• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη ΑΑΕ για τραυματισμό φιλάθλου λόγω έκρηξης κροτίδαςΕφΠειρ 9/2021


Αστική ευθύνη. Αγώνας καλαθοσφαίρισης. Τραυματισμός φιλάθλου λόγω έκρηξης κροτίδας. Η γηπεδούχος ΑΑΕ έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να συνεργάζεται με την Αστυνομική Αρχή, για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, υπό συνθήκες επιτρέπουσες την ασφαλή παρακολούθησή του από τους φιλάθλους. Η ιδιωτική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που υποχρεούται να προσλάβει κάθε ΑΑΕ που συμμετέχει στα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα (άρθρο 41Δ παρ. 11α του ν. 2725/1999), συνδέεται με την ΑΑΕ με σχέση πρόστησης. Η ΑΑΕ και οι υπάλληλοί της δεν έλαβαν κάποιο μέτρο για να αποτρέψουν τη ρίψη των κροτίδων, ούτε εξέπεμψαν ηχητικά και ηλεκτρονικά μηνύματα μέσω των μεγαφωνικών και ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων του σταδίου. Η μη τήρηση εκ μέρους της γηπεδούχου ΑΑΕ των υποχρεώσεών της που καθιερώνονται στο άρθρο 41Δ παρ. 1, 4, 10 και 11α του ν. 2725/1999 ιδρύει ευθύνη της από αδικοπραξία, που θεμελιώνεται στις διατάξεις των άρθρων 914 και 922 ΑΚ και στις ως άνω ειδικές διατάξεις του ν. 2725/1999. Ο ενάγων φίλαθλος έχει συνυπαιτιότητα για την προκληθείσα σε αυτόν ζημία, καθώς δεν επέμεινε στη χρήση της θέσης που αφορούσε το εισιτήριό του, όφειλε να αντιληφθεί ότι το αντικείμενο που είχε ριφθεί πλησίον του ήταν κροτίδα και όχι μαρκαδόρος, και ήταν γνώστης των συνθηκών τέλεσης των σχετικών αγώνων. Η γηπεδούχος ΑΑΕ υποχρεούται να αποκαταστήσει τη ζημία του φιλάθλου (άρθρα 914 και 922 ΑΚ), π.χ. ιατρικές εξετάσεις, παροχή ιατρικών υπηρεσιών και υπηρεσιών φυσικοθεραπείας κ.λπ., και να καταβάλει σε αυτόν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για την αναπηρία που υπέστη (άρθρο 931 ΑΚ) και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη (άρθρο 932 ΑΚ). Δέχεται την έφεση. Εξαφανίζει την εκκαλουμένη απόφαση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.