• Γεώργιος Λιανός

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή καλαθοσφαίρισηςCass. απόφαση της 8.9.2021, 19-18673


Γαλλικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (Cour de Cassation). Νομικός χαρακτηρισμός σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή καλαθοσφαίρισης. Το σωματείο προσέλαβε τον αθλητή με σύμβαση, σύμφωνα με την οποία ο αθλητής ανέλαβε την υποχρέωση να συμμετέχει σε προπονήσεις και σε αγώνες σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο έναντι μηνιαίας αμοιβής 350 ευρώ συν μπόνους 50 ευρώ για κάθε κερδισμένο αγώνα συν παροχή κάλυψης ενοικίου κατοικίας. Ο νομικός χαρακτηρισμός μιας σύμβασης μεταξύ αθλητικού σωματείου και αθλητή ως εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων υπηρεσιών δεν εξαρτάται ούτε από την ονομασία (dénomination) που έδωσαν τα μέρη στη σύμβαση ούτε από την αγωνιστική κατηγορία στην οποία συμμετέχει το σωματείο, αλλά από τις ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες παρέχονται οι αθλητικές υπηρεσίες στη συγκεκριμένη περίπτωση. Πρόκειται για σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όταν η σχέση εξάρτησης του αθλητή από το σωματείο χαρακτηρίζεται από την παροχή αθλητικών υπηρεσιών υπό την εξουσία του σωματείου που έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές και οδηγίες, να ελέγχει την εκτέλεση της σύμβασης και να επιβάλλει πειθαρχική τιμωρία για παραλείψεις του αθλητή (le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné). Εσφαλμένα η αναιρεσιβάλλομενη έκρινε ότι υπό τις συνθήκες αυτές επρόκειτο για σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν υπήρχε δικαίωμα του σωματείου να επιβάλλει πειθαρχική τιμωρία για παραλείψεις του αθλητή. Δέχεται την αίτηση. Αναιρεί την προσβαλλόμενη απόφαση.