• Γεώργιος Λιανός

Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η πειθαρχική τιμωρία της FIFA σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο τηςΕΔΔΑ απόφαση της 5.3.2020, 526/18, Platini κατά Ελβετίας


Διεθνής αθλητική ομοσπονδία. Ποδόσφαιρο. Fédération Internationale de Football Association (FIFA). Πειθαρχική τιμωρία της FIFA σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο για απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε ιδιότητα για 8 χρόνια. Επικύρωση της πειθαρχικής τιμωρίας από το Tribunal Arbitral du Sport (TAS) και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Δικαστήριο (Tribunal Fédéral). Δικαίωμα στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Μη επιβολή ποινής άνευ νόμου (άρθρο 7 ΕΣΔΑ). Δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής (άρθρο 8 ΕΣΔΑ). Για την επίκληση της παραβίασης του δικαιώματος στη χρηστή απονομή της δικαιοσύνης απαιτείται η προηγούμενη εξάντληση όλων των προβλεπόμενων εσωτερικών ενδίκων μέσων, προϋπόθεση που δεν τηρήθηκε εν προκειμένω. Η απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο με οποιαδήποτε ιδιότητα για 8 χρόνια δεν αποτελεί αδίκημα (infraction pénale) κατά την έννοια του άρθρου 7 ΕΣΔΑ, ώστε να δύναται να τεθεί ζήτημα εφαρμογής του ευμενέστερου ποινικού νόμου. Ως προς την πειθαρχική τιμωρία, η οποία είχε είχε και αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη του προσφεύγοντος με την έννοια ενός συγκεκριμένου στιγματισμού (stigmatisation), η Ελβετία παρείχε, τόσο με τα κρατικά δικαιοδοτικά της όργανα όσο και με τα δικαιοδοτικά της όργανα ιδιωτικού δικαίου, επαρκείς θεσμικές και διαδικαστικές εγγυήσεις (garanties institutionnelles et procédurales suffisantes) στον προσφεύγοντα για να προβάλει τους ισχυρισμούς του, οι δε αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων δεν παρίστανται ούτε αυθαίρετες (arbitraires) ούτε προφανώς αδικαιολόγητες (manifestement déraisonnables) και κατατείνουν όχι μόνο στο θεμιτό σκοπό της τιμωρίας παραβάσεων των σχετικών κανονισμών από υψηλόβαθμο αξιωμάτουχο της FIFA, αλλά και στο σκοπό γενικού συμφέροντος της αποκατάστασης της φήμης του ποδοσφαίρου και της FIFA. Απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη.