top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΜαγδαληνή Ζιόνγκα

Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας ΑθλητισμούΚΥΑ 42709/30.1.2023 (ΦΕΚ Β΄ 558/6.2.2023)


Εγγραφή αθλητικών ομοσπονδιών στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων (Μ.Α.Φ.): Καθορισμός στοιχείων που απαιτείται να καταχωρίζονται από τις αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ


Έχοντας υπόψη: Α.

1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

4. Το άρθρο 142 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4373/2016 «Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις.» (Α’ 49).

Β.

1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

3. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

3. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

4. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

5. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291 (Β’ 3099) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη.

6. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).

7. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/612747/09.12.2022 βεβαίωση της ΓΔΟΥ/ΥΠΠΟΑ.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

9. Την ανάγκη καθορισμού των στοιχείων που πρέπει να καταχωρούν οι αθλητικές ομοσπονδίες για την εγγραφή τους στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών φορέων του άρθρου 24 του ν. 4373/2016, αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Φορέων

Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) τηρείται δια- δικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τίτλο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών φορέων» (εφεξής: «Μ.Α.Φ»), στον ιστότοπο https://foreis- mitroo.gga.gov.gr στην οποία εγγράφονται αρχικά οι αθλητικές ομοσπονδίες που φέρουν την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999, μετά από την καταχώριση στοιχείων και τον έλεγχο των καταχωρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με την παρούσα και τα παραρτήματά της.


Άρθρο 2

Σκοπός του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αθλητικών Φορέων

1. Σκοποί του Μ.Α.Φ. είναι:

Α. Η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού να ασκεί αποτελεσματικότερα τον εποπτικό και ελεγκτικό της ρόλο σε ένα σημαντικό αριθμό επιχορηγούμενων εποπτευόμενων αθλητικών φορέων (Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικά Σωματεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων φορέων για τα άτομα με αναπηρίες) ανά την ελληνική επικράτεια.

Β. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τους πολίτες και εποπτευόμενους φορείς του αθλητισμού, καθώς θα κωδικοποιεί και θα προβάλει την καταχωρισμένη κάθε φορά πληροφορία σε ιστοσελίδα της. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου αθλητικών φορέων διασφαλίζει την απομακρυσμένη πρόσβαση (web-enabled) και καταχώριση των προσδιοριζόμενων από το άρθρο 24 του ν. 4373/2016 στοιχείων, ώστε να παρέχονται έγκυρες πληροφορίες για τον τομέα του αθλητισμού προς τους πολίτες.

2. Με την λειτουργία του Μ.Α.Φ.:

α. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην ατομική τους καρτέλα ώστε οι ίδιοι με δική τους ευθύνη να μπορούν να συμπληρώνουν τα στοιχεία τους (άρθρο 24 του ν. 4373/2016).

β. Οι Αθλητικοί Φορείς θα επικαιροποιούν τα στοιχεία τους σε κάθε τους μεταβολή.

γ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα έχουν τη δυνατότητα μέσα από το σύστημα να αιτούνται αναγνώριση σε νέο άθλημα.

δ. Η Γ.Γ.Α. θα ελέγχει τα στοιχεία των φορέων μέσα από το σύστημα βασιζόμενη στα αποδεικτικά στοιχεία που θα καταχωρίζονται ηλεκτρονικά (αρχεία pdf).

ε. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα προσθήκης συγκεκριμένων στοιχείων στις καρτέλες των φορέων (όπως απεικονίζονται στο Παράρτημα Ι).

στ. Οι Αθλητικοί Φορείς θα μπορούν να εκτυπώνουν την απόφαση αναγνώρισης μέσα από το σύστημα, εφόσον έχει γίνει πρώτα ο έλεγχος και η έγκριση από την υπηρεσία.

ζ. Η Γ.Γ.Α. θα έχει τη δυνατότητα ανάλυσης των στοιχείων βάσει γεωγραφικής θέσης (περιφέρεια, νομό, γεωγραφικά διαμερίσματα), βάσει ομοσπονδίας και βάσει αθλήματος ή κλάδου άθλησης.

η. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των αναγνωρισμένων φορέων με δυνατότητα κατηγοριοποίησης ανά γεωγραφική θέση, ανά ομοσπονδία ή ανά άθλημα.

θ. Στην διαδικτυακή πύλη θα δημοσιεύεται κατάλογος των προπονητών που έχουν εν ισχύ άδεια άσκησης επαγγέλματος, ανά άθλημα και επίπεδο.

ι. Διενεργείται κάθε άλλη σχετική νόμιμη δράση ή σκοπός που προβλέπεται σε διάταξη τυπικού νόμου ή κανονιστικής πράξης.

3. Το Μ.Α.Φ. του άρθρου 1, συνιστά, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 142 του ν. 4714/2020, επίσημη πηγή πληροφόρησης για τους τρίτους της ιδιότητας ενός αθλητικού φορέα. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δύναται να αναρτήσει στο διαδίκτυο ελευθέρως προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα επιτρέπει την πληροφόρηση περί της εγγραφής ενός αθλητικού φορέα στο Μ.Α.Φ.


