• Γεώργιος Λιανός

Σύμφωνη με την ΕΣΔΑ η διάλυση λεσχών φιλάθλων αθλητικών σωματείων με απόφαση της ΔιοίκησηςΕΔΔΑ απόφαση της 27.1.2017, 4696/11 και 4703/11, Les Authentiks και Supras Auteuil 91 κατά Γαλλίας


Λέσχες φιλάθλων αθλητικών σωματείων. Διάλυση με απόφαση της Διοίκησης. Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι (άρθρο 11 της ΕΣΔΑ). Κάθε περιορισμός της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι πρέπει να υπαγορεύεται από υπέρτατη κοινωνική ανάγκη (besoin social impérieux). Σε αντίθεση με τα πολιτικά κόμματα, για τα προληπτικά μέτρα σε βάρος των λοιπών ενώσεων η αιτιολόγηση θα πρέπει να είναι λιγότερο ισχυρή, στο βαθμό που οι πιθανότητες να ασκήσουν οι επιρροή σε εθνικό επίπεδο είναι περισσότερο μειωμένες. Η θέσπιση διάταξης εθνικού δικαίου (εν προκειμένω το άρθρο L. 332-18 του Code du sport) που προβλέπει τη δυνατότητα διάλυσης λεσχών φιλάθλων αθλητικών σωματείων με απόφαση της Διοίκησης (εν προκειμένω του Πρωθυπουργού) σε περίπτωση που τα μέλη της προβαίνουν σε επαναλαμβανόμενες πράξεις που συνιστούν υλική ζημία ή βία κατά προσώπων αποτελεί μεν επέμβαση δημόσιας αρχής στην άσκηση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, πλην όμως αποτελεί μέτρο που είναι αναγκαίο σε μια δημοκρατική κοινωνία για την για την προάσπιση της τάξης, την πρόληψη του εγκλήματος και την προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων (la défense de l’ordre, la prévention du crime ou la protection des droits et libertés d’autrui), πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που κρίθηκε in concreto η ανάμιξη μελών της επίμαχης λέσχης σε σοβαρά επεισόδια, που οδήγησαν μεταξύ άλλων και στο θάνατο ενός φιλάθλου. Κρίνει ότι δεν στοιχειοθετείται παραβίαση της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι.