• Γεώργιος Λιανός

Αστική ευθύνη αθλητικής ομάδας για ζημία αθλητή της σε διαιτητήCass. απόφαση της 5.7.2018, 17-19957


Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Αθλητική αστική ευθύνη. Τραυματισμός διαιτητή από αθλητή, μετά την αποβολή του από αθλητικό αγώνα. Αστική ευθύνη αθλητικής ομάδας για ζημία από αλλότριες πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 1384 παρ. 1 του γαλλικού ΑΚ (dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre). Στοιχειοθετείται αστική ευθύνη αθλητικής ομάδας για τη ζημία που προκαλεί αθλητής της σε διαιτητή και που συνιστά παραβίαση των κανόνων παιδιάς (faute caractérisée par une violation des règles de jeu), ακόμα και αν αυτή δεν συμβαίνει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του αθλητή στον αθλητικό αγώνα, αλλά βρίσκεται σε σύνδεσμο με τη δραστηριότητα αυτή και συμβαίνει στο χώρο διεξαγωγής του αθλητικού αγώνα. Αναιρεί.