Άρθρο 3

Υποβολή Απαιτούμενων Στοιχείων - Διαδικασία Ελέγχου - Αξιολόγησης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών

1. Προκειμένου να εγγραφεί στο Μ.Α.Φ., η αθλητική ομοσπονδία υποβάλλει ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του άρθρου 1, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται ως υποχρεωτικά στο Παράρτημα Ι. Για την ορθή καταχώριση των στοιχείων ακολουθούνται οι οδηγίες συμπλήρωσής τους και υποβάλλονται σε κατάλληλη ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος ΙΙ.

2. Μετά την ολοκλήρωση καταχώρισης και υποβολής των στοιχείων από την αθλητική ομοσπονδία, διενεργείται έλεγχος ορθότητας και πληρότητάς τους από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γ.Γ.Α., σύμφωνα με τα πεδία ελέγχου που ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.

3. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο που διενεργείται σύμφωνα με το παρόν προκύψει έλλειψη ή λανθασμένη καταχώριση, η ομοσπονδία ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το αποτέλεσμα ελέγχου και υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις ή και τροποποιήσεις.

Η καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και η τυχόν διόρθωση - συμπλήρωσή τους κατά το αμέσως προηγούμενο εδάφιο υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά. Η κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γ.Γ.Α. εγγράφων ή η αποστολή προς τη Γ.Γ.Α. εγγράφων, είτε με φυσικό ταχυδρομείο είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορεί να εκληφθεί ως καταχώριση στοιχείων στο Μ.Α.Φ. και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η πληροφόρηση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παρέχεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, η Γ.Γ.Α. δεν υποχρεούται να απαντά σε έγγραφα - αιτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.

4. Η αθλητική ομοσπονδία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων του Παραρτήματος Ι, όπως και για την καταχώριση αποκλειστικά στην πλατφόρμα και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου pdf) των απαιτούμενων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ δικαιολογητικών.

5. Η καταχώριση των στοιχείων της αθλητικής ομοσπονδίας συνιστά υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τον ν. 1599/1986.

6. Η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ερωτημάτων και αιτημάτων στην πλατφόρμα του άρθρου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο σε παροχή τεχνικής βοήθειας και όχι σε παροχή πληροφοριών σχετικά με τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υποβληθέντων στοιχείων. Η Γ.Γ.Α. απαντά μόνον σε ηλεκτρονικά μηνύματα, ερωτήματα και αιτήματα παροχής τεχνικής βοήθειας. Η διατύπωση ερωτημάτων δεν αίρει την υποχρέωση των αθλητικών ομοσπονδιών τήρησης των αποκλειστικών προθεσμιών του άρθρου 4 της παρούσας.


Άρθρο 4

Προθεσμίες Υποβολής, Ελέγχου και Αξιολόγησης της Καταχώρισης Στοιχείων Αθλητικών Ομοσπονδιών στο Μ.Α.Φ.

1. Κατά την 1η εφαρμογή, η υποβολή, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των στοιχείων του παραρτήματος I για την εγγραφή στο Μ.Α.Φ. διενεργείται ως ακολούθως:

α) Η καταχώριση και η υποβολή όλων των υποχρεωτικών στοιχείων του παραρτήματος Ι εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και, ολοκληρώνεται την 31.03.2023.

β) Η διόρθωση ή η συμπλήρωση ή η τροποποίηση των στοιχείων ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία της αξιολόγησης.

γ) Η αθλητική ομοσπονδία υποχρεούται να καταχωρίζει στο Μ.Α.Φ. τις μεταβολές των στοιχείων της εντός δύο (2) μηνών από την επέλευσή τους.


Άρθρο 5 Τήρηση Δεδομένων και Επεξεργασία τους - Δικαιώματα Πρόσβασης

1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς λαμβάνουν τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων των υποκειμένων, σε όλες τις επεξεργασίες που είναι απαραίτητες για τη διαδικασία ελέγχου. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία συγκεντρώνει η Γ.Γ.Α. και τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, δηλ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επεξεργασίας των αιτήσεων εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο του άρθρου 1 και επίτευξης των σκοπών του άρθρου 2 της παρούσας.

2. Τα δεδομένα, τα οποία έχουν καταγραφεί, αποθηκευτεί και αναπαραχθεί με οποιοδήποτε τρόπο, τηρούνται online για πέντε (5) έτη και φυλάσσονται πέραν του χρονικού διαστήματος τούτου σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γ.Γ.Α., η οποία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων οφείλει να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).

3. Αν από διασταυρώσεις στοιχείων του ηλεκτρονικού μητρώου με στοιχεία που τηρούνται στη Γ.Γ.Α. ή περιέρχονται σ’ αυτή, προκύψουν δεδομένα που αίρουν τις προϋποθέσεις εγγραφής αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς επιμέρους άθλημα ή αθλήματα, ο φορέας διαγράφεται αυτεπαγγέλτως από το ηλεκτρονικό μητρώο, είτε συνολικά είτε ως προς το συγκεκριμένο άθλημα ή τα συγκεκριμένα αθλήματα.

