• Γεώργιος Λιανός

Άκυρες οι καταστατικές ρήτρες της FIFA και της UEFA για διαιτητική επίλυση διαφορών ενώπιον του TASCA Bruxelles απόφαση της 29.8.2018, 2016/AR/2048


Εφετείο Βρυξελλών (Cour d'Appel de Bruxelles). Άκυρες οι καταστατικές ρήτρες της FIFA και της UEFA για διαιτητική επίλυση διαφορών ενώπιον του TAS, καθώς δεν αναφέρεται σε αυτές ορισμένη έννομη σχέση (rapport de droit déterminé), από την οποία θα προέλθουν οι διαφορές