top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Καθεστώς χρηματοδότησης ΟΠΑΠ στους δικαιούχους αθλητικούς φορείς για το 2023ΚΥΑ 65456/10.2.2023 (ΦΕΚ Β΄ 704/10.2.2023)


Καθορισμός του πλαισίου, όροι, προϋποθέσεις, κριτήρια κατανομής της προβλεπόμενης στο άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) χρηματοδότησης στις δικαιούχες αθλητικές ομάδες για το έτος 2023


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Έχοντας υπόψη:

Α.

1. Το άρθρο 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

4. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Την περ. ιβ’ του άρθρου 20 και το άρθρο 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

6. Το ν.δ. 356/1974 Κ.Ε.Δ.Ε. (Α’ 90).

7. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

8. Τον ν. 2725/1999 (Α’ 121).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 (Α’ 266) όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν. 4949/2022 (Α’ 126).

10. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

5. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

6. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

8. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

9. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

11. Την υπό στοιχεία Υ 70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

13. Την υπό στοιχεία 33121 ΕΞ 2021/19.03.2021 γνώμη της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

14. Το υπ’ αρ. 56/2.2.2023 έγγραφο του Ελληνικού Συνδέσμου Ανώνυμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών.

15. Το υπ’ αρ. 5311/7.2.2023 έγγραφο της Ένωσης Σωματείων Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών.

16. Την υπ’ αρ. πρωτ. 61005/8-2-2023 εισηγητική οικονομική έκθεση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ σύμφωνα με την οποία προκαλείται μέγιστη πρόσθετη δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού/Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ύψους 66.000.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Αντικείμενο -Σκοπός

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εξειδίκευση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την καταβολή της χρηματοδότησης στις αθλητικές ομάδες και στις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999.

2. Η εν λόγω χρηματοδότηση είναι έσοδο της αθλητικής ομάδας και επί αυτής τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών που αναρτούν οι αθλητικές ομάδες στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, γίνεται από τον Φορέα της παρ. 7 του άρθρου 51 του ν. 2725/1999. Αντίστοιχα, για τις Οργανωτικές Επιτροπές τυγχάνει εφαρμογής η παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999.

3. Από το ποσό που θα εισπράττουν οι αθλητικές ομάδες, από τον νέο τρόπο φορολογίας των τυχερών παιγνίων, με τον τρόπο και τα κριτήρια που κατωτέρω καθορίζονται, ποσοστό ύψους έως 50% θα πρέπει να διατίθεται για την ανάπτυξη των φυτωρίων τους (προπονητές ακαδημιών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, έξοδα αγώνων, μετακινήσεις, αθλητικό υλικό και άλλες δαπάνες ακαδημιών και φυτωρίων), για την συντήρηση, τον εκσυγχρονισμό, την βελτίωση και ενίσχυση των εγκαταστάσεων και των υποδομών, που χρησιμοποιούν για τους σκοπούς των αθλημάτων που καλλιεργούν (αγώνες, προπονήσεις, αναπτυξιακά τμήματα κ.λπ.), σε συνεργασία, όπου χρειάζεται, με τους ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων αυτών. Προκειμένου να ελέγχεται η ορθή χρήση της χρηματοδότησης, οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναρτούν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ όλα τα παραστατικά που αποδεικνύουν τις συγκεκριμένες δαπάνες. Σε περίπτωση που δικαιούχος δεν είναι υπόχρεος κατάρτισης απολογισμού και ανάρτησης στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καταθέτει αντί αυτού Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναφέρεται αναλυτικά ο τρόπος διάθεσης του ποσού από την αθλητική ομάδα και επισυνάπτονται τα σχετικά αποδεικτικά.


Άρθρο 2

Ορισμοί

Δικαιούχος: (α) Η επαγγελματική αθλητική ομάδα (αθλητική ανώνυμη εταιρεία - Α.Α.Ε.) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (β) το τμήμα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) που έχει λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999, (γ) το αθλητικό σωματείο που φέρει ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γ.Γ.Α. και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων, (δ) οι Εθνικές Ομάδες καθώς και οι (ε) Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999.

Ηλεκτρονικό Μητρώο: Η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ.

Εγγραφή: Για τις ανάγκες της παρούσας, ως εγγραφή ορίζεται η είσοδος των αθλητικών σωματείων στην διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων με Ειδική Αθλητική Αναγνώριση», που τηρείται στον ιστότοπο της ΓΓΑ και η ολοκλήρωση της εγγραφής τους σ’ αυτό. Αναφορικά με τις ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, ως εγγραφή ορίζεται η κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑ των δικαιολογητικών που κατωτέρω απαριθμούνται και η καταχώρισή τους στο Μητρώο που τηρείται στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην ΓΓΑ.

Ποσό χρηματοδότησης: Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των κριτηρίων που προβλέπονται στα άρθρα της παρούσας.


Άρθρο 3

Τρόπος κατανομής του ποσού από την φορολογία των κερδών

Το ποσό από την φορολογία των τυχερών παιχνιδιών της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001 που χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό του ποσού της χρηματοδότησης που θα διατεθεί στη Γ.Γ.Α. ανέρχεται σε ογδόντα οκτώ εκατομμύρια ευρώ (88.000.000 €) τα οποία αντιστοιχούν στην εκτιμώμενη αύξηση των εσόδων από τον φόρο τυχερών παιγνίων των περ. β’ και δ’ της παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 2961/2001, κατόπιν εφαρμογής των ν. 4764/2020, ν. 4787/2021 και ν. 4949/2022.

Αναλογία του ως άνω ποσού καταβάλλεται στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για το 2023, το ποσοστό επί του ως άνω ποσού, ορίζεται στο 75% επί των εκτιμώμενων εσόδων από την φορολογία για το έτος 2023. Για την καταβολή του τρέχοντος έτους, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας, το διανεμόμενο ποσό ανέρχεται στα εξήντα έξι εκατομμύρια ευρώ (66.000.000 €).


Άρθρο 4

Δικαιούχοι χρηματοδότησης - Προϋποθέσεις

1. Δικαιούχοι της χρηματοδότησης είναι οι αθλητικές ομάδες, οι επαγγελματικές που έχουν λάβει το πιστοποιητικό του άρθρου 77Α του ν. 2725/1999 (συμπεριλαμβανομένων των ΤΑΑ) και εκείνες οι ερασιτεχνικές που φέρουν ειδική αθλητική αναγνώριση με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) και έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων. Για τον υπολογισμό του ποσού που αναλογεί σε έκαστο δικαιούχο, λαμβάνεται υπόψιν η κατηγορία στην οποία αυτός αγωνίζεται την στιγμή της καταβολής και ουδόλως επηρεάζεται ή μεταβάλλεται από την τελική κατάταξη εκάστου πρωταθλήματος. Επίσης, δικαιούχοι είναι οι Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 οι οποίες έχουν συσταθεί με υπουργική απόφαση και αναφέρονται ρητά κατωτέρω.

2. Οι δικαιούχοι, κατά την προηγούμενη παράγραφο, της χρηματοδότησης από την φορολογία των κερδών τυχερών παιγνίων οφείλουν να έχουν συμπληρώσει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβάλλεται το ποσό της χρηματοδότησης.

3. Στην ΓΓΑ τηρείται μητρώο ΑΑΕ και ΤΑΑ, στο οποίο θα πρέπει οι επαγγελματικές ομάδες (ΑΑΕ) να εγγραφούν καταχωρώντας τα στοιχεία τους. Ειδικότερα, οι ΑΑΕ και τα ΤΑΑ, υποχρεούνται να προσκομίσουν στο Τμήμα Επαγγελματικών Διοργανώσεων της Διεύθυνσης Επαγγελματικού Αθλητισμού και Επαγγελμάτων Αθλητισμού, στην ΓΓΑ τα εξής δικαιολογητικά:

α) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού τους (τα ΤΑΑ, αντί καταστατικού, δύνανται να προσκομίσουν επικυρωμένο αντίγραφο του Πρακτικού Ίδρυσής τους από το ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 60 του ν. 2725/1999).

β) Βεβαίωση καταχώρισης στο ΓΕΜΗ (ισχύει μόνο για τις ΑΑΕ).

