top of page
  • Εικόνα συγγραφέαΓεώργιος Λιανός

Εγκύκλιος για άδεια τέλεσης αθλητικής συνάντησηςΕγκύκλιος ΥΠΠΟΑ 510652/20.10.2022


ΘΕΜΑ : Διευκρινίσεις σχετικά με την χορήγηση άδειας τέλεσης αθλητικής συνάντησης του άρθρου 56Δ του ν. 2725/1999 και παραχώρησης αθλητικών εγκαταστάσεων - Επικαιροποίηση σύμφωνα με το ν.4982/2022


Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί με το ν. ν.4809/2021, ΦΕΚ Α` 102/19.06.2021 αθλητικό σωματείο νοείται αυτό που έχει λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων της ΓΓΑ.

Συγκεκριμένα, στην παραπάνω διάταξη αναφέρεται επί λέξει : «Με την επιφύλαξη της παρ. 1Α, όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148)».

Δεδομένου ότι κατά το άρθρο 56Δ του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση, απαιτείται η χορήγηση άδειας από την οικεία Περιφέρεια, προκειμένου αυτή να χορηγηθεί από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να ελέγχεται η αθλητική αναγνώριση και η εγγραφή του αιτούντος σωματείου στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148), όπως ορίζεται στον αθλητικό νόμο.

Υπενθυμίζουμε ότι:

Α) σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ.4 του ν.2725/1999, όπως ισχύει, «4. Στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού τηρείται μητρώο ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου.»

Β) σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 2 του ν.4735/2020, όπως ισχύει, «2. Αθλητικό σωματείο που δεν φέρει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121) και δεν έχει εγγραφεί στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148), δεν μπορεί να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» και

Γ) σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ.2 του ν.4726/2020 «Αθλητικό σωματείο που δεν λαμβάνει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγράφεται στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο εντός του χρονικού διαστήματος του πρώτου εδαφίου, δεν δύναται να συμμετέχει εφεξής στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας και επιπλέον διαγράφεται αυτοδικαίως από το μητρώο μελών της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας αν δεν λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο έως την 31η.7.2023.»

Δ) σύμφωνα με το άρθρο 82 του ν.4982/2022 και αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023 «Αθλητικό σωματείο που διαθέτει την ειδική αθλητική αναγνώριση του άρθρου 8 του ν. 2725/1999 (Α’ 121) και έχει υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί έως την 23η.10.2022, δύναται: α) να χρησιμοποιεί αθλητικές εγκαταστάσεις που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 8 και της παρ. 2 του άρθρου 140 του ν. 2725/1999, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 66 και της παρ. 2 του άρθρου 75 του ν. 4735/2020 (Α’ 197) και β) να συμμετέχει στις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.»

Ε) σύμφωνα με την παρ. 1Β του άρθρου 8 του ν.2725/1999, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4982/2022 (Α΄195) «Η κατοχή από αθλητικό σωματείο της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του παρόντος και η εγγραφή του στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) αρκεί να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών του σε επίσημη διοργάνωση αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Η εκ των υστέρων απώλεια της μίας ή και των δύο από τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν επηρεάζει: α) τη νομιμότητα της συνέχισης της συμμετοχής του σωματείου στη διοργάνωση έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωσή της, κατά τα οριζόμενα στον οικείο κανονισμό και την προκήρυξη και β) την αναγνώριση των διακρίσεων που οδηγούν στη χορήγηση των προνομίων της παρ. 8 του άρθρου 34 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.»

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την παρ. 1Α του άρθρου 8 του ν.2725/1999 «Κατά τα πρώτα δύο (2) έτη από την εγγραφή του σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία, το αθλητικό σωματείο μετέχει στην αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων, χωρίς να διαθέτει ειδική αθλητική αναγνώριση, την οποία μπορεί να αιτηθεί και να λάβει το αργότερο εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.»

Με βάση τα παραπάνω, η οικεία Περιφέρεια χορηγεί άδεια προκειμένου να διεξαχθεί αθλητική συνάντηση στις εξής κατηγορίες ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων:

1) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α` 148) και για όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας. Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (https://gga.gov.gr/mitroo) και ακολούθως η επιλογή «ΛΙΣΤΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ στο Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α.». Με την εισαγωγή στη συγκεκριμένη λίστα, εμφανίζεται πλατφόρμα, όπου ο χρήστης με την εισαγωγή της επωνυμίας του σωματείου ή του τετραψήφιου κωδικού αναγνώρισης του σωματείου και με την βοήθεια σχετικών φίλτρων, δύναται να εξακριβώσει εάν το σωματείο που αιτείται άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης, συγκαταλέγεται στα εγγεγραμμένα στο ανωτέρω ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ σωματεία. Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί απευθείας μέσω της διαδρομής https://somateia.gga.gov.gr/eggegramenasomateia.

2) Σε όσα αθλητικά σωματεία δεν διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη από την εγγραφή τους σε αθλητική ένωση ή ομοσπονδία (νέα σωματεία), για την αγωνιστική δραστηριότητα της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας, πλην των πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων ή των τελικών φάσεων πανελληνίων αγώνων και πρωταθλημάτων. Η συνδρομή αυτής της περίπτωσης θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση εγγραφής της οικείας ένωσης ή ομοσπονδίας.

3) Αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα από την 1η.8.2022 έως και την 31η.7.2023 σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και έως και την 23η.10.2022 έχουν υποβάλει οριστική αίτηση για την εγγραφή τους στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), χωρίς αυτή (εγγραφή στο μητρώο) να έχει ολοκληρωθεί έως την παραπάνω ημερομηνία (23η.10.2022), για τις αγωνιστικές διοργανώσεις της αντίστοιχης αθλητικής ένωσης ή ομοσπονδίας, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4726/2020 (Α’ 181), εκτός αυτών που οδηγούν στη χορήγηση των παροχών και προνομίων του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.

Ο έλεγχος διενεργείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (https://gga.gov.gr/), όπου επιλέγεται η καρτέλα ΜΗΤΡΩΟ (https://gga.gov.gr/mitroo) και ακολούθως κάνοντας «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ» και επιλέγοντας το εικονίδιο «ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ». Επίσης, ο έλεγχος μπορεί να διενεργηθεί απευθείας μέσω της διαδρομής https://somateia.gga.gov.gr/mi-eggegrammena-athlitikianagnorisi.

4) Σε όσα αθλητικά σωματεία διαθέτουν ειδική αθλητική αναγνώριση και είναι εγγεγραμμένα στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Ερασιτεχνικών Αθλητικών Σωματείων» του άρθρου 142 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) κατά τον χρόνο έναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεών τους και εκ των υστέρων απωλέσουν τη μία ή και τις δύο από τις ανωτέρω ιδιότητες, έως και την επίσημη ανακήρυξη των τελικών αποτελεσμάτων ή την επικύρωση της οικείας βαθμολογικής κατάταξης ή την με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ολοκλήρωση της τρέχουσας διοργάνωσης.

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τις παραχωρήσεις αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και για κάθε αθλητική διοργάνωση Αθλητικών Ομοσπονδιών, Αθλητικών Ενώσεων και Αθλητικών Σωματείων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


Comments


bottom of page