• Γεώργιος Λιανός

Αποκατάσταση ηθικής βλάβης που προκλήθηκε σε διαιτητή από απειλή και τραυματισμό τουΕφΛαρ 324/2019


Αθλητική αστική ευθύνη. Διατύπωση απειλής και τραυματισμός διαιτητή από αθλητή, κατόπιν επίδειξης κόκκινης κάρτας. Η εκ μέρους αθλητή διατύπωση απειλής προς το διαιτητή αποτελούσε ικανό λόγο για την επίδειξη κόκκινης κάρτας. Ακόμη και αν θεωρηθεί ότι ο διαιτητής δεν εφάρμοσε νόμιμα τους αθλητικούς αγώνες και ότι ο αθλητής δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί με αυτήν την ποινή, η αντίδρασή του να χτυπήσει το διαιτητή δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ούτε με την επίκληση δικαιολογημένης αγανάκτησης (άρθρα 308 παρ. 3 και 361 παρ. 3 ΠΚ), καθώς όλοι οι συμμετέχοντες σε αθλητικούς αγώνες οφείλουν να υπακούν και να σέβονται τις αποφάσεις του διαιτητή, ο οποίος ελέγχεται αποκλειστικά από τα αρμόδια όργανα της επιτροπής διαιτησίας. Η συμπεριφορά του αθλητή αποτελεί άδικη και υπαίτια πράξη, που προκάλεσε κατ' αιτιώδη συνάφεια ζημία και ηθική βλάβη στο διαιτητή. Απορρίπτει την έφεση.