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικών Δ.Σ. από το οποίο να προκύπτει η σύνθεση του Δ.Σ. και η νόμιμη εκπροσώπηση του δικαιούχου (για τα Τ.Α.Α., δύναται να προσκομισθεί το πρακτικό ορισμού της επιτροπής διοίκησης και διαχείρισής του από την Γενική Συνέλευση του ερασιτεχνικού αθλητικού σωματείου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 60 του ν. 2725/1999).

δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΙΒΑΝ σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδος, του δικαιούχου και ότι είναι ο νόμιμος δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού. Ο αιτών φέρει την ευθύνη για τη συμπλήρωση του αριθμού λογαριασμού, ο οποίος πρέπει να είναι έγκυρος και ενεργός και στον οποίο η αθλητική ομάδα να είναι υποχρεωτικά αποκλειστικός δικαιούχος.

ε) Βεβαίωση εκτυπωμένη από το mytaxisnet (gsis.gr) από την οποία να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

Όσα Τ.Α.Α. δεν διαθέτουν δικό τους Α.Φ.Μ. και τραπεζικό λογαριασμό, προσκομίζουν αυτά του αθλητικού σωματείου από το οποίο ιδρύθηκαν.

4. Για να εισπράξουν οι αθλητικές ομάδες που είναι δικαιούχοι της χρηματοδότησης, θα πρέπει να έχουν έσοδα από χορηγίες, διαφημίσεις, τηλεοπτικά δικαιώματα, συνδρομές μελών και εισιτήρια (απλά και διαρκείας) κ.λπ., που να αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 1/3 της παρούσας χρηματοδότησης. Τα χρήματα που λαμβάνουν οι αθλητικές ομάδες σε ένα οικονομικό έτος, ελέγχονται στον απολογισμό του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που το ποσό των εσόδων τους από άλλες πηγές, είναι μικρότερο από τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, τα αθλητικά σωματεία θα εισπράττουν από την παρούσα χρηματοδότηση έως του ποσού των εσόδων τους. Δεδομένου ότι ο έλεγχος θα γίνεται κατά την εκκαθάριση, το ποσό που τυχόν έλαβαν, κατά το υπερβάλλον, θα συμψηφίζεται με επόμενη καταβολή.


Άρθρο 5

Διανεμόμενο Ποσό - Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές

Στις Ειδικές Οργανωτικές Επιτροπές του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 κατανέμεται ποσό τριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (3.300.000 €), ισόποσα διανεμόμενο. Συγκεκριμένα:

α) Στην Οργανωτική Επιτροπή Διοργανώσεων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motorsport Greece) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €).

β) Στην Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας (Cycling Greece) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €), και

γ) στην Οργανωτική Επιτροπή διοργάνωσης των 3ων Παράκτιων Μεσογειακών Αγώνων 2023 (Organizing Committee of the 3rd Mediterranean Beach Games 2023) διανέμεται ποσό ενός εκατομμυρίου εκατό χιλιάδων ευρώ (1.100.000 €).


Άρθρο 6

Διανεμόμενο Ποσό - Επαγγελματικός Αθλητισμός

1. Το ποσό που λαμβάνει η Γ.Γ.Α. από την ως άνω φορολογία, αφαιρουμένου του ποσού του άρθρου 5 της παρούσας, ήτοι ποσό εξήντα δύο εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (62.700.000 €), κατανέμεται ισόποσα στον επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό κατά ποσοστό 50% εις έκαστο.

2. Στον Επαγγελματικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνε ται ως εξής:

i. Α’ Εθνική Επαγγελματική Κατηγορία Ποδοσφαίρου - Super League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό είκοσι ενός εκατομμυρίων ευρώ (21.000.000 €), το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία Π.Α.Ε. (ήτοι διανέμεται 1.500.000 € σε κάθε Π.Α.Ε.).

ii. Α1 Ανδρών Μπάσκετ - Basket League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό πέντε εκατομμυρίων ενενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (5.093.500 €), το οποίο κατανέμεται στις συμμετέχουσες στην κατηγορία ΚΑΕ, ως εξής: κάθε ΚΑΕ για την συμμετοχή της στην κατηγορία λαμβάνει ποσό 381.250 €. Για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Επομένως οι ΚΑΕ λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά:

- ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ: 509.418,54 €

- ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: 509.418,54 €

- ΑΕΚ ΝΕΑ ΚΑΕ: 2014: 451.160,11 €

- ΠΑΟΚ 2004 ΚΑΕ: 436.595,51 €

- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ: 436.595,51 €

- ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ: 462.811,80 €

- ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ: 381.250,00 €

- ΚΟΛΟΣΣΟΣ H HOTELS ΚΑΕ: 381.250,00 €

- ΛΑΥΡΙΟ ΚΑΕ: 381.250,00 €

- ΙΩΝΙΚΟΣ BASKET KAE: 381.250,00 €

- ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΕ: 381.250,00 €

- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 1926 ΚΑΕ: 381.250,00 €

iii. Α1 Ανδρών Βόλεϊ - Volley League ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό δύο εκατομμυρίων επτακοσίων δεκατεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.714.500 €), το οποίο κατανέμεται στις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες ως εξής: κάθε ΤΑΑ για την συμμετοχή του στην κατηγορία λαμβάνει ποσό 223.666,63 €. Για τις ομάδες οι οποίες συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις το ποσό αυτό προσαυξάνεται με την εφαρμογή των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 7 της παρούσας. Επομένως τα ΤΑΑ λαμβάνουν τα κάτωθι ποσά:

ΠΑΟ 379.881,3725 €

ΟΣΦΠ 361.503,1675 €

ΠΑΟΚ 333.935,86 €

ΜΙΛΩΝ 297.179,45 €

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ 223.666,63 €

ΚΗΦΙΣΙΑ 223.666,63 €

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΟΛΙΧΝΗΣ 223.666,63 €

ΑΘΛΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ 223.666,63 €

ΟΦΗ 223.666,63 €

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΣΚΥΔΡΑΣ 223.666,63 €

Προκειμένου να λάβει η κατηγορία το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί).

3. Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει της παρ. 2, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας.

4. Αναστέλλεται η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού σε ΑΑΕ ή ΤΑΑ σε περίπτωση που η ΑΑΕ/ΤΑΑ βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης αναφοράς για συμμετοχή σε χειραγώγηση αγώνα της περιόδου 2022- 23 από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (άρθρο 21 του ν. 4726/2020). Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα τεθεί από την ΕΠΑΘΛΑ στο αρχείο, η εμπλεκόμενη ΑΑΕ ή ΤΑΑ θα λάβει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το ποσό που της αναλογεί ως δικαιούχος και η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί. Σε περίπτωση που η υπό αξιολόγηση υπόθεση χειραγωγημένου αγώνα διαβιβασθεί στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, δηλαδή στον αρμόδιο εισαγγελέα ή/και στον αρμόδιο αθλητικό φορέα, ήτοι στο αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, η αναστολή εξακολουθεί να ισχύει εωσότου εκδοθεί απαλλακτική απόφαση από το πειθαρχικό όργανο. Σε περίπτωση που από το πειθαρχικό όργανο του αθλητικού φορέα εκδοθεί καταδικαστική απόφαση, η τιμωρημένη ΑΑΕ ή ΤΑΑ χάνει οριστικά το δικαίωμά της για την παρούσα χρηματοδότηση. Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής της παρούσας χρηματοδότησης, ομάδα η οποία έλαβε το αναλογούν σε αυτή ποσό, συμπεριληφθεί σε αναφορά για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, η οποία εξετάζεται από την ΕΠΑΘΛΑ και εκδοθεί κατά αυτής καταδικαστική απόφαση από το αρμόδιο αθλητικό πειθαρχικό όργανο, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας.


