• Γεώργιος Λιανός

Παράνομη ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης αθλητικού σωματείουΔΕφΑθ 2193/2018


Αθλητικό σωματείο. Ανάκληση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα της σκοποβολής λόγω λήξης της άδειας κατοχής πυροβόλων όπλων του σωματείου στο όνομα μελών του, κατ’ επίκληση διατάξεων της ΚΥΑ 4325/30.3.1999. Η ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνωρίσεως αθλητικού σωματείου χωρεί μόνο στις περιπτώσεις, οι οποίες απαριθμούνται περιοριστικώς στα άρθρα 6 παρ. 3, 8 παρ. 3 και 41Ζ του νόμου 2725/1999 και στις οποίες δεν εμπίπτει η αναφερόμενη παραβίαση διατάξεων της ΚΥΑ 4325/30.3.1999, ανεξαρτήτως άλλων συνεπειών που τυχόν επιφέρει η παραβίαση των διατάξεων αυτών. Δέχεται την αίτηση.