• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη για επιβολή παράνομης πειθαρχικής τιμωρίας ντόπινγκΔΠρΑθ 10672/2020


Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΣΚΑΝ). Επιβολή πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ σε αθλητή, συνιστάμενη στον αποκλεισμό του από τους αγώνες του οικείου αθλήματος για ένα έτος και στην ανάκληση του δελτίου αθλητή για ίσο χρονικό διάστημα, λόγω παραβίασης των διατάξεων περί ντόπινγκ. Απόφαση του ΑΣΕΑΔ για απόρριψη της προσφυγής κατά της πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ. Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου για ακύρωση της απόφασης του ΑΣΕΑΔ λόγω ανεπαρκούς αιτιολογίας και δη λόγω διατύπωσης ενδοιαστικής (αντί της απαιτούμενης βέβαιης) κρίσης περί της ύπαρξης θετικού αποτελέσματος ως προς την ανίχνευση της επίμαχης απαγορευμένης ουσίας στον οργανισμό του αθλητή. Από την παράνομη απόφαση του ΑΣΕΑΔ για απόρριψη της προσφυγής κατά της πειθαρχικής τιμωρίας του ΕΣΚΑΝ προκλήθηκε κατ’ αιτιώδη συνάφεια ζημία του αθλητή συνιστάμενη στο υπόλοιπο των αποδοχών που θα λάμβανε σε εκτέλεση της σύμβασης παροχής αθλητικών υπηρεσιών σε αθλητικό σωματείο και ηθική βλάβη, προς αποκατάσταση της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να καταβάλει στον αθλητή χρηματική ικανοποίηση. Δέχεται εν μέρει την αγωγή.