Άρθρο 7

Διανεμόμενο Ποσό - Ερασιτεχνικός Αθλητισμός - Εθνικές Ομάδες

1. Στον Ερασιτεχνικό Αθλητισμό η κατανομή του αναλογούντος ποσού των τριάντα ενός εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (31.350.000 €) γίνεται ως κατωτέρω παρατίθεται, αφού προηγουμένως έχει γίνει η αφαίρεση του ποσοστού 7% το οποίο αποδίδεται στις διοργανώτριες αρχές (επομένως τα ποσά παρατίθενται καθαρά):

i. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 686.250 €, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ii. Β’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 228.750 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iii. Α2 Ανδρών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 340.380 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

iv. Α1 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 723.307,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

v. Α2 Γυναικών Μπάσκετ ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 127.642,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

vi. Α1 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

vii. Α2 Βόλεϊ Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

viii. Α2 Βόλεϊ Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 241.102,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

ix. Α1 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 843.858,75 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

x. Α2 Πόλο Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 148.916,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xi. Α1 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xii. Α2 Πόλο Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xiii. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 794.220 €, το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xiv. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 198.255 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xv. Α1 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 765.855 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xvi. Α2 Χειροσφαίριση (Χάντμπολ) Γυναικών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 85.095 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xvii. Α’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 319.106,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xviii. Β’ Εθνική Ανδρών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 42.547,50 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xix. Α’ Εθνική Γυναικών Ποδοσφαίρου Σάλας ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 63.821,25 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

xx. Γ’ Εθνική Κατηγορία Ποδοσφαίρου Ανδρών ή όπως αλλιώς αυτή θα ονομάζεται, ποσό 762.500 € το οποίο κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

Προκειμένου να λάβει κάθε κατηγορία της παρούσας παραγράφου το πλήρες ποσό που της αναλογεί, προϋπόθεση είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) ομάδων. Σε περίπτωση που συμμετέχουν λιγότερες των δώδεκα (12) ομάδων, τότε η κατηγορία θα λαμβάνει αναλογικά μειωμένο ποσό, σύμφωνα με τον αριθμό των ομάδων που συμμετέχουν (π.χ. εάν συμμετέχουν εννέα (9) ομάδες, θα λαμβάνει τα 9/12 του ποσού που της αναλογεί). Το τελικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, θα κατανέμεται ισόποσα σε όλες τις συμμετέχουσες στην κατηγορία ομάδες.

2. Στα λοιπά ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, τα οποία δεν περιλαμβάνονται σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες κατηγορίες, κατανέμεται ποσό έντεκα εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (11.662.250 €) το οποίο διανέμεται αναλογικά στα δικαιούχα αθλητικά σωματεία, σύμφωνα με τα κατωτέρω κριτήρια.

α) Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβει έκαστο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

- Ο αριθμός των αθλημάτων που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο (και για τα οποία έχει λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση από την ΓΓΑ) [50 μονάδες για κάθε άθλημα].

- Ο αριθμός των προπονητών που απασχολεί (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [25 μονάδες για κάθε προπονητή].

- Ο αριθμός των αθλητών που είναι εγγεγραμμένοι στο σωματείο (όπως αυτός είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των αθλητών δεν δύνανται να ξεπερνά τους πενήντα (50) ανά δηλωμένο προπονητή, [1 μονάδα για κάθε αθλητή].

- Τα ετήσια έξοδα του σωματείου (όπως αυτά αποτυπώνονται στον απολογισμό του σωματείου, ο οποίος είναι δηλωμένος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Σωματείων που τηρείται στην ΓΓΑ) [0.001 μονάδα ανά ευρώ εξόδων].

β) Αφού αθροισθεί ο συνολικός αριθμός των μονάδων όλων των δικαιούχων σωματείων, το σύνολο που θα προκύψει θα διαιρεθεί με το συνολικό ποσό που αναλογεί στα ερασιτεχνικά σωματεία της παρούσας παραγράφου, ούτως ώστε να προκύψει η αξία της μίας μονάδας. Ακολούθως, το ποσό (η αξία) που θα προκύψει από την διαίρεση, θα πολλαπλασιάζεται με τις μονάδες που έχει συγκεντρώσει έκαστο σωματείο, ώστε να προκύψει το συνολικό ποσό που θα λάβει κάθε σωματείο.

γ) Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε αθλητικό σωματείο, λαμβάνει ως ποσό βάσης το ποσό των χιλίων επτακοσίων ευρώ (1.700 €).

δ) Ειδικά για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία που ανήκουν (i) στην Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, (ii) Στην Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού Κωφών και (iii) στην Αθλητική Ομοσπονδία Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων, τούτα λαμβάνουν το ως άνω ποσό βάσης προσαυξημένο κατά 50%.

