• Γεώργιος Λιανός

Έλλειψη δικαιοδοσίας διοικητικών δικαστηρίων για αποφάσεις αθλητικών ομοσπονδιώνΔΕφΑθ 1043/2016


Αίτηση ακύρωσης κατά απόφασης του ΑΣΕΑΔ, με την οποία απορρίφθηκε προσφυγή κατά απόφασης αθλητικής ομοσπονδίας για πειθαρχική τιμωρία για παράβαση ντόπινγκ. Οι κανονισμοί των αθλητικών ομοσπονδιών ανήκουν, ως εκδιδόμενοι από ΝΠΙΔ, στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου, παρά τον έλεγχο νομιμότητας που ασκείται από τον Υπουργό Πολιτισμού και το γεγονός ότι εξυπηρετούν δημόσιο σκοπό, και επομένως οι διαφορές που γεννώνται από την εφαρμογή τους είναι ιδιωτικού δικαίου και η επίλυσή τους ανήκει στα πολιτικά δικαστήρια.