• Γεώργιος Λιανός

Απαράδεκτο διεθνούς καταχώρισης του σήματος El Clasico με ισχύ στην Ευρωπαϊκή ΈνωσηΓΔΕΕ απόφαση της 24.2.2021, T-809/19, Liga Nacional de Fútbol Profesional κατά EUIPO


Ισπανική Επαγγελματική Ένωση Ποδοσφαίρου (Liga Nacional de Fútbol Profesional). Παγκόσμιος Οργανισμός Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle). Αίτηση για διεθνή καταχώριση με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση του εικονιστικού σήματος El Clasico προς αποτύπωση του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ των ομάδων Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα που παρουσιάζει έντονη αθλητική αντιπαλότητα (forte rivalité sportive). Απαράδεκτο σήματος ως περιγραφικού (marque descriptive) σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ΄ του Κανονισμού 207/2009/ΕΕ. Tο αιτούμενο σήμα δεν δημιουργεί, στο σχετικό κοινό, μια εντύπωση αρκετά μακριά από αυτήν που θα δημιουργείτο από το συνδυασμό των επί μέρους λέξεων που το συνθέτουν. Η σύνθετη λεκτική ένδειξη El Clasico δεν αποτυπώνει κάτι περισσότερο από το περιγραφικό τμήμα των επί μέρους λέξεων που συνθέτουν το σήμα. Μάλιστα, η έννοια που αποτυπώνει το σήμα γίνεται κατανοητή όχι μόνο από το σχετικό κοινό που μιλά ισπανικά, αλλά επίσης από το σχετικό κοινό που μιλά Γαλλικά, Γερμανικά, Ολλανδικά και Πορτογαλικά. Η απόφαση για τη διεθνή καταχώριση σήματος με ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάζεται από τυχόν αντίθετη κρίση εθνικής αρχής. Απορρίπτει την αίτηση.