3. Στους δικαιούχους του παρόντος άρθρου, για την συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις θα κατανεμηθεί ποσό ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (1.982.500 €). Ο υπολογισμός του ποσού που θα λάβουν οι δικαιούχες αθλητικές ομάδες, θα γίνεται με βάση τις μονάδες που θα συγκεντρώνει εκάστη, με βάση τον κάτωθι τρόπο:

I. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις οποίες λαμβάνουν μέρος οι ομάδες, χωρίζονται σε τρεις (3) κατηγορίες:

(Α) Στην 1η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται αυτές, στις οποίες συμμετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε αθλήματος (Champions’ League, Κύπελλο Πρωταθλητριών, Euroleague κ.λπ.).

(Β) Στην 2η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται τα ευρωπαϊκά κύπελλα (Europa Cup, Κύπελλο Κυπελλούχων κ.λπ.)

(Γ) Στην 3η κατηγορία διοργανώσεων περιλαμβάνονται οι λοιπές ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

II. Κάθε αθλητική ομάδα, μόνο με την συμμετοχή της σε κάποια από τις ως άνω αναφερόμενες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, λαμβάνει αυτομάτως τις κάτωθι μονάδες:

Α. για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες,

Β. για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες,

Γ. για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

Όσα πρωταθλήματα έχουν συμμετοχή αθλητικών τους ομάδων σε μία μόνο ευρωπαϊκή διοργάνωση και με έναν μόνο εκπρόσωπο, κατατάσσονται στην 3η ως άνω κατηγορία.

ΙΙΙ. Για κάθε αγώνα στον οποίο συμμετέχει έκαστη αθλητική ομάδα, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, συγκεντρώνει μία (01) μονάδα.

ΙV. Σε περίπτωση που αθλητική ομάδα συμμετέχει σε τελικό διοργάνωσης, συγκεντρώνει επιπλέον μονάδες, ως εξής: για την ως άνω 1η κατηγορία πέντε (5) μονάδες, για την 2η κατηγορία τέσσερις (4) μονάδες και για την 3η κατηγορία τρεις (3) μονάδες. Εάν αναδειχθεί δε νικήτρια του τελικού, τότε συγκεντρώνει επιπλέον για την ως άνω 1η κατηγορία: δέκα (10) μονάδες, για την ως άνω 2η κατηγορία: οκτώ (08) μονάδες και για την ως άνω 3η κατηγορία: έξι (06) μονάδες.

V. Ανάλογα με τις μονάδες που συγκεντρώνει κάθε ομάδα, θα υπολογιστεί το ποσό που της αναλογεί, επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη κατηγορία. Συγκεκριμένα, αφού αθροισθούν οι μονάδες όλων των αθλητικών ομάδων, θα διαιρεθούν με το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί στην κατηγορία, ώστε να προκύψει από την διαίρεση η αξία της μίας μονάδας. Στην συνέχεια, το ποσό που θα προκύψει ως αξία μονάδας, θα πολλαπλασιαστεί με τις μονάδες κάθε ομάδας, ώστε να προκύψει το ποσό που δικαιούται. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους, θα καταβάλλεται ποσό «έναντι» σε κάθε αθλητική ομάδα, ανάλογα με την ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει και τους αγώνες που έχει αγωνιστεί μέχρι την στιγμή της καταβολής,. Τον Ιούλιο θα γίνεται η εκκαθάριση, με βάση τη συνολική συμμετοχή σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο.

4. Αναφορικά με τις Εθνικές Ομάδες κάθε αθλήματος και κάθε ηλικιακής κατηγορίας, κατανέμεται ποσό εννέα εκατομμυρίων εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (9.150.000 €) ως εξής:

I. Για τον υπολογισμό του ποσού που θα λάβουν οι εθνικές ομάδες, λαμβάνονται υπόψιν τα εξής κριτήρια:

- Διακρίσεις της Εθνικής Ομάδας [1 μονάδα για κάθε εκατοστό στη βαθμολογία ως προς τις διακρίσεις από το πρόγραμμα αξιολόγησης ΧΙΛΩΝ].

