• Γεώργιος Λιανός

Παροχή οικονομικής επιβράβευσης σε διακριθέντες αθλητές ολυμπιακών αθλημάτωνΔΕφΑθ 502/2021


Προπονητής διακριθέντων αθλητών τεχνικής κολύμβησης κατά τα έτη 2009 και 2010. Παροχή οικονομικής επιβράβευσης. Αστική ευθύνη του Δημοσίου. Για την παροχή οικονομικής επιβράβευσης απαιτείται η διάκριση να αφορά αγωνίσματα ατομικών αθλημάτων που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε ισχύον επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Η θέσπιση της προϋπόθεσης αυτής σκοπεί στην οικονομική επιβράβευση των αθλητών για διακρίσεις τους οι οποίες επιτυγχάνονται σε διοργανώσεις αθλημάτων που, ακριβώς λόγω του ότι είναι ολυμπιακά, τυγχάνουν παγκόσμιας αναγνώρισης και διεξάγονται με συνθήκες ευρύτερου συναγωνισμού, από το σύνολο δε των διατάξεων του άρθρου 18 παρ. 8 του ν. 3708/2008, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν. 2725/1999, δεν συνάγεται πρόθεση διεύρυνσης της προϋπόθεσης αυτής από πλευράς του νομοθέτη. Το άθλημα της τεχνικής κολύμβησης δεν περιλαμβανόταν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων και, συνεπώς η αγωνιστική διάκριση σε αυτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θεμελιώνει δικαίωμα του προπονητή διακριθέντων αθλητών για καταβολή σε αυτόν της οικονομικής επιβράβευσης του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Απορρίπτει την έφεση.