4. Η εγγραφή αθλητικού φορέα στο ηλεκτρονικό μητρώο που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Α. συνιστά βεβαίωση εγγραφής του στο μητρώο ως προς συγκεκριμένο άθλημα.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι

ΜΕΡΟΣ Α

1. Η αθλητική ομοσπονδία επισκεπτόμενη την πλατφόρμα του ΜΑΦ κατευθύνεται στη σελίδα

της σύνδεσης όπου παρέχονται οι παρακάτω δυνατότητες:

1.1. Είσοδος (Μόνο Ομοσπονδίες)

1.2. Είσοδος με Κωδικούς Taxisnet (Μόνο Σωματεία και Ενώσεις)

1.3. Επαναφορά του κωδικού σας (Μόνο Ομοσπονδίες)

2. Δημιουργία λογαριασμού χρήστη (μόνο για Αθλητική Ομοσπονδία)

2.1. Κάθε Αθλητική Ομοσπονδία που έχει λάβει Απόφαση ή Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης από τη Γ.Γ.Α. δικαιούται να εγγραφεί στο ΜΑΦ. Για το σκοπό αυτό απαιτείται αρχικά να στείλει με email στο maf@gga.gov.gr τα στοιχεία των χρηστών (Ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) που θα εισέρχονται στην Πλατφόρμα. Ο προβλεπόμενος αριθμός χρηστών κυμαίνεται από ένας (1) έως τρεις (3). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (πολύ μεγάλος αριθμός σωματείων και αθλητών) μπορεί να ανέλθει έως και πέντε (5) χρήστες.

2.2. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης λαμβάνει e-mail επιβεβαίωσης, στο οποίο επισυνάπτεται ο σύνδεσμος μίας και μοναδικής σύνδεσης (one time login link). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο ενεργοποιείται ο λογαριασμός του και ο χρήστης ορίζει τον κωδικό πρόσβασής του (password).

2.3. Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης από την καρτέλα ‘‘Ο λογαριασμός μου’’ στην οποία αφού εισάγει τον τρέχοντα κωδικό του εισάγει ακολούθως τον νέο κωδικό δύο (2) φορές.

3. Καταχώριση και υποβολή στοιχείων εγγραφής

3.1. Με την είσοδό της στην πλατφόρμα, η αθλητική ομοσπονδία συμπληρώνει και υποβάλλει τα απαιτούμενα στοιχεία, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

3.2. Η πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης των στοιχείων. Σε αυτή την περίπτωση η Αθλητική Ομοσπονδία λαμβάνει μήνυμα στην αρχική σελίδα κάτω από κάθε ενότητα ότι τα στοιχεία είναι σε εκκρεμότητα και δύναται περαιτέρω επεξεργασίας.

3.3. Με την οριστική υποβολή των στοιχείων ανά ενότητα εμφανίζεται μήνυμα ειδοποίησης που ενημερώνει ότι τα στοιχεία έχουν υποβληθεί επιτυχώς ή ότι σε συγκεκριμένο πεδίο απαιτείται διόρθωση/επεξεργασία.

Η εγγραφή διενεργείται σε ενότητες, ως εξής :

• Στοιχεία Γραμματείας / ΙΒΑΝ Ομοσπονδίας

• Καλλιεργούμενα Αθλήματα

• Αγωνίσματα

• Κανονισμοί

• Ενώσεις

• Σωματεία

• Αθλητές

- Αθλητές

- Αθλητές σε Αθλήματα

• Στοιχεία Ομοσπονδίας

- Πληροφορίες Ομοσπονδίας

- Καταστατικά Ομοσπονδίας

- Βεβαιώσεις Περιφέρειας

• Στοιχεία Δ.Σ.

• Αθλητικές Εγκαταστάσεις

• Στοιχεία Προσωπικού Ομοσπονδίας

- Διοικητικό Προσωπικό Ομοσπονδίας

- Προσωπικό με Απόσπαση

- Επιστημονικό - Υποστηρικτικό Προσωπικό στο Άθλημα

• Προπονητές

• Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Ακολουθεί η περιγραφή των πεδίων που πρέπει να συμπληρωθούν σε κάθε μία από τις παραπάνω ενότητες.

ΜΕΡΟΣ Β

4. Στοιχεία Γραμματείας / ΙΒΑΝ Ομοσπονδίας

4.1 Η αθλητική ομοσπονδία συμπληρώνει υποχρεωτικά το τηλέφωνο, το e-mail της γραμματείας της και το λογαριασμό ΙΒΑΝ και επιλέγει ‘’Αποστολή e-mail επαλήθευσης’’. Στη συνέχεια, λαμβάνει στο e-mail έναν σύνδεσμο επαλήθευσης τον οποίο θα πρέπει να επιλέξει για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εμφανισθούν τα πεδία (στοιχεία) της πλατφόρμας.

5. Καλλιεργούμενα Αθλήματα

5.1.Η αθλητική ομοσπονδία για κάθε άθλημα της που έχει καταχωρηθεί στο λογαριασμό της από τη Γ.Γ.Α. συμπληρώνει υποχρεωτικά την ‘’Αγωνιστική Περίοδο’’. Η καταχώρηση της Αγωνιστικής Περιόδου αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμπλήρωση των Αγωνισμάτων.

5.2. Η ομοσπονδία για άθλημα της το οποίο δεν εμφανίζεται στην ενότητα «Καλλιεργούμενα Αθλήματα», δεν μπορεί να καταχωρήσει κανένα στοιχείο. Στην περίπτωση αυτή, η Ομοσπονδία θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Αθλητικών Φορέων της Γ.Γ.Α. (taf@gga.gov.gr, 2131316000) προκειμένου να αιτηθεί την υπαγωγή του Αθλήματος στην ίδια.

6. Αγωνίσματα

6.1. Αρχικά καταχωρούνται για κάθε αγώνισμα αθλήματος η Ελληνική ονομασία του καθώς και η διεθνής.

