• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για παράνομη μη υποβολή δήλωσης συμμετοχής αθλητή σε διεθνείς αγώνεςΔΠρΑθ 16895/2019


Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ). Πειθαρχική αθώωση αθλητή από την οικεία αθλητική ομοσπονδία για αναφερόμενη παράβαση ντόπινγκ. Επιστολή του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ) για πρόθεσή του να ασκήσει προσφυγή κατά της αθωωτικής απόφασης ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ). Μη υποβολή δήλωσης της ΕΟΕ για συμμετοχή του αθλητή σε διεθνείς αγώνες, λόγω της εκκρεμούς διαδικασίας ελέγχου της νομιμότητας της αθωωτικής απόφασης. Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ΑΣΕΑΔ δεν αναστέλλει την ισχύ της προσβαλλόμενης πράξης, σε κάθε δε περίπτωση η προσφυγή απορρίφθηκε εν προκειμένω ως απαράδεκτη πριν τη διεξαγωγή των επίμαχων διεθνών αγώνων. Δεν αποδείχθηκε περιουσιακή ζημία του αθλητή για μη επίτευξη χορηγικής συνεργασίας. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ηθική βλάβη του αθλητή από την παράνομη και υπαίτια πράξη της ΕΟΕ, για την οποία πρέπει να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της ΕΟΕ να καταβάλει χρηματική ικανοποίηση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.