• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη ΑΑΕ για τραυματισμό αστυνομικών κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία τουςΕφΘεσ 150/2022


Αστική ευθύνη. Αδικοπραξία σε βάρος αστυνομικών, οι οποίοι κατά τη διατεταγμένη υπηρεσία τους για λήψη μέτρων ασφαλείας σε αγώνα ποδοσφαίρου, τραυματίστηκαν από τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων από φιλάθλους της γηπεδούχου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας (ΑΑΕ). Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που υποχρεούται να προσλάβει κάθε ΑΑΕ που συμμετέχει στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα (άρθρο 41Δ παρ. 11α του ν. 2725/1999), συνδέεται με την ΑΑΕ με σχέση πρόστησης. Η μη τήρηση εκ μέρους της γηπεδούχου ΑΑΕ των υποχρεώσεών της που καθιερώνονται στο άρθρο 41Δ παρ. 1, 4, 10 και 11α του ν. 2725/1999 ιδρύει ευθύνη της από αδικοπραξία, που θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ και στις ως άνω ειδικές διατάξεις του ν. 2725/1999. Η γηπεδούχος ΑΑΕ υποχρεούται αφ’ ενός να αποκαταστήσει τη ζημία των αστυνομικών (άρθρα 914 και 922 ΑΚ), π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, αγορά φαρμάκων κ.λπ., και αφ’ ετέρου να καταβάλει σε αυτούς χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστησαν (άρθρο 932 ΑΚ). Απορρίπτει την έφεση.