6.2 Στην επόμενη σελίδα συμπληρώνεται η ηλικιακή κατηγορία και υποκατηγορία (αφορά για

παράδειγμα αγωνίσματα που έχουν κατηγορία τα κιλά), το κατώτατο και το ανώτατο όριο ηλικίας, το είδος αγωνίσματος (μόνο για Ατομικά Αθλήματα), τον αριθμό των αθλητών που συμμετέχουν (μόνο για Ατομικά Αθλήματα), την ηλικιακή. Επιλέγεται αν το άθλημα είναι Ολυμπιακό (Παραολυμπιακό) ή όχι, καθώς και το φύλο των συμμετεχόντων. Αν το Άθλημα αφορά ΑΜΕΑ, επιλέγει αν το αγώνισμα είναι ΑΜΕΑ ή Μεικτό. Στη συνέχεια με την επιλογή ΝΑΙ/ΟΧΙ απαντά αν για το αγώνισμα διοργανώνεται πανελλήνιο/εθνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρωτάθλημα ή Μεσογειακός αγώνας και σε θετική περίπτωση συμπληρώνει την ονομασία κατηγορίας του πρωταθλήματος.

6.3 Μετά την υποβολή των στοιχείων του αγωνίσματος δεν επιτρέπονται αλλαγές, παρά μόνο εφόσον το αγώνισμα παύσει να υφίσταται, οπότε δηλώνεται η ημερομηνία κατάργησής του.

7. Κανονισμοί Ομοσπονδίας

7.1. Καταχώρηση Εγκεκριμένου Κανονισμού: Η Ομοσπονδία καταχωρεί όλους τους Εγκεκριμένους από τη Γ.Γ.Α. Κανονισμούς της αφού επιλέξει το είδος κανονισμού και το άθλημα ή τα αθλήματα που αφορά ο κανονισμός. Στην περίπτωση που η απόφαση έγκρισης έχει αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ), συμπληρώνεται ο ΑΔΑ της απόφασης ενώ σε διαφορετική περίπτωση καταχωρείται η ημερομηνία και ο αριθμός Πρωτοκόλλου της Απόφασης, και επισυνάπτεται ο κανονισμός σε μορφή pdf.

7.2. Αίτηση Έγκρισης Νέου Κανονισμού: Η Ομοσπονδία έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση έγκρισης νέου κανονισμού, επιλέγοντας το είδος κανονισμού, τα αθλήματα που αφορά και επισυνάπτοντας σε μορφή pdf τον κανονισμό, απόσπασμα πρακτικού της Γ.Σ. της κατά την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός. Για τον κανονισμό διαιτησίας απαιτείται η καταχώρηση της γνώμης της οικείας ομοσπονδίας ή του οικείου συνδέσμου διαιτητών εφόσον υπάρχουν σε μορφή pdf. Στη συνέχεια προχωρά σε υποβολή και λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης. Μετά την διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Οργανική Μονάδα της Γ.Γ.Α. η ομοσπονδία λαμβάνει είτε την απόφαση έγκρισης του κανονισμού με ΑΔΑ είτε τις υποδείξεις για τροποποίηση, συμπλήρωση ή εναρμόνιση ρυθμίσεων του κανονισμού και υποβολή εκ νέου.

8. Ενώσεις

8.1. Καταχώρηση από την Οικεία Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία καταχωρεί τις ενεργές ενώσεις της εφόσον διαθέτει, και συγκεκριμένα καταχωρεί την επωνυμία κάθε ένωσης, το ΑΦΜ της και τον 4ψήφιο κωδικό αθλητικής αναγνώρισής της από τη ΓΓΑ. Τέλος επιλέγει το άθλημα που καλλιεργεί η κάθε ένωση.

8.2. Απόφαση Αθλητικής Αναγνώρισης από Γ.Γ.Α.: Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει την απόφαση αθλητικής αναγνώρισης από τη ΓΓΑ καταχωρεί την ημερομηνία πρωτοκόλλου της απόφασης, και προκειμένου για αποφάσεις μετά το έτος 2015 υποχρεωτικά τον ΑΔΑ ενώ για αποφάσεις πριν το έτος 2015 είτε τον ΑΔΑ (για το χρονικό διάστημα από 10/2010 έως 12/2014) είτε τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Απόφασης επισυνάπτοντας την απόφαση σε μορφή pdf.

8.3 Βεβαίωση Αθλητικής Αναγνώρισης από Γ.Γ.Α. Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει βεβαίωση αναγνώρισης της ένωσης από τη ΓΓΑ, καταχωρεί την ημερομηνία και τον αριθμό πρωτοκόλλου της βεβαίωσης και επισυνάπτει την απόφαση σε μορφή pdf.

8.4 Εγγεγραμμένη Ένωση: Η ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία εγγραφής κάθε ένωσης στην ίδια. Για ήδη καταχωρημένες ενώσεις, υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής τους, με καταχώρηση της ημερομηνίας διαγραφής.

8.5. Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος: Εμφανίζεται προσυμπληρωμένη η τρέχουσα αγωνιστική περίοδος, όπως αυτή έχει ορισθεί σε κάθε συγκεκριμένο άθλημα και επιτρέπεται η αλλαγή της.

8.6. Μαζική Εισαγωγή Ενώσεων: Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Ενώσεων μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα.

