει ως έργο:

α) τη διαρκή μελέτη του φαινομένου της κάθε μορφής βίας στον αθλητισμό, την αναζήτηση των αιτίων που το προκαλούν και την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων,

β) την εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για τη συνεχή και υπεύθυνη πληροφόρηση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με την έκταση του φαινομένου της βίας στους αθλητικούς χώρους,

γ) τη μέριμνα ώστε να ευαισθητοποιηθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τη σπουδαιότητα του ρόλου τους κατά την παρουσίαση των αθλητικών γεγονότων,

δ) τη μέριμνα, την παρακολούθηση, το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των διατάξεων που ρυθμίζουν την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας, την προστασία και την ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών στους αγωνιστικούς χώρους, καθώς και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στα αρμόδια όργανα,

ε) την εισήγηση κάθε άλλου πρόσφορου μέτρου, που κατά τη γνώμη της απαιτείται, για την εξασφάλιση της ευταξίας κατά τις αθλητικές εκδηλώσεις,

στ) τη συνεργασία με τις διοργανώτριες κατά το νόμο αθλητικές ενώσεις, ομοσπονδίες ή επαγγελματικούς συνδέσμους, καθώς και με τις αστυνομικές αρχές, αναφορικά με τη λήψη των ειδικότερων μέτρων τάξης στις συναντήσεις που διεξάγονται στη χώρα, στο πλαίσιο των εθνικών πρωταθλημάτων και του κυπέλλου Ελλάδας των ομαδικών αθλημάτων,

ζ) την υποβοήθηση των αστυνομικών αρχών σχετικά με την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των αθλητικών συναντήσεων,

η) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενημερωτικού ή επιμoρφωτικoύ χαρακτήρα με σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύματος, ιδίως μεταξύ των νέων και την πρόληψη του φαινομένου της βίας στους αγωνιστικούς χώρους,

θ) τη γνωμοδότηση, όταν συντρέχουν λόγοι ιδιαίτερης επικινδυνότητας αθλητικών συναντήσεων, για τη μη χορήγηση εισιτηρίων από το γηπεδούχο αθλητικό σωματείο, το Τ.Α.Α. ή την Α.Α.Ε. στο φιλοξενούμενο σωματείο, Τ.Α.Α. ή Α.Α.Ε.,

ι) τη γνωμοδότηση, ύστερα από εισήγηση των οικείων αστυνoμικών αρχών, στον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό, για τη χρονική μετάθεση της διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων,

ια) τη συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές για την αντιμετώπιση του φαινομένου των προσυνεννοημένων αγώνων,

ιβ) την παρακολούθηση της εφαρμογής των νόμων και των κανονισμών, που αφορούν στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και τη σύνταξη ετήσιας σχετικής έκθεσης, η οποία υποβάλλεται, μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων,

ιγ) την εισήγηση, μετά το τέλος κάθε αγωνιστικής περιόδου, προς τον αρμόδιο για τον αθλητισμό Υπουργό για την υλική και/ή ηθική επιβράβευση διοργανωτριών αρχών πρωταθλημάτων ομαδικών αθλημάτων, Α.Α.Ε. ή Τ.Α.Α. ή σωματείων, καθώς και αθλητών που επέδειξαν κατά την οικεία αγωνιστική περίοδο πρότυπη αθλητική συμπεριφορά και έμπρακτη συμμετοχή στην αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα και την καλλιέργεια και διάδοση των ιδεωδών του αθλητισμού,

ιδ) την ακρόαση, μετά από προηγούμενη κλήση, του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου σε περίπτωση παραβίασης οποιασδήποτε υποχρέωσης, η οποία προβλέπεται στα άρθρα 41Β και 41Ι του παρόντος και στο άρθρο 1 του ν. 4326/2015 (Α΄ 49), περί της λήψης διοικητικών μέτρων κατά της βίας, και την εισήγηση προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επιβολή ή μη προστίμου και το ύψος αυτού.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί της εκπροσώπησης της χώρας στο Συμβούλιο της Ευρώπης από τη Δ.Ε.Α.Β., α) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο, ώστε η Δ.Ε.Α.Β. να εκπροσωπεί τη χώρα και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης, β) επέρχεται νομοτεχνική βελτίωση στο δεύτερο εδάφιο ως προς την αναφορά του αρμόδιου Υπουργού και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η επιτροπή εκπροσωπεί τη χώρα στη Διαρκή Επιτροπή Καταπολέμησης της Βίας και στην Επιτροπή για την ασφάλεια και προστασία σε αθλητικά γεγονότα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εκπρόσωποί της ορίζονται ο Πρόεδρος ή Μέλη της, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί του περιεχομένου του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αφενός, η φράση «και λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Δ.Ε.Α.Β.,» αντικαθίσταται από τη φράση «, κατόπιν γνώμης της Δ.Ε.Α.Β.,» και, αφετέρου, επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις ως προς την αναφορά των αρμόδιων Υπουργών, και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ενεργειών βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, καθώς και ενεργειών που δυσφημούν τον αθλητισμό, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν γνώμης της Δ.Ε.Α.Β., ορίζονται:

α) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αρχών που διοργανώνουν αθλητικές εκδηλώσεις,

β) οι ειδικότερες πρόσθετες υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, των αθλητικών ενώσεων, των αθλητικών ομοσπονδιών, των αθλητικών ανωνύμων εταιρειών, των τμημάτων αμειβόμενων αθλητών και των λοιπών αθλητικών φορέων, καθώς και των διαγωνιζομένων, των αθλητών, των προπονητών, των διαιτητών, των θεατών και των συνδέσμων φιλάθλων,

γ) η οργάνωση ειδικών προγραμμάτων και σεμιναρίων,

δ) η συγκρότηση ειδικών εθελοντικών σωμάτων φιλάθλων για την εφαρμογή μέτρων ευταξίας στους αγωνιστικούς χώρους,

ε) (Καταργήθηκε),

στ) τα ειδικότερα πρόσθετα μέτρα αστυνόμευσης των αθλητικών εκδηλώσεων και οι αναγκαίοι πέραν των όσων προβλέπονται απευθείας στο νόμο αυτόν περιορισμοί ή απαγορεύσεις στη μετακίνηση, προσέλευση και αποχώρηση των φιλάθλων, καθώς και στη διάθεση εισιτηρίων για την παρακολούθηση αθλητικών εκδηλώσεων κατά το αναγκαίο μέτρο για τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης.»

6. Η παρ. 7 του άρθρου 41Α του ν. 2725/1999, περί των αρμοδιοτήτων της Δ.Ε.Α.Β. στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της, τροποποιείται με την προσθήκη περ. δ), και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. α) Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων της η Δ.Ε.Α.Β. δικαιούται να ζητεί και να λαμβάνει από οποιονδήποτε εμπλεκόμενο αθλητικό φορέα οποιαδήποτε πληροφορία, στοιχείο ή διευκρίνιση είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του έργου της.

β) Τα Μέλη και οι παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. δικαιούνται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απρόσκοπτης εισόδου σε οποιοδήποτε χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, όπου λαμβάνει χώρα η αθλητική συνάντηση. Η Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να παρέχει συνδρομή στα Μέλη ή τους παρατηρητές της Δ.Ε.Α.Β. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τα άρθρα 159 και 161 του π.δ. 141/1991 (ΦΕΚ 58 Α΄), όπως αυτά ισχύουν.

γ) Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής στοιχείων, πληροφοριών ή διευκρινίσεων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή η παρεμπόδιση της απρόσκοπτης εισόδου των μελών ή παρατηρητών της Δ.Ε.Α.Β. στους χώρους της αθλητικής εγκατάστασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με:

αα) Πειθαρχικές κυρώσεις κατά τους κανονισμούς του οικείου αθλήματος, μη αποκλειόμενης της παραπομπής του θέματος στον Αθλητικό Εισαγγελέα μετά από έκθεση του Προέδρου της Δ.Ε.Α.Β. και ββ) φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και χρηματική ποινή χιλίων έως δύο χιλιάδων ευρώ.

δ) Τα μέλη της Δ.Ε.Α.Β., για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεν ευθύνονται προσωπικά έναντι τρίτων. Έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ευθύνονται μόνο για πράξεις ή παραλείψεις, που τελέστηκαν με δόλο ή βαρεία αμέλεια. Το άρθρο 101 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) περί νομικής υπεράσπισης εφαρμόζεται αναλόγως.»

7. Μετά την παρ. 7 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού διαθέτει το προσωπικό για τη γραμματειακή και τη διοικητική υποστήριξη του έργου της Δ.Ε.Α.Β., καθώς και χώρο για τη στέγασή της, ο οποίος μπορεί να βρίσκεται και στις εγκαταστάσεις εποπτευόμενου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού φορέα. Οι δαπάνες λειτουργίας της Δ.Ε.Α.Β. βαρύνουν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Με κοινή απόφαση των αρμόδιων κατά το άρθρο 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργείου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Δ.Ε.Α.Β. και των αρμόδιων οργάνων του φορέα προέλευσης, επιτρέπεται να αποσπώνται ή να μετατάσσονται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί οριοθετούνται στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), προκειμένου να διατεθούν στη Δ.Ε.Α.Β. για τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της. Η απόσπαση ή η μετάταξη διενεργείται ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016.»

8. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της Δ.Ε.Α.Β., η οποία έχει συγκροτηθεί με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/185445/6112/282/186/11.4.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 196), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΔ/446680/

15466/512/308/21.8.2019 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΟΔΔ 593).


Άρθρο 60

Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 56Β ν. 2725/1999

Στην παρ. 6 του άρθρου 56Β του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), περί της άδειας λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνονται οι εξουσιοδοτούμενοι Υπουργοί και το αντικείμενο της εξουσιοδότησης, β) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται, και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού ρυθμίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και προδιαγραφές αδειοδότησης των εγκαταστάσεων, κανονισμοί και θέματα πυροπροστασίας, ασφάλειας και προστασίας αθλητών και θεατών, η διαδικασία, τα προσόντα επιλογής και ζητήματα αποζημιώσεων των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας του άρθρου 56Γ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, καθώς και της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για μία ολοκληρωμένη προσέγγιση ασφάλειας, προστασίας και υπηρεσιών σε ποδοσφαιρικούς αγώνες και λοιπά αθλητικά γεγονότα, που υπεγράφη στο Σαιντ - Ντενί (Saint-Denis) της Γαλλίας, στις 3 Ιουλίου 2016, και κυρώθηκε με τον ν. 4901/2022 (Α΄ 44). Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του πρώτου εδαφίου, ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑ/ΑΕ/408113/21902/2725/603/4.10.2017 (Β΄ 3568) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου

56Β του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4479/2017 (Α΄ 94).»


ΜΕΡΟΣ Ζ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Άρθρο 61

Σκοπός

Οι διατάξεις του παρόντος αποσκοπούν στην αντιμετώπιση διοικητικών και νομικών στρεβλώσεων επί θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω της επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και των διαδικασιών που διέπουν τα εν λόγω ζητήματα.


Άρθρο 62

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι ρυθμίσεις, που αφορούν:

α) στην πρόβλεψη λειτουργίας υπομητρώων αθλητών και προπονητών εντός του ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄ 49),

β) στη χορήγηση βεβαίωσης από τη Γ.Γ.Α. για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών,

γ) στον αριθμό και την ιδιότητα των μελών του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.) του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102),

δ) στην απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε ολυμπιονίκες ομαδικών αθλημάτων,

ε) στον καθορισμό των προϋποθέσεων λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga),

στ) στον χαρακτηρισμό του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας και στη μεταβίβαση των αθλητικών του εγκαταστάσεων στον Δήμο Σίφνου και

ζ) στην οικονομική ενίσχυση των ιδιοκτητών, των προπονητών και των αναβατών δρομώνων ίππων από τον προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α. έτους 2022.


Άρθρο 63

Υπομητρώα μητρώου αθλητικών φορέων - Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4373/2016

1. Στην υποπερ. 7 της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 (Α΄49), περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η αναφορά στον νομό αντικαθίσταται με αναφορά στην περιφέρεια και την περιφερειακή ενότητα, η αναφορά στο δημοτικό διαμέρισμα αντικαθίσταται με την αναφορά σε δημοτική κοινότητα και η περ. Α της παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«Α. Στοιχεία ταυτότητας φορέα και γενικές πληροφορίες:

1. Η πλήρης επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του.

2. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

3. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών στην οποία υπάγεται ο φορέας.

4. Το έτος ίδρυσης.

5. Η νομική μορφή του φορέα και ο σκοπός.

6. Το ιδρυτικό καταστατικό του φορέα και οι τροποποιήσεις.

7. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα, ο δήμος, η δημοτική ενότητα και η δημοτική κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας.

8. Αριθμός πρωτοκόλλου της απόφασης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εφόσον ο φορέας έχει ήδη αναγνωριστεί.»

