• Γεώργιος Λιανός

Μη στοιχειοθέτηση αστικής ευθύνης του Δημοσίου για απαγόρευση εισόδου φιλάθλων σε γήπεδοΔΠρΑθ 4090/2019


Αθλητική αστική ευθύνη. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Απαγόρευση των αστυνομικών οργάνων σε φιλάθλους, που είχαν αγοράσει νομίμως εισιτήριο, να εισέλθουν σε γήπεδο για να παρακολουθήσουν αθλητικό αγώνα, προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση των επεισοδίων που είχαν ξεκινήσει, να προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα (υγείας, ζωής, σωματικής ακεραιότητας) των φιλάθλων και των ίδιων των αστυνομικών και να προασπισθεί η δημόσια τάξη. Απαράδεκτη η αγωγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατά εθνικής και διεθνούς αθλητικής ομοσπονδίας για αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση και ηθική βλάβη με βάση τα άρθρα 104-106 ΕισΝΑΚ. Η απαγόρευση αποτελούσε αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των επιδιωκόμενων σκοπών και επιπλέον δεν αποδείχθηκε ότι ο λόγος που οι ενάγοντες δεν παρακολούθησαν τον επίμαχο αγώνα ήταν η απαγόρευση των αστυνομικών οργάνων και όχι η δική τους πρωτοβουλία αποχώρησης από το γήπεδο. Απορρίπτει την αγωγή.