9. Σωματεία

9.1. Καταχώρηση από την Οικεία Ομοσπονδία: Η ομοσπονδία καταχωρεί τα ενεργά σωματεία της και, συγκεκριμένα, καταχωρεί την επωνυμία κάθε σωματείου, το ΑΦΜ του και τον 4ψήφιο κωδικό αθλητικής αναγνώρισής του από τη ΓΓΑ, εφόσον διαθέτει. Τέλος, επιλέγει το άθλημα ή τα αθλήματά της που καλλιεργούν.

9.2. Αθλητική Αναγνώριση από ΓΓΑ: Εφόσον η ομοσπονδία διαθέτει την απόφαση/βεβαίωση αθλητικής αναγνώρισης από τη ΓΓΑ καταχωρεί την ημερομηνία πρωτοκόλλου της απόφασης/βεβαίωσης, και προκειμένου για αποφάσεις μετά το έτος 2015 υποχρεωτικά τον ΑΔΑ ενώ για αποφάσεις πριν το έτος 2015 είτε τον ΑΔΑ (για το χρονικό διάστημα από 10/2010 έως 12/2014) είτε τον αριθμό Πρωτοκόλλου της Απόφασης/βεβαίωσης επισυνάπτοντας την απόφαση/βεβαίωση σε μορφή pdf.

9.3. Εγγεγραμμένο Σωματείο: Η ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία εγγραφής κάθε σωματείου στην ίδια. Για ήδη καταχωρημένα σωματεία, υπάρχει η δυνατότητα της διαγραφής, με καταχώρηση της ημερομηνίας διαγραφής.

9.4. Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος: Προσυμπληρώνεται η Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδος, όπως αυτή έχει ορισθεί σε κάθε συγκεκριμένο άθλημα και επιτρέπεται η αλλαγή της.

9.5. Αθλητική Ένωση: Εφόσον υπάρχουν Ενώσεις, επιλέγεται από λίστα.

9.6. Μαζική Εισαγωγή Σωματείων: Παρέχεται η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Σωματείων μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα.

10. Αθλητές Ομοσπονδίας

10.1 Αθλητές: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τους ενεργούς αθλητές της καταχωρώντας τα πεδία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ (εφόσον διαθέτει), Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Ημ/νια Γέννησης, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Φύλο. Μετά την Υποβολή των Αθλητών υπάρχει η δυνατότητα της Διαγραφής τους καταχωρώντας την ημερομηνία διαγραφής.

10.2 Αθλητής σε άθλημα και Σωματείο: Επιλέγοντας την καρτέλα Αθλητής σε Άθλημα συσχετίζονται ο Αθλητής με το Άθλημα και το Αθλητικό Σωματείο και καταχωρούνται τα παρακάτω πεδία: Αριθμός Δελτίου Αθλητή, Ημερομηνία Εγγραφής στο Σωματείο, Ανανέωση Δελτίου Αθλητή (Ημερομηνία Ανανέωσης και Λήξης Δελτίου). Σε περίπτωση που ο Αθλητής συμμετέχει σε διαφορετικό Σωματείο από το Σωματείο εγγραφής καταχωρείται το Σωματείο Συμμετοχής πληκτρολογώντας την επωνυμία ή το ΑΦΜ αυτού για την αναζήτησή του. Στη συνέχεια εισάγονται οι Ημερομηνίες Έναρξης και Λήξης Συμμετοχής. Ακολούθως επιλέγεται η προσωρινή αποθήκευση ή η υποβολή της καρτέλας.

10.3 Μαζική Εισαγωγή Αθλητών: Παρέχεται και η δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των Αθλητών

μέσω προτυποποιημένου excel στη πλατφόρμα.

11. Στοιχεία Ομοσπονδίας

Η Ενότητα Στοιχεία Ομοσπονδίας αναλύεται στις υπο-ενότητες:

• Πληροφορίες Ομοσπονδίας

• Καταστατικά Ομοσπονδίας

• Βεβαιώσεις περιφέρειας

11.1 Πληροφορίες Ομοσπονδίας: Στην καρτέλα αυτή εμφανίζονται προσυμπληρωμένα από τη ΓΓΑ η Επωνυμία, ο 4-ψηφιος κωδικός ΓΓΑ, το ΑΦΜ και η Νομική μορφή. Η Αθλητική Ομοσπονδία καταχωρεί τα Στοιχεία της όπως αποτυπώνονται στο Παράρτημα Ι και εφόσον καταχωρήσει όλα τα υποχρεωτικά πεδία προχωρά στην Αποθήκευση αυτών.

Στρατηγικός Σχεδιασμός: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τον Τίτλο του Στρατηγικού Σχεδιασμού για συγκεκριμένη περίοδο και επισυνάπτει το αρχείο όπου αναφέρει περιγραφικά την διαδικασία που ακολουθεί για να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της, ή την κατεύθυνση και την λήψη αποφάσεων σχετικά με την κατανομή των πόρων, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλαίου και του ανθρωπίνου δυναμικού της για να συνεχίσει αυτή τη στρατηγική στην πραγματοποίηση του οράματος της.

Στο τέλος της καρτέλας που αφορά τα στοιχεία της ομοσπονδίας θα πρέπει υποχρεωτικά να εισαχθούν οι Υπερκείμενες Ομοσπονδίες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο όπου είναι μέλος.

Πατώντας το πλήκτρο “+” προστίθενται και με το “–“ αφαιρούνται αντίστοιχα.