- Έξοδα εκάστης Ομοσπονδίας για τις Εθνικές της Ομάδες [0.001 μονάδα για κάθε ευρώ εξόδων, όπως αυτά προκύπτουν από τον απολογισμό που κατατίθεται στη ΓΓΑ].

II. Στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Ολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται ποσοστό 80% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Ολυμπιακής αποστολής), στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε Παραολυμπιακές Ομοσπονδίες κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού, στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή κατανέμεται ποσό 5% (για την προετοιμασία της Ελληνικής Παραολυμπιακής αποστολής) και στις Εθνικές Ομάδες που αντιστοιχούν σε μη Ολυμπιακές Ομοσπονδίες, κατανέμεται το 5% του αναλογούντος στην κατηγορία ποσού.

III. Στις Εθνικές Ομάδες Ολυμπιακών Ομοσπονδιών των ομαδικών αθλημάτων Ποδοσφαίρου (ΕΠΟ), Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Χειροσφαίρισης (ΟΧΕ), Πετοσφαίρισης (ΕΟΠΕ) και Κολύμβησης (ΚΟΕ) προσαυξάνεται το ποσό που τους αναλογεί με βάσει τα ανωτέρω, κατά 10%.

5. Ποσοστό ύψους 7% επί του ποσού που θα λάβει εκάστη αθλητική ομάδα της παρ. 1 της παρούσας, καταβάλλεται υποχρεωτικά στην διοργανώτρια αρχή, για την διοργάνωση των πρωταθλημάτων. Για τον σκοπό αυτό, το αναλογούν ποσό θα παρακρατείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΑ και θα αποδίδεται στην διοργανώτρια αρχή.

6. Αθλητική Ομάδα, η οποία θα λάβει χρηματικό ποσό δυνάμει των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να ολοκληρώσει την συμμετοχή της κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο στην κατηγορία στην οποία συμμετέχει. Σε διαφορετική περίπτωση, τα χρήματα που θα λάβει θα αναζητηθούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα με την διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας.


Άρθρο 8

Διαδικασία καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης

1. Κατ’ έτος εγγράφονται πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συγκεκριμένα στον Ειδικό Φορέα 1021-203-00000000 και ΑΛΕ 2310880899. Το ποσό της πίστωσης αφορά την απόδοση ποσού σε αθλητικές ομάδες σύμφωνα με το άρθρο 60 του ν. 2961/2001, όπως ισχύει και με βάση τα ποσοστά που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για την διαδικασία καταβολής της απόδοσης του ποσού στις αθλητικές ομάδες, όπως αυτή ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Το ποσό προς απόδοση υπολογίζεται με βάση τα εκτιμώμενα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού που αφορούν στο τρέχον έτος 2023. Ειδικά για το έτος 2023 η εγγεγραμμένη πίστωση θα αντιστοιχεί στην πρόβλεψη εσόδων για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 έως 31.12.2023.

3. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού συντάσσει και εξάγει σε ηλεκτρονική μορφή αναλυτική κατάσταση δικαιούχων, σύμφωνα με τα μητρώα που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας, η οποία περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: Τον τετραψήφιο κωδικό ειδικής αθλητικής αναγνώρισης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το δικαιούχο ερασιτεχνικό αθλητικό σωματείο και τον κωδικό καταχώρισης της ΑΑΕ/ΤΑΑ στο αντίστοιχο μητρώο, την επωνυμία του σωματείου ή της ΑΑΕ/ΤΑΑ, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ του δικαιούχου σωματείου ή ΑΑΕ/ΤΑΑ, το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός και το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης που αντιστοιχεί σε κάθε δικαιούχο.