2. Μετά την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, περί δημιουργίας μητρώου φορέων Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Το ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων της παρ. 1 αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΔ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών του και των εξής υπομητρώων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού:

α) Υπομητρώο αθλητών, στο οποίο εγγράφονται οι αθλητές με ενεργό δελτίο αθλητικής ιδιότητας, τα στοιχεία των οποίων προκύπτουν από τα τηρούμενα αρχεία της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας και

β) Υπομητρώο προπονητών, στο οποίο εγγράφονται οι προπονητές αθλημάτων, οι οποίοι, κατόπιν σχετικής αναγγελίας προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), λαμβάνουν ατομικό αριθμό μητρώου.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, περί των πρόσθετων στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στο μητρώο αθλητικών φορέων και σχετικών θεμάτων, προστίθεται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης στους εξουσιοδοτούμενους Υπουργούς, συμπληρώνεται το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται τα πρόσθετα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή, κάθε θέμα σχετικό με την τροποποίηση των ως άνω στοιχείων του μητρώου αθλητικών φορέων, καθώς και τα στοιχεία που απαιτείται να καταχωρίζονται για την εγγραφή στα συνδεδεμένα υπομητρώα.»


Άρθρο 64

Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών - Τροποποίηση άρθρου 48 ν. 4809/2021

Στο άρθρο 48 του ν. 4809/2021 (Α΄ 102) περί της χορήγησης βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) μετά τη φράση «βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο» προστίθεται η διευκρινιστική φράση «περί του ότι τα σκάφη πληρούν τα κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών.», β) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 48

Χορήγηση βεβαίωσης στα ναυταθλητικά σωματεία από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Για τον χαρακτηρισμό σκαφών ως ναυταθλητικών της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) εγκρίνει τη βεβαίωση που εκδίδει το ναυταθλητικό σωματείο περί του ότι τα σκάφη πληρούν τα κριτήρια, που έχουν τεθεί με απόφαση της Γ.Σ. της οικείας Ομοσπονδίας για την υπαγωγή τους στη συγκεκριμένη κατηγορία σκαφών. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται από το αθλητικό σωματείο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας ομοσπονδίας. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκριση από τη Γ.Γ.Α. της βεβαίωσης του πρώτου εδαφίου είναι ότι το σωματείο που την εκδίδει φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και έχει εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148).»


Άρθρο 65

Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 58 ν. 4809/2021

Στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4809/2021 (Α΄102) περί της συγκρότησης του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον αριθμό των μελών του συλλογικού οργάνου, β) το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς τον ορισμό των μελών του «Ινστιτούτου Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).», ώστε να ορίζονται ως μέλη του αντί για τρία (3) ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, και αντί για δύο (2) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να ορίζονται ως μέλη του τρία (3) μέλη ΔΕΠ του ιδίου Πανεπιστημίου, γ) στο τέλος του δευτέρου εδαφίου, προστίθεται η φράση «κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του Δημοτικού Συμβουλίου.», και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το «Ινστιτούτο Επιμόρφωσης Αθλητικών Στελεχών (Ι.Ε.Α.Σ.).» είναι συλλογικό όργανο, που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και απαρτίζεται από επτά (7) μέλη με ισάριθμα αναπλη-

ρωματικά. Ως μέλη του ορίζονται δύο (2) υπηρεσιακά στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού επιπέδου προϊσταμένου Διεύθυνσης, τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το οποίο αναλαμβάνει

τον ακαδημαϊκό συντονισμό της επιμόρφωσης μέσω του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

(Τ.Ο.Δ.Α.), κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου, ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου και ένας (1) εκπρόσωπος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, κατόπιν εισήγησης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Τα μέλη του Ι.Ε.Α.Σ. με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία τεσσάρων (4) ετών.»


Άρθρο 66

Απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων - Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 3883/2010

Στην παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της περ. γ) της παρ. 6, τροποποιείται ως προς την απονομή ιδιότητας εφέδρου αξιωματικού και σε αθλητές ομαδικών αθλημάτων που έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις, β) στην περ. δ) του τέταρτου εδαφίου της παρ. 6, διαγράφεται η λέξη «ιδιαίτερη» από τη φράση «δικαίωμα άσκησης χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή», και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με σύμφωνη γνώμη του ΣΑΓΕ, απονέμεται ιδιότητα Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωματικού βαθμού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων, σε αθλητές, εν ενεργεία ή μη, που:

α) επιθυμούν να καταταγούν στις τάξεις των ΕΔ,

β) χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής στράτευσης, όπως αυτή καθορίζεται στον ν. 3421/2005 (Α΄302) και

γ) έχουν καταλάβει σε Ολυμπιακούς Αγώνες μία από τις τρεις (3) πρώτες θέσεις σε ατομικό ή ομαδικό άθλημα.