11.2 Καταστατικά Ομοσπονδίας: Η Αθλητική Ομοσπονδία αρχικά καταχωρεί και υποβάλει το Ιδρυτικό της Καταστατικό συμπληρώνοντας την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης, το Πρωτοδικείο, και το Ιδρυτικό Καταστατικό σε pdf. Στη συνέχεια υποβάλει το Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μεταβολών συμπληρώνοντας την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης και το Πιστοποιητικό Μεταβολών σε pdf. Τέλος, εφόσον το Ιδρυτικό Καταστατικό έχει τροποποιηθεί υποβάλει το Τελευταίο Τροποποιημένο Καταστατικό την Ημερομηνία και τον Αριθμό Απόφασης, το Πρωτοδικείο, και το Τροποποιημένο Καταστατικό σε pdf.

Προσοχή: Μετά την υποβολή των παραπάνω στοιχείων δεν επιτρέπεται περαιτέρω επεξεργασίας.

11.3 Βεβαιώσεις περιφέρειας: Η Ομοσπονδία καταχωρεί την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης περιφέρειας, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης περιφέρειας, και τη βεβαίωσή οικείας περιφέρειας για θεώρηση και τήρηση βιβλίων. Στο πεδίο ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης περιφέρειας από το αναδυόμενο ημερολόγιο που εμφανίζεται επιλέγεται η αντίστοιχη ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης από την περιφέρεια.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλεχθούν με «κλικ» τα πεδία

• Θεώρηση – Τήρηση μητρώου μελών

• Θεώρηση – Τήρηση Βιβλίου πρακτικών Συνεδριάσεων Γ.Σ

• Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου πρακτικών Συνεδριάσεων Δ.Σ

• Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου εσόδων – εξόδων

• Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου περιουσιακών στοιχείων

• Θεώρηση – Τήρηση βιβλίου πρωτοκόλλου εισερχομένων / Εξερχομένων

Υπάρχει η δυνατότητα της προσωρινής αποθήκευσης. Μετά την υποβολή δεν επιτρέπονται αλλαγές/διορθώσεις.

12. Στοιχεία Δ.Σ.: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τα Στοιχεία Δ.Σ. της Ομοσπονδίας όπου υποχρεωτικά θα πρέπει να γίνει εισαγωγή του Νέου Δ.Σ από το αντίστοιχο πλήκτρο εισαγωγής. Στα πρώτα πεδία που αφορούν τη Τελευταία Εκλογική Γενική Συνέλευση συμπληρώνεται το πεδίο που αφορά την Ημερομηνία Τελευταίας Εκλογικής Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, το αρχείο του πρακτικού της Τελευταίας Εκλογικής Γ.Σ. σε pdf και στο αναδυόμενο ημερολόγιο επιλέγεται η Ημερομηνία των Τελευταίων Εκλογών της Ομοσπονδίας.

Εάν έχει ήδη καταχωρηθεί το Δ.Σ. και δεν έχει λήξει η θητεία μπορεί να προχωρήσει σε επεξεργασία των στοιχείων και καταχώρησης εκ νέου εφόσον έχει δηλωθεί ο λόγος της δημιουργίας νέου Δ.Σ.

Διορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου: Στη συνέχεια στο πεδίο Διορισμός Δικαστικού Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί το έγγραφο διορισμού δικαστικού αντιπροσώπου το οποίο είναι υποχρεωτικό αν η ημερομηνία εκλογών είναι μετά τις 22/11/2019. Έπειτα εισάγεται η Ημερομηνία Πρωτοκόλλου από το αναδυόμενο παράθυρο του ημερολογίου και ακολούθως ο Αριθμός Πρωτοκόλλου του διορισμού του δικαστικού αντιπροσώπου. Για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση απαιτείται η εισαγωγή το Εγγράφου Διορισμού Δικαστικού Αντιπροσώπου σε αρχείο pdf μεγέθους έως 2ΜΒ.

Τέλος για την εισαγωγή των στοιχείων του Δ.Σ. καταχωρούνται τα ακόλουθα πεδία .

• Αριθμός Μελών Δ.Σ.: για τις Ομοσπονδίες: 5 - 21 μέλη Δ.Σ. για τις Ενώσεις: 7 - 15 μέλη Δ.Σ. και για τα Σωματεία: 5 - 15 μέλη Δ.Σ.

• Από το αναδυόμενο ημερολόγιο εισάγεται η Ημερομηνία συγκρότησης του τελευταίου Δ.Σ. και στη συνέχεια το Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου σε αρχείο pdf.

• Στη συνέχεια επιλέγεται στο αναδυόμενο ημερολόγιο που ακολουθεί η Ημερομηνία Λήξης Θητείας του συγκεκριμένου ΔΣ, η Διάρκεια Θητείας του Δ.Σ. (σε έτη), και υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα το Υπόλοιπο Θητείας Δ.Σ.

