• Γεώργιος Λιανός

Παροχή ευεργετημάτων σε αθλητές που έχουν διακριθεί σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματαΔΕφΑθ 1425/2019


Εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών. Διάκριση σε παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Απόρριψη της αίτησης εγγραφής στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών, με την αιτιολογία ότι δεν συμμετείχαν στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα οκτώ τουλάχιστον αθλητές από οκτώ χώρες. Η εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω απόλαυση των προβλεπόμενων στο νόμο ευεργετημάτων, όπως π.χ. της προσαύξησης των συνολικών μορίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ ή σε τμήμα ΑΕΙ. Για την παροχή ευεργετημάτων σε αθλητές που έχουν διακριθεί σε παγκόσμια σχολικά πρωταθλήματα απαιτείται μόνο η κατάκτηση της 1ης έως 3ης θέσης και όχι η συμμετοχή στο οικείο αγώνισμα ορισμένου αριθμού αθλητών (οκτώ τουλάχιστον ανά ατομικό αγώνισμα από οκτώ χώρες), προϋπόθεση που καθιερώνεται ρητά μόνο για τους διακριθέντες αθλητές σε εν γένει σε παγκόσμια πρωταθλήματα πλην των σχολικών. Η αιτιολογία απόρριψης της αίτησης εγγραφής δεν παρίσταται νόμιμη. Δέχεται την αίτηση.