Πριν από την απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού, οι εν λόγω αθλητές εξετάζονται ως προς την κρίση της σωματικής τους ικανότητας από την οικεία ανώτατη υγειονομική επιτροπή. Η εν λόγω απονομή της ιδιότητας του Αξιωματικού και του βαθμού, καθώς και η κατάταξη των εν λόγω αθλητών στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων γίνονται μετά την κατάκτηση από τους αθλητές μίας εκ των ανωτέρω τριών (3) πρώτων θέσεων σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σχετική αίτηση, χωρίς χρονικό όριο ή προθεσμία.

Μετά την απονομή της ιδιότητας και του βαθμού, οι εν λόγω Έφεδροι Αξιωματικοί:

α. αποκτούν τη στρατιωτική ιδιότητα, έχουν τα ίδια μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και τις ίδιες αντιστοίχως υποχρεώσεις με τους μόνιμους Αξιωματικούς, καθίστανται μέτοχοι των οικείων ασφαλιστικών ταμείων και ταμείων αλληλοβοηθείας του Κλάδου των ΕΔ στον οποίο ανήκουν και στα οποία καταβάλλουν τις νόμιμες εισφορές και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα,

β. εκπαιδεύονται με μέριμνα του Κλάδου τους και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών σε θεωρητικά και πρακτικά αντικείμενα απόκτησης βασικών γνώσεων εκτέλεσης καθηκόντων αξιωματικών,

γ. τοποθετούνται και υπηρετούν σε κατάλληλες και σχετικές με το αντικείμενό τους θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, των ΓΕ ή του οικείου Κλάδου των ΕΔ, αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπαιδευτών φυσικής αγωγής,

δ. έχουν δικαίωμα άσκησης χωρίς αμοιβή, αθλητικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων που προβάλλουν την κοινωνική προσφορά των ΕΔ, κατόπιν έγκρισης του οικείου Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου,

ε. καθίστανται νεότεροι όλων των λοιπών κατηγοριών ομοιόβαθμών τους αξιωματικών και εντάσσονται σε ειδική επετηρίδα Ολυμπιονικών και παραμένουν, αν το επιθυμούν, στις τάξεις των ΕΔ μέχρι τη συμπλήρωση πλήρους συντάξιμης υπηρεσίας. Η αρχαιότητα με την οποία εντάσσονται σε αυτήν την επετηρίδα καθορίζεται κατά σειρά από την ημερομηνία ονομασίας τους ως Αξιωματικών και τη θέση που έχουν καταλάβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ονομασίας τους και ίσης θέσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αρχαιότεροι καθίστανται οι μεγαλύτεροι σε ηλικία,

στ. προάγονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Αντισυνταγματάρχη ή αντιστοίχους, σύμφωνα με τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, χωρίς υποχρέωση χρόνου διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας και χωρίς υποχρέωση φοίτησης σε σχολεία,

ζ. έχουν δικαίωμα μονιμοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α.»


Άρθρο 67

Προϋποθέσεις λειτουργίας κέντρων γιόγκα (yoga)

1. Οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι ειδικές κτιριολογικές προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του π.δ. 219/2006 (A΄ 221), περί καθορισμού των όρων και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών γυμναστηρίων ή ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων, δεν απαιτούνται για τη λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), εφόσον αυτά λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν αποκλειστικά και μόνο υπηρεσίες εκμάθησης και πρακτικής γιόγκα.

2. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και των Υπουργών Υγείας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι κατ’ ελάχιστον απαιτούμενες κτιριολογικές και λοιπές προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίο, τεχνικό και λεπτομερειακό θέμα, για την εφαρμογή του παρόντος.


Άρθρο 68

Χαρακτηρισμός του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» ως δημοτικής σημασίας - Μεταβίβαση κυριότητας των αθλητικών εγκαταστάσεων από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού στον Δήμο Σίφνου

1. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου», που ιδρύθηκε δυνάμει του β.δ. 204/1971 (Α΄ 61) και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), χαρακτηρίζεται ως δημοτικής σημασίας και υπάγεται από την έναρξη ισχύος του παρόντος στην εποπτεία του Δήμου Σίφνου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί.

2. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα στον Δήμο Σίφνου η κυριότητα του συνόλου των εδαφικών εκτάσεων μετά των εντός αυτών κειμένων κτιριακών και λοιπών αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και ο περιβάλλων χώρος του «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου», στη θέση «ΜΑΡΟΥΣΑ» συνολικής έκτασης 2.931 τ.μ., που έχουν καταχωρισθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Σίφνου με ΚΑΕΚ 290180123002/0/0. Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικόν Αθλητικόν Κέντρον Νεότητος Σίφνου» καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο. Η μεταβίβαση της κυριότητας τελεί υπό την προϋπόθεση της έκδοσης σχετικής απόφασης του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής της μεταβίβασης κατά τους όρους του παρόντος. Το απόσπασμα της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο περιγράφονται το μεταβιβασθέν ακίνητο και το δικαίωμά του επ’ αυτού, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση της μεταβίβασης του ακινήτου στο αρμόδιο κτηματολόγιο ή υποθηκοφυλακείο.

3. Ο Δήμος Σίφνου, στον οποίο μεταβιβάζονται οι εκτάσεις και οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις του καταργούμενου «Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητος Σίφνου» σύμφωνα με την παρ. 2, υπεισέρχεται στο σύνολο των εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τον ν. 423/1976 (Α΄ 223).

4. Απαγορεύονται η αλλαγή της χρήσης των παραχωρούμενων κατά κυριότητα εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το παρόν, και η μεταβίβαση αυτών σε τρίτους.


Άρθρο 69

Οικονομική ενίσχυση ιδιοκτητών, προπονητών και αναβατών δρομώνων ίππων - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 23 ν. 4859/2021

Η παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4859/2021 (Α΄ 228) τροποποιείται ως προς το οικονομικό έτος του προς επιβάρυνση προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού του οικονομικού έτους 2022 και καλύπτεται με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 23-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες.»


Άρθρο 70

Προϋποθέσεις αναγνώρισης αγωνιστικών διακρίσεων για το έτος 2021 - Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 63 ν. 4809/2021

Η παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4809/2021 (Α’ 102), περί των προϋποθέσεων για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων που θεσπίστηκαν, κατά παρέκκλιση ειδικά για το έτος 2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, τροποποιείται ώστε να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής και το έτος 2021, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των εξαιρετικών αγωνιστικών διακρίσεων των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 είναι η συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών ομάδων από έξι (6) τουλάχιστον χώρες, αν πρόκειται για ομαδικό άθλημα, και, αν πρόκειται για ατομικό άθλημα, η συμμετοχή έξι (6) τουλάχιστον αθλητών ανά αγώνισμα από έξι (6) τουλάχιστον χώρες στο αγώνισμα που σημειώθηκε η διάκριση, κατά παρέκκλιση όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του ως άνω άρθρου.»


ΜΕΡΟΣ Η΄

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 71

Μεταβατικές διάταξεις

1. Τα εδάφια ένατο και δέκατο του άρθρου 27 του ν. 2725/1999 (Α΄121), τα οποία προβλέπουν την αυτοδίκαιη έκπτωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όπως προστίθενται με το άρθρο 48 του παρόντος, τίθενται σε ισχύ την 1η.1.2023.

2. Οι προπονητές, για τους οποίους κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία εγγραφής τους στο μητρώο προπονητών, που τηρείται στη Γ.Γ.Α., οφείλουν κατ’ εφαρμογή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2725/1999, να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως την 31η.12.2022.


ΜΕΡΟΣ Θ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 72

Εγκληματική οργάνωση - Τροποποίηση άρθρου 187 Ποινικού Κώδικα

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) προστίθεται αναφορά στα έννομα αγαθά της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας και της περιουσίας και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Όποιος, εκτός από την περίπτωση της πρώτης παραγράφου, οργανώνεται με άλλον ή άλλους για να διαπράξουν κακούργημα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών. Με φυλάκιση έως τρία έτη τιμωρείται ο υπαίτιος αν η κατά το προηγούμενο εδάφιο ένωση έγινε για τη διάπραξη πλημμελήματος με το οποίο επιδιώκεται οικονομικό ή άλλο υλικό όφελος ή η προσβολή της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της ανηλικότητας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας.»

2. Στο άρθρο 187 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Στις περιπτώσεις καταδίκης για αξιόποινες πράξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και για τα συναφή αδικήματα που συνεκδικάστηκαν με την ίδια απόφαση, η ποινή δεν αναστέλλεται ούτε μετατρέπεται με κανέναν τρόπο, τυχόν δε ασκηθείσα έφεση δεν έχει αναστέλλουσα ισχύ.»


ΜΕΡΟΣ Ι΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Άρθρο 73

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν δια-

φορετικά ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.


Comments


bottom of page