Στη συνέχεια υπάρχει η επιλογή είτε της προσωρινής αποθήκευσης είτε του Επόμενου για την εισαγωγή των στοιχείων των Μελών του Δ.Σ. Αρχικά καταχωρούνται τα προσωπικά στοιχεία του μέλους (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, Φύλο, ΑΦΜ) και έπειτα η Ιδιότητα του μέλους του οποίου (εισαγωγή μέσω λίστας, εάν η ιδιότητα είναι εκτός των επιλογών της λίστας επιλέγεται το ΑΛΛΗ για να προστεθεί η νέα ιδιότητα). Προαιρετικά εισάγεται και το E-mail του μέλους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της καταχώρησης του Μέλους είναι

Η καταχώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ.) του Μέλους ότι δεν εμπίπτει στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2725/99, όπως ισχύουν, καθώς και ότι συμμετέχει ως απλό μέλος ή ως μέλος της διοίκησης αθλητικού σωματείου μέλους της ομοσπονδίας. Η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά από το gov.gr. Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο της ΓΓΑ στη διαδρομή: https://www.gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/athitikianagnorisi Α5 δικαιολογητικά.

• Ότι Δεν εμπίπτει στα κωλύματα – περιορισμούς όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2725/99

• Αν είναι ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

13. Αθλητικές Εγκαταστάσεις

Η Ομοσπονδία για κάθε Αθλητική Εγκατάσταση επιλέγει αρχικά το Άθλημα.

13.1. Στοιχεία Αθλητικής Εγκατάστασης: Καταχωρεί την επωνυμία της Αθλητικής Εγκατάστασης, το είδος της Εγκατάστασης, τον ιδιοκτήτη, την Επωνυμία του Ιδιοκτήτη και το ΑΦΜ του Ιδιοκτήτη, στη συνέχεια καταχωρεί την κατηγορία Εγκατάστασης, εισάγει το αρχείο σε pdf που αφορά το συμφωνητικό της εγκατάστασης και τέλος επιλέγει τον τρόπο παραχώρησης της εγκατάστασης.

13.2. Διεύθυνση Αθλητικής Εγκατάστασης: Η Ομοσπονδία επιλέγει την Περιφέρεια, την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο που ανήκει η Αθλητική Εγκατάσταση, και καταχωρεί την Οδό, τον αριθμό και τον Ταχυδρομικό Κώδικα που βρίσκεται η Αθλητική Εγκατάσταση.

13.3. Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης: Εφόσον διαθέτει άδεια λειτουργίας η Ομοσπονδία επιλέγει ΝΑΙ, καταχωρεί την ημερομηνία Έκδοσης και Λήξης της Άδειας, και αν υπάρχει αριθμός ΑΔΑ καταχωρεί τον αριθμό ΑΔΑ της απόφασης διαφορετικά την Ημ/νια και τον Αριθμό Πρωτοκόλλου, τον Φορέα που χορήγησε την Άδεια και θα εισάγει τη σχετική άδεια σε pdf.

14. Στοιχεία Προσωπικού Ομοσπονδίας

14.1. Μέλος Διοικητικού Προσωπικού: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το Διοικητικό της Προσωπικό (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, τηλέφωνο, Κλάδο, Ιδιότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ), τη Σχέση Εργασίας, την Ημερομηνία Πρόσληψης, την Προβλεπόμενη Ημερομηνία Συνταξιοδότησης, την Πράξη Πρόσληψης σε pdf. Καταχωρεί την ημερομηνία στην Έναρξη – Λήξη Σύμβασης/Συνταξιοδότηση και εισάγει το αρχείο της Σύμβασης σε pdf, στη συνέχεια εισάγει σε pdf την αναγγελία πρόσληψης από ΕΡΓΑΝΗ όταν πρόκειται για μόνιμο προσωπικό ή την ανάρτηση στο TAXIS για σύμβαση πρόσληψης, τέλος καταχωρεί τον Αριθμό της Διαπιστωτικής Πράξης και το Ετήσιο Μισθολογικό κόστος.

14.2. Προσωπικό με Απόσπαση: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτήν με Απόσπαση από Δημόσιο Φορέα και επιλέγει την ειδικότητα Απόσπασης και το Άθλημα. Στην συνέχεια καταχωρεί τα υπόλοιπα στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Κλάδο και Ιδιότητα/ Ειδικότητα, Εργασιακή Σχέση και τον Δημόσιο Φορέα που προέρχεται ο Υπάλληλος).

14.3. Επιστημονικό – Υποστηρικτικό Προσωπικό Ομοσπονδίας: Η Ομοσπονδία καταχωρεί το Επιστημονικό - Υποστηρικτικό της Προσωπικό και συγκεκριμένα επιλέγει πρώτα το Άθλημα και στη συνέχεια καταχωρεί τα υπόλοιπα στοιχεία (Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, Ιδιότητα) και εισάγει την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος. Επιλέγει την Σχέση Εργασίας καταχωρεί την ημερομηνία της Έναρξης και Λήξης της Σύμβασης και το Ετήσιο Μισθολογικό Κόστος, εισάγει το αρχείο της Σύμβασης και την Αναγγελία της Πρόσληψης από ΕΡΓΑΝΗ ή την ανάρτηση της Σύμβασης από taxis, τέλος συμπληρώνει αν ο υπάλληλος πληρώνεται μέσω ΕΑΠ.

15. Προπονητές: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τους Προπονητές της επιλέγοντας αρχικά το Άθλημα που έχει άδεια ο Προπονητής και στη συνέχεια μέσω αναζήτησης επιλέγει τον Προπονητή. Έπειτα, επιλέγει το είδος της Σύμβασης του Προπονητή καταχωρεί την ημερομηνία Απασχόλησης από – έως και την Διάρκεια Απασχόλησης σε Ημέρες, τις Μεικτές Μηνιαίες Αποδοχές, επιλέγει τον Τύπο του Δικαιολογητικού και εισάγει το Δικαιολογητικό του Προπονητή.