4. Η ηλεκτρονική μορφή της αναλυτικής κατάστασης αυτής είναι επεξεργάσιμη από την εταιρία «Διατραπεζικά συστήματα Α.Ε.» (ΔΙΑΣ Α.Ε.) προς την οποία και διαβιβάζεται. Επίσης, διαβιβάζεται στη ΔΙΑΣ Α.Ε. και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) συγκεντρωτική κατάσταση δικαιούχων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή που περιλαμβάνει τον αριθμό των δικαιούχων και το συνολικό ποσό χρηματοδότησης ολογράφως και αριθμητικώς ανά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανωτέρω καταστάσεις εγκρίνονται από τον αρμόδιο διατάκτη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

5. Η ανωτέρω έντυπη συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται μέσω της Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού στη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδει, βάσει αυτής, ειδική εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του λογαριασμού του Δημοσίου Νο 200 «Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και πίστωση του ενδιάμεσου λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου με ΙΒΑΝ: GR 22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με ονομασία «Πληρωμές ΕΔ μέσω της ΔΙΑΣ ΑΕ», που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με α) το συνολικό ποσό ανά δικαιούχο και β) με το ποσό που αφορά το ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους σύμφωνα με την 109/12-03-2019 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Τράπεζα της Ελλάδος εξουσιοδοτείται για την κάλυψη του ανά συναλλαγή κόστους προς τρίτους (π.χ. ΔΙΑΣ Α.Ε.). Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο λογαριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς των τελικών δικαιούχων. Τυχόν υπόλοιπα στο λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής, μεταφέρονται με εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος από τη Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, σε πίστωση του λογαριασμού με ΙΒΑΝ GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 και λογιστικοποιούνται ως έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Η ανωτέρω εντολή κοινοποιείται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Τομέας Αθλητισμού) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και στη ΔΙΑΣ Α.Ε.

6. Τα ποσά που απέτυχαν να πληρωθούν επιστρέφουν στο λογαριασμό του ΕΔ με ΙΒΑΝ: GR71 0100 0230 0000 0000 0200 211 με αιτιολογία κίνησης τον ειδικό κωδικό πληρωμής της ΔΙΑΣ Α.Ε. και λογιστικοποιούνται στα έσοδα του προϋπολογισμού. Για τις αποτυχούσες πληρωμές η ΔΙΑΣ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προκειμένου να ενημερωθούν οι δικαιούχοι και να συμπεριληφθούν στην επόμενη πληρωμή.

7. Για την πληρωμή του ποσού της ενίσχυσης, η ειδική εντολή πληρωμής της παρ. 6 επέχει θέση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

8. α. Η εμφάνιση των σχετικών πληρωμών στη δημόσια ληψοδοσία πραγματοποιείται με την έκδοση συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

β. Δικαιολογητικά για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων ορίζονται τα ακόλουθα:

i) Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την έκδοση του συμψηφιστικού χρηματικού εντάλματος, που εκδίδεται με μέριμνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ii) Συγκεντρωτική κατάσταση της παρ. 2.

iii) Αντίγραφα της ειδικής εντολής προς την Τράπεζα της Ελλάδος, και

iv) Αντίγραφο κίνησης (extrait) της Τράπεζας της Ελλάδος για τη χρέωση του λογαριασμού Νο 200.

9. Η Διεύθυνση Λογαριασμού και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), οι συμβαλλόμενες τράπεζες και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα δεν θεωρούνται δημόσιοι υπόλογοι και ευθύνονται μόνο για τυχόν λάθη από δική τους υπαιτιότητα.

10. Τυχόν μη διανεμόμενα ποσά, δύνανται να διατεθούν σε άλλη κατηγορία από τις αναφερόμενες στην παρούσα, με προτεραιότητα τις οργανωτικές επιτροπές.


Άρθρο 9

Λοιπές διατάξεις

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία καταβολής της χρηματοδότησης. Τα δεδομένα που συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων χορήγησης του ποσού της χρηματοδότησης.

2. Σε περίπτωση που προκύψει ασυμφωνία στοιχείων που αφορούν την δικαιούχο αθλητική ομάδα, αυτή θα πρέπει εντός τασσόμενης προθεσμίας να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της.


Άρθρο 10

Αχρεωστήτως καταβληθέντα - Αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών

1. Με την επιφύλαξη τυχόν προστίμων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, στα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν ψευδή στοιχεία στην αίτησή τους, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δηλώσεως.

2. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται σε βάρος του ανοικείως λαβόντος, με απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτόν οργάνου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.


Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2023


Οι Υπουργοί

Υπουργός Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Οικονομικών

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού


Bình luận


bottom of page