16. Συνεργαζόμενες Εταιρείες: Η Ομοσπονδία καταχωρεί τις Εταιρείες που της παρέχουν υπηρεσίες και συγκεκριμένα εισάγει το ΑΦΜ και την Επωνυμία της Εταιρείας επιλέγει την Παρεχόμενη Υπηρεσία, εισάγει το Συμφωνητικό με την εταιρεία σε αρχείο pdf και τον Πίνακα Συμφωνητικών από το taxisnet. Στη συνέχεια καταχωρεί την Ημερομηνία Έναρξης – Λήξης της Συμφωνίας και το Ετήσιο Κόστος πλέον ΦΠΑ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΕΔΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ/ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Α. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Α.1. ΓΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ Α.1.1. ΑΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Α.1.2. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (συμφωνία υποβληθέντων κανονισμών με το αρχείο της ΓΓΑ)

Α.1.3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Α.1.4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α.2.ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

Α.2.1. ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Β. ΕΝΩΣΕΙΣ

Β.1.ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (διαπίστωση της ύπαρξης για κάθε ένωση απόφασης ή βεβαίωσης ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Ελέγχεται η ορθή και πλήρης συμπλήρωση)

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Γ.1. ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ (συμφωνία υποβληθέντων καταστατικών με τα στοιχεία του πιστοποιητικού μεταβολών)

Γ.2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Γ.2.1. Διαπίστωση της θεώρησης και τήρησης των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία βιβλίων.

Γ.2.2. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (διαπίστωση του πρόσφατου εντός δωδεκαμήνου της έκδοσης της βεβαίωσης λαμβάνοντας υπόψη τις ημερομηνίες καταχώρησης της αίτησης).

Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ Δ.Σ.

Δ.1.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος - , σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων). Δεν γίνεται αποδεκτό Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (όταν έχει υποβληθεί μόνο αυτό, χωρίς το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης. Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

Δ.2.ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ (διαπίστωση με βάση την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών από το πρακτικό της εκλογικής γενικής συνέλευσης αν η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου ήταν απαραίτητη οπότε θα πρέπει να ελέγχεται η παρουσία του με το έγγραφο διορισμού του. Αν οι εκλογές διενεργήθηκαν μετά τις 22/11/2019 η παρουσία του είναι απαραίτητη).

Δ.3.ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (έλεγχος εγκυρότητας του υποβληθέντος πρακτικού που συνίσταται στην ύπαρξη υπογραφών - όπως περιγράφονται στην παρ.5.3 του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος -, σφραγίδας, να είναι καταχωρημένο στο βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και διαπίστωση της συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ). Γίνεται αποδεκτό ακριβές αντίγραφο εκ του βιβλίου Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου με υπογραφές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα και σφραγίδα του σωματείου.

Δ.4.ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (διαπίστωση συμφωνίας στο πρόσωπο του προέδρου του πρακτικού συγκρότησης και του αντίστοιχου πεδίου της αίτησης).

Ε. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ)

Ε.1.ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ).

Ε.1.1. Έλεγχος για τα ατομικά αθλήματα της δήλωσης αθλητών/τριών σε ηλικιακές κατηγορίες εκτός αυτών των ανδρών/γυναικών και νέων ανδρών / νέων γυναικών.

Ε.1.2. Έλεγχος απασχόλησης/δήλωσης προπονητή/τών καθώς και της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης απασχόλησης προπονητή/τών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, σύμφωνα με τις καταστάσεις που υποβάλλουν οι αθλητικές ομοσπονδίες ή οι αθλητικές ενώσεις – μόνο για το άθλημα του ποδοσφαίρου - για την περίοδο 2021- 2022.

Ε.2. ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ):

Ε.2.1. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (έλεγχος συμφωνίας του αθλήματος που δηλώνεται με το άθλημα της άδειας άσκησης επαγγέλματος του προπονητή).

Ε.2.2. ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση ταυτοπροσωπίας προπονητή που δηλώνεται στην αίτηση με τον προπονητή που αναφέρεται στο δικαιολογητικό απασχόλησης του προπονητή που υποβάλλεται).

Ε.2.3. ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (έλεγχος ύπαρξης εντύπων Αναγγελίας Πρόσληψης (έντυπο 3 ή έντυπο 4 -εκτύπωση με αμοιβή- από την ΕΡΓΑΝΗ) ή το ιδιωτικό Συμφωνητικό Εργασίας όπως αναρτάται στο taxisnet μαζί με συμφωνητικό σε ενιαίο αρχείο (με την υποχρέωση αναφοράς ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές), Αν η πρόσληψη του προπονητή είναι προγενέστερη της καθιέρωσης της διαδικασίας αναγγελίας μέσω συμπλήρωσης του εντύπου Ε3 του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», υποβάλλονται σε αρχείο μορφής pdf η αναγγελία πρόσληψης, συνοδευόμενη από τον πίνακα Ε4 του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» (εκτύπωση με αμοιβή).

Ε.2.4. ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ (διαπίστωση της ύπαρξης αμοιβής με βάση το υποβληθέν δικαιολογητικό και αποδεκτού ύψους αυτής ελάχιστης μηνιαίας αμοιβής €250 (μικτές αποδοχές).


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Μαρούσι, 30 Ιανουαρίου 2023


Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού

Επικρατείας